กลับ
บริษัท ซีพีพีซี จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี (ประจำเวียดนาม)

บรรจุภัณฑ์
29/09/2023
รายละเอียดงาน
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
บรรจุภัณฑ์
29/09/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
3 - 15 ปี
เวียดนาม
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
40,000 - 80,000 บาท/เดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 1. บริหารจัดการระบบบัญชี
 2. วางแผนควบคุมการจัดทำบัญชี
 3. ตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลทางบัญชี นำเสนอผู้บริหาร
 4. ตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลทางบัญชี นำเสนอผู้บริหาร
 5. ประสานงานกับส่วนโรงงานผลิตให้สามารถจัดทำบัญชีต้นทุนได้อย่างถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้ผู้บริหารสามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจได้
 6. วางแผนควบคุมการบริหารทรัพย์สินของบริษัท
 7. จัดทำงบประมาณ และงบกระแสเงินสด เพื่อให้ผู้บริหารนำข้อมูลไปใช้ในการบริหารงานได้
 8. ตรวจสอบรายงานภาษีต่างๆ ในแต่ละเดือนเพื่อนำส่งสรรพากร
 9. สามารถปิดงบการเงินได้

คุณสมบัติ
 1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
 2. มีประสบการณ์ในทำงานตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายบัญชีอย่างน้อย 3 ปี (ถ้ามีประสบการณ์ในธุรกิจด้านโรงงานผลิตจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 3. สามารถทำงานที่ประเทศเวียดนามได้
 4. สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี / สื่อสารภาษาเวียดนามได้ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 5. มีความเป็นผู้นำ มีทักษะการบริหารจัดการ และสอนงานทีมงานได้ดี
 6. ใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 7. มีความสามารถในการสื่อสารและการนำเสนอที่ดี
 8. กระตือรือร้น และตอบสนองอย่างรวดเร็ว เปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา

สวัสดิการ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- กิจกรรมและกีฬา
- ดูงานนอกสถานที่,สัมนาภายนอก
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ประกันสังคม
- ประกันอุบัติเหตุ
- ลาบวช
- สิทธิลดหย่อนอัตราดอกเบี้ยธนาคารอาคารสงเคราะห์
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เบี้ยเลี้ยงกรณีปฏิบัติงานนอกสถานที่
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสประจำปีตามผลประกอบการ

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 1 รีวิว
above standard
4.2
3.7
2.5
3.2
ฟังเสียงจากพนักงาน

logourl
4.0
วิศวกร
>1 ปี, อดีตพนักงาน
4.0
4.0
3.7
3.5
3.2
งานมีควาทท้าทาย รายได้ดี (ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง)
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
3/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
1/5
การขึ้นเงินเดือน
ไม่ได้รับการขึ้นเงินเดือน
โบนัสต่อปี
1
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนในระดับกลาง
สังคมดีในบริษัท
3/5
การเมือง
ปานกลาง
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
3/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
4/5
14/03/2023
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
3/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
1/5
การขึ้นเงินเดือน
ไม่ได้รับการขึ้นเงินเดือน
โบนัสต่อปี
1
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนในระดับกลาง
14/03/2023
บริษัท ซีพีพีซี จำกัด (มหาชน)
บริษัท ซีพีพีซี จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับบริษัท
    In Charoen Pokphand Packaging Business Group community, we are talented people with a shared way of working and a commitment to quality. This allows us to put together a team that can give our clients the quality works. Our internal communication and system management are standardized and based on the professional frameworks.
    CP Packaging Business Group has been operating as an integrated plastic and converting facility in Thailand. We have also invested in an upstream material production plant. This allows our downstream operation to further process into intermediate products and consumer goods.

    Making products based on the request of customers with a strong commitment to research and develop production process to provide the best quality product to customers. Servicing customer is an important part of our business and we would like to share these extraordinary product to our customer.

    Our company is aware of using resources efficiently, concerning the environment and considerating the community.

    Company website: http://www.cppc.co.th

บริษัท ซีพีพีซี จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่
313 C.P. Tower 18th Floor Silom Road Silom Bangrak Bangkok 10500
ชื่อผู้ติดต่อ
Human Resource Department
โทรศัพท์
0-2625-8000,0-2625-8075-6,038-571-8835 Fax 0-2638-2824
เว็ปไซต์
แบ่งปัน