กลับ
รายละเอียดงาน
ทำไมต้องร่วมงานกับเรา
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
27/09/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
0 - 5 ปี
กทม. (ราชเทวี)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
10,000 - 15,000 บาท/เดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ
  • ดูแล ซ่อมบำรุงรักษาสิ่งต่างๆ ภายในอาคาร
  • มีทีมงานร่วมกันทำงานทั้งกะเช้าและกะดึก
  • ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน, หยุด 1 วัน (ภายในทีมจัดสลับหยุดกันเอง)
  • มีค่าล่วงเวลา(OT)ให้ทุกกะ
  • ทำงาน 6 วัน, หยุด 1 วัน/สัปดาห์

คุณสมบัติ
  • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช.,ปวส.
  • ยินดีรับผู้จบใหม่ หรือมีประสบการณ์ทำงานด้านซ่อมบำรุงระบบสาธารณูโภค/อาคารสถานที่ อย่างน้อย 1 ปี
  • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
  • หากสามารถเข้างานแบบสลับกะเช้า-ดึกได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ค่ายินดีมงคลสมรส
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
- ประกันสังคม
- ประกันอุบัติเหตุ
- มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
- ลาบวช
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสประจำปี

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก  ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 4 รีวิว
flower of heart

5.0

Dream Company
วิเศษสุด
4.6
4.6
3.6
4.5
ฟังเสียงจากบริษัท

นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทในปี พ.ศ. 2488 กลุ่มบริษัทเคเอสแอล (KSL Group) ได้พัฒนาจากการเป็นผู้ผลิตน้ำตาลทรายรายเล็ก ซึ่งมีศักยภาพการผลิตน้ำตาลเพียง 600 กิโลกรัมต่อวัน สู่การเป็นบริษัทมหาชนที่มีสถานะทางการเงินแข็งแกร่ง โดยปัจจุบัน บริษัทฯ ดำเนินกิจการโรงงานน้ำตาล 5 แห่งในประเทศไทย และอีก 2 แห่งในประเทศลาวและกัมพูชา บริษัทสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจากผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตน้ำตาล ตามแนวคิดการใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบอ้อยให้ได้มากที่สุดควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม กลุ่มบริษัทมีช่องทางสรร

...
งาน หางาน สมัครงาน บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
  • 1(current)
ฟังเสียงจากพนักงาน

logourl
4.6
บัญชี
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
4.6
4.6
4.2
4.0
4.0
มั่นคง
เนื่องจากเป็นบริษัทที่มีขนาดธุรกิจค่อนข้างใหญ่ ทำให้เรามีความชำนาญเฉพาะด้านแบบชัดเจนได้ดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
11
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
3/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
การขึ้นเงินเดือน
4%
โบนัสต่อปี
3
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนในระดับกลาง
สังคมดีในบริษัท
3/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
3/5
09/06/2019
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
11
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
3/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
การขึ้นเงินเดือน
4%
โบนัสต่อปี
3
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนในระดับกลาง
09/06/2019
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยภายใต้ KSL Group  โดยกลุ่มบริษัทมีโรงงานน้ำตาลที่อยู่ภายใต้กลุ่มธุรกิจทั้งหมด 5 โรง แบ่งสายการผลิตออกเป็น 3 ภาค ดังนี้
 
    • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี 2 โรงงาน ได้แก่ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)สาขาน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น และสาขาวังสะพุง จังหวัดเลย
    • ภาคกลาง แถบจังหวัดกาญจนบุรี มี2 โรงงาน ได้แก่ บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกรุงไทย จำกัด และบริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด
    • ภาคตะวันออกมี 1 โรงงาน คือ บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด

ผลิตภัณฑ์ที่ทางบริษัท น้ำตาลขอนแก่นจำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยผลิตจะประกอบด้วยผลิตภัณฑ์หลักที่เป็นน้ำตาลทราย ซึ่งสามารถ จำแนกประเภทได้ 4 ประเภท คือ น้ำตาลทรายดิบ(Raw Sugar), น้ำตาลทรายดิบคุณภาพสูง (High Pol Sugar), น้ำตาลทรายขาว (White Sugar) และน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์(Refined Sugar) และผลิตภัณฑ์เสริมที่เกี่ยวเนื่องที่ได้จากกระบวนการผลิตน้ำตาลทรายอีกเช่น กากน้ำตาล(Molasses) กากอ้อย (Bagasses) และกากหม้อกรอง (Filter Cake) โดยบริษัทได้ขยายการลงทุนต่อยอดจากกระบวนการผลิตน้ำตาลเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม คือ
 
    • โรงงานผลิตเอทานอล ซึ่งใช้ผสมกับน้ำตาลมันเป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ใช้วัตถุดิบคือ กากน้ำตาลและน้ำตาลอ้อย
    • โรงงานผลิตก๊าซชีวภาพ ใช้วัตถุดิบที่เป็นน้ำตาลเสียที่มาจากกระบวนการผลิตเอทานอลมาหมักให้ได้ก๊าซชีวภาพเป็นเชื้อเพลิงเสริมสำหรับโรงไฟฟ้า
    • โรงงานผลิตปุ๋ยชีวภาพ ใช้วัตถุดิบที่เป็นของเสียจากกระบวนการผลิตน้ำตาล(กากหม้อกรอง) และน้ำตาลเสียที่มาจากกระบวนการผลิตก๊าชชีวภาพและการผลิตเอทานอล
    • โรงไฟฟ้า ใช้วัตถุดิบที่เป็นของเสียจากกระบวนการผลิตน้ำตาล(กากอ้อย) และก๊าซชีวภาพที่ได้จากโรงงานผลิตก๊าชชีวภาพเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า และพลังไอน้ำตาลขายให้กับโรงงานในเครือและการไฟฟ้า
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่
503 KSL Tower 9th Floor, Sri-Ayudhya Road, Rajathevi, Bangkok 10400
ชื่อผู้ติดต่อ
Human Resources Department
โทรศัพท์
0-2642-6191-9 Fax 0-2642-6097
เว็ปไซต์
แบ่งปัน
Tag:
หางาน, สมัครงาน, หางานกรุงเทพมหานคร, หางานช่างก่อสร้าง / อาคาร, หางานช่างซ่อมบำรุง / ช่างกล, หางานช่างไฟฟ้า / อิเล็กทรอนิกส์, หางานBuilding Management, หางานMaintenance, หางานProperty Management, หางานPump, หางานService Technical, หางานTechnician, หางานUtility, หางานWater, หางานWater Pump, หางานงานช่าง, หางานซ่อมบำรุงทั่วไป, หางานซ่อมบำรุงระบบอาคาร, หางานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า, หางานซ่อมบำรุงรักษา, หางานซ่อมบำรุงไฟฟ้า, หางานซ่อมแซมและแก้ไข, หางานดูแลอาคาร, หางานติดตั้ง, หางานท่อ, หางานท่อน้ำ, หางานนิติบุคคล, หางานน้ำ, หางานน้ำประปา, หางานบริหารสำนักงาน, หางานบริหารอาคาร, หางานบำรุงรักษา, หางานประปา, หางานฝ่ายเทคนิค, หางานอาคารชุด, หางานอาคารสำนักงาน, หางานเครื่องกำเนิดไฟฟ้า, หางานเครื่องใช้ไฟฟ้า, หางานไฟฟ้า, หางานบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
อ่านต่อ