กลับ
บริษัท สุรีย์ตรีบุญ โฮลดิ้ง จำกัด

เจ้าหน้าที่การตลาด

ด่วนมาก!
อสังหาริมทรัพย์
เมื่อวานนี้
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
อสังหาริมทรัพย์
เมื่อวานนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
2 - 5 ปี
กทม. (บางกะปิ)
ปริญญาตรี
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
- วางแผนและกำหนดเป้าหมายด้านการตลาด โฆษณาประชาสัมพันธ์และกิจกรรมส่งเสริมการขาย
- วางกลยุทธ์และสร้างช่องทางการตลาดที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายของผลิตภัณฑ์
- จัดทำสื่อออนไลน์ต่างๆ ได้แก่ Social Networks, Facebook, Instagram, Youtube และสื่ออื่นๆ ตามความเหมาะสม
- รับผิดชอบการจัดสัมมนาหรือการจัดงาน Event
- ติดต่อและประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนายอดขาย รวมถึงสร้างความสัมพันธ์อันดีแก่ลูกค้าของบริษัทฯ รวมถึงบริษัทคู่ค้าต่างๆ

คุณสมบัติ
- เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ในส่วนของงานด้านการตลาด การส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ชอบการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี บุคคลิกดี มีความเป็นผู้นำสูง มีทักษะการสื่อสารและประสานงาน
- สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
- สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Office, Internet ได้เป็นอย่างดี

สวัสดิการ
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- รางวัลอายุงาน
- เงินช่วยเหลือในโอกาสต่างๆ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- โบนัสประจำปี

บริษัท สุรีย์ตรีบุญ โฮลดิ้ง จำกัด
บริษัท สุรีย์ตรีบุญ โฮลดิ้ง จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท

ดำเนินธุรกิจด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ สร้างสรรค์ที่พักอาศัยที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ในรูปแบบบ้านพัก คอนโดมิเนียม และโรงแรมตากอากาศ ตามแบบเมืองทัสคานี เชื่อมโยงการใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย แต่หรูหรากับสถาปัตยกรรมชั้นสูงแบบดั้งเดิมได้อย่างลงตัว โดดเด่นด้วยทำเลที่ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ของเขาใหญ่ บริเวณถนนผ่านศึกทางขึ้นเขาใหญ่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลากรเพื่อเข้าร่วมงานกับบริษัทในตำแหน่งดังนี้

บริษัท สุรีย์ตรีบุญ โฮลดิ้ง จำกัด
ที่อยู่
เลขที่ 6/4-5 ถนนหัวหมาก แขวง หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
ชื่อผู้ติดต่อ
ฝ่ายบุคคล
โทรศัพท์
0-2715-0888, 0-2715-0860 Fax 0-2715-0961
เว็ปไซต์
-
แบ่งปัน