กลับ
กลุ่มบริษัทเจริญสิน

หัวหน้าฝ่ายการผลิต (บริษัท ทีทีเอ็น นันวูเว่น โซลูชั่น จำกัด บ้านบึง จ.ชลบุรี)

ด่วนมาก!
22/09/2023
รายละเอียดงาน
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
22/09/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
3 - 5 ปี
ชลบุรี
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
20,000 - 40,000 บาท/เดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. วางแผน ควบคุม ดูแลกระบวนการผลิต และแก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิตภายในโรงงานทั้งหมด
2. ติดตาม วิเคราะห์ ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิต หรือกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อผลิตสินค้าที่ตรงตามมาตรฐาน ตรงเวลา และตอบสนองความต้องการของลูกค้า และรายงานผลการดําเนินงานของกระบวนการผลิต
3. รับผิดชอบกระบวนการผลิตในแง่ของการผลิต การบริหารจัดการบุคลากร เครื่องจักร และประสานงานฝ่ายซ่อมบำรุง การจัดการเป้าหมายการผลิตและคุณภาพ เพื่อให้แน่ใจว่าการผลิตดําเนินไปอย่างราบรื่น
4. ให้คำแนะนำ สอนงาน และดูแลด้านความปลอดภัยในการทำงาน ให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
5. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
- เพศชาย อายุ 25-35 ปี
- วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาวิศวกรรมสิ่งทอ, วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมอุตสาหการ, เทคนิคการผลิต หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีทักษะในการสื่อสาร มีความเป็นผู้นำ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
- มีความรู้เรื่องมาตรฐาน ISO9001, ISO14001, ISO45001, TIS18001 อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมด 
- มีความรู้ทางด้านกระบวนการผลิต และมีประสบการณ์การทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

                เราเป็นผู้ผลิตผ้าใยสังเคราะห์เข็มปัก หรือ ผ้านันวูเว่น (Nonwoven) ที่ได้รับความนิยมในการนำมาเป็นส่วนประกอบต่าง ๆ ภายในอุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งเครื่องบิน รถไฟ และเป็นส่วนประกอบที่อยู่ภายในรถยนต์ รวมถึง Polyester Staple Fiber หรือ เส้นใยสังเคราะห์ชนิดเส้นใยสั้น ที่ได้ถูกนำมาใช้ในวงการที่นอนอย่างแพร่หลาย และสามารถนำไปใช้ได้ในหลากหลายผลิตภัณฑ์ เช่น ใช้ในการผลิตรองเท้า กระเป๋า ปกสมุดไดอารี่ เข็มขัด ซองแว่นตา พวงมาลัยรถยนต์ เครื่องกีฬา เบาะรถยนต์ และอื่น ๆ
อีกมากมาย


สถานที่ปฏิบัติงาน: โรงงานอุตสาหกรรมกลุ่มเจริญสิน ถ.พานทอง บ้านบึง จ.ชลบุรี
เวลาปฏิบัติงาน: 08.00-17.00 น. วันจันทร์–วันเสาร์
Salary: (Negotiable)
E-mail: hr@pangolin.co.th
Tel./Line: 062-3986488 ฝ่ายบุคคล


สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ของแจกตามเทศกาลต่างๆ
- ค่ายินดีมงคลสมรส
- ประกันสังคม
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เงินช่วยเหลืออื่นๆ
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 1 รีวิว
above standard
5.0
5.0
3.5
5.0
ฟังเสียงจากพนักงาน

logourl
5.0
บัญชี
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
สบายใจ มีความสุข อยากทำงานทุกวัน
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
1%
โบนัสต่อปี
1
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
12/05/2023
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
1%
โบนัสต่อปี
1
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
12/05/2023
กลุ่มบริษัทเจริญสิน
กลุ่มบริษัทเจริญสิน
เกี่ยวกับบริษัท
        บริษัท ทีทีเอ็น นันวูเว่น โซลูชั่น จำกัด (หรือชื่อเดิมว่า บริษัท ไทย เทคนิคคอล นันวูเว่น จำกัด และ บริษัท ซงเรย์ นันวูเว่น จำกัด) เป็นบริษัทหนึ่งในกลุ่มบริษัท เจริญสิน ซึ่งมีประสบการณ์การทำงานในแวดวงอุตสาหกรรมการฟอกหนัง มายาวนานกว่า 60 ปี จนเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายจากลูกค้า ทั้งในและต่างประเทศ และด้วยเหตุที่ต้องการจะขยายศักยภาพการผลิตให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น จึงได้มีการริเริ่มก่อตั้งบริษัท ทีทีเอ็น นันวูเว่น โซลูชั่น จำกัด ขึ้นในปี พ.ศ. 2532 โดยเริ่มต้นจากการผลิตผ้าใยสังเคราะห์เข็มปัก เพื่อใช้เป็นส่วน ประกอบต่างๆ ในอุตสาหกรรมการผลิตรองเท้า ซึ่งก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้า ต่อมาทางบริษัทจึงได้ทำการขยายตลาดด้วยการพัฒนารูปแบบและเทคนิควิธีการผลิตผ้าใยสังเคราะห์เข็มปักให้มีความหลากหลาย และสามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ ได้มากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ

เราเป็นผู้ผลิตผ้าใยสังเคราะห์เข็มปักที่ใส่ใจในทุกรายละเอียดความต้องการของลูกค้าโดยมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงองค์กรในทุกด้านเพื่อพัฒนาและผลิตสินค้าคุณภาพดี มีคุณสมบัติหลากหลายภายใต้ราคาที่เหมาะสม ทั้งยังรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปด้วย ที่สำคัญคือ สามารถตอบโจทย์ความต้องการในการใช้ผ้าใยสังเคราะห์เข็มปักของลูกค้าจากกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน ดังคำนิยามของบริษัทว่า “Your Solution to Nonwoven”
กลุ่มบริษัทเจริญสิน
ที่อยู่
318/10-22 Soi Sukhumvit 22 (Sainamtip), Sukhumvit Road, Kwaeng Klongtoey, Khet Klongtoey, Bangkok 10110
ชื่อผู้ติดต่อ
ฝ่ายบุคคล
โทรศัพท์
062-3986488 Fax 0-2259-2721
แบ่งปัน