กลับ
บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด

วิศวกรออกแบบงานทาง, วิศวกรออกแบบการทาง ประจำสำนักงาน (ต้องการด่วน)

การก่อสร้าง/การตกแต่ง
เมื่อวานนี้
รายละเอียดงาน
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
การก่อสร้าง/การตกแต่ง
เมื่อวานนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานตามสัญญาจ้าง รายเดือน/รายปี
3 - 10 ปี
กทม. (บางรัก)
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
25,000 - 40,000 บาท/เดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

วิศวกรออกแบบงานทาง   หน้าที่และความรับผิดชอบ

-  ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบรายละเอียดงานถนน  ทางด่วน  งานของโครงการทางหลวง ทางหลวงพิเศษ รวมทั้งงานวางผัง การวางแนวถนน ทางแยกต่างระดับ หรือโครงการที่เกี่ยวกับงานการทาง
-  ออกแบบแนวเส้นทาง งานถนน  ทางแยกต่างระดับ ให้มีความเหมาะสมตามมารตฐาน และจัดทำรูปแบบแปลนตัดตามยาว  ออกแบบรูปตัดตามขวาง  จุดตัด ทางแยก ทางลอด ทางข้าม และถนนบริการ  รวมถึงงานด้านวิศวกรรมโยธาอื่นๆ


วิศวกรออกแบบการทาง   หน้าที่ความรับผิดชอบ

- ศึกษาความเหมาะสม สำรวจ และออกแบบรายละเอียดงานทาง งานออกแบบแนวสายทาง ระดับ งานทางของโครงการทางหลวง ทางหลวงพิเศษ ทางแยกต่างระดับ จุดตัดทางรถไฟ รวมถึงงานด้านวิศวกรรมโยธาอื่นๆ เอกสารการนำเสนองานและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย การประสานงานโครงการ หาปริมาณงานทาง ปริมาณงานดิน (งานตัดและถม)


คุณสมบัติ

คุณสมบัติ   ตำแหน่ง วิศวกรออกแบบงานทาง

1. เพศชาย-หญิง อายุ 30 - 40 ปี
2. วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ในด้านสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมการทาง วิศวกรรมขนส่ง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ประเภทภาคีวิศวกรในสาขาที่รับผิดชอบ
4. ประสบการณ์ 10 ปี ในงานออกแบบด้านสาธารณูปโภคของประเทศ เช่น ถนน ทางหลวง ทางแยกต่างระดับ สะพาน ทางลอด อุโมงค์ ทางรถไฟ และรถไฟฟ้า
5. มีทักษะการใช้โปรแกรม  Civil 3D, AutoCAD, Ms-office  รวมทั้งการใช้โปรแกรม PowerPoint ได้ดี
6. สามารถออกแบบงาน Infrastructure ทั่วไปได้ เช่น งานถนนฯลฯ หรือ วิเคราะห์ สำรวจ ออกแบบรายละเอียดของโครงการทางหลวง ทางด่วน รวมทั้งงานวางผัง การวางแนวถนน ทางแยก หรือโครงการที่เกี่ยวกับงานการทางได้
7. จัดทำแบบรายงาน Drawing คำนวณปริมาณในงานทางได้ และติดต่อประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องได้ดี

คุณสมบัติ   ตำแหน่ง วิศวกรออกแบบการทาง

1. เพศชาย-หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป  (มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ภาคีวิศวกรในสาขาที่รับผิดชอบ)
2. วุฒิปริญญาตรี หรือสูงกว่า ในด้านสาขา วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมการทาง วิศวกรรมจราจรและขนส่ง
3. มีประสบการณ์ 3 - 5 ปี ขึ้นไป ในด้านการออกแบบแนวเส้นทางด้านงานรถไฟ การออกแบบงานทาง ถนน หรือทางแยกต่างระดับ
4. สามารถใช้โปรแกรม Civil 3D ได้ หากใช้โปรแกรม Infrawork ,Land Desktop , AutoCAD ได้ดี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มีทักษะด้านภาษอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี ทำงานเป็นทีมได้ และสื่อสารกับผู้อื่นได้ดี
6. ใช้ Word, Excel, PowerPoint ได้ดี และสามารถนำเสนองาน อธิบายงานให้ผู้อื่นเข้าใจได้โดยใช้ Ms-office
7. เข้าใจศัพท์เทคนิคของงานออกแบบแนวเส้นทาง และเข้าใจขั้นตอนต่างๆ ของการออกแบบแนวเส้นทาง ออกแบบงานทาง และการก่อสร้างทางรถไฟ ได้ดี


สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การปรับเงินเดือนตามการประเมินผลงาน
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าตอบแทนใบประกอบวิชาชีพ (ระดับ สย. ขึ้นไป)
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
- ค่าที่พัก (ประจำโครงการต่างจังหวัด)
- ค่ายินดีมงคลสมรส
- ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง (ประจำโครงการ)
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- ลาบวช
- วันหยุด (ลาพักร้อนประจำปี)
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือ (งานบวช, งานแต่งงาน, งานศพ)
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 4 รีวิว
flower of heart

5.0

Dream Company
วิเศษสุด
4.4
3.9
2.9
4.5
ฟังเสียงจากพนักงาน

logourl
5.0
วิศวกร
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
5.0
5.0
4.5
4.0
5.0
มีความท้าทายในการทำงาน ได้ทำงานในโปรเจคระดับประเทศของรัฐบาล
บรรยากาศสำหรับวิศวกรสนามค่อนข้างดี หัวหน้างานช่วยเหลือได้เป็นอย่างมาก
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
1%
โบนัสต่อปี
1
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
15/10/2022
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
1%
โบนัสต่อปี
1
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
15/10/2022
บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด
บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท

Asian Engineering Consultants Corporation Limited 

AEC was founded in 1977 by a group of Thailand’s leading professional engineers to offer consulting services for public and private construction projects. With the ability of the company to deliver professional services with integrity, efficiency and on-time delivery, AEC soon gained recognition from Thai authorities and international funding agencies. Since then, AEC has grown rapidly to become a large firm employing over 500 staffs. It is a measure of AEC’s progress operating under the management philosophy of “Project Development Planning from Conception to Completion”, AEC has been contracted to undertake a complete range of planning and follow-up studies for some of the nation’s most prestigious development projects. Over the past 40 years AEC has successfully delivered more than 200 projects ranging from feasibility study, detailed design, construction supervision and project management of roads, expressways, highways, rails, mass rapid transits, airports and deepsea ports.

บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด
ที่อยู่
90/18-20 9th Floor, Sathorn Thani Bldg., North Sathon Rd., Silom, Bangrak, Bangkok 10500
ชื่อผู้ติดต่อ
คุณรัชรวิ และ คุณกาญจนา
โทรศัพท์
0-2636-7510 ต่อ 4165 หรือ 063-335-0003 Fax 0-2236-6086
เว็ปไซต์
แบ่งปัน