กลับ
อุตสาหกรรมกระดาษ/เส้นใย, บรรจุภัณฑ์
27/09/2023
รายละเอียดงาน
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
อุตสาหกรรมกระดาษ/เส้นใย, บรรจุภัณฑ์
27/09/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานตามสัญญาจ้าง รายเดือน/รายปี, งานประจำ
1 - 3 ปี
กาญจนบุรี
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ

**ปฏิบัติงานใน โรงงานสยามคราฟท์อุตสาหกรรม (SCG Paper) วังศาลา จ.กาญจนบุรี**

ซ่อมบำรุงเครื่องจักร บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแรงสูง และเครื่องวัดคุมในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่

1. งานวัด Insulation Resistance ของอุปกรณ์ไฟฟ้า
2. ดูแลรักษา Motor AC&DC
3. งานระบบ Control
4. อ่านแบบระบบไฟฟ้า/ควบคุม Motor
5. งานระบบ Pneumatics และ Hydraulics
6. งานเครื่องมือวัด และ Control Valve
7. งานทำความสะอาดอุปกรณ์ไฟฟ้า


คุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษา
  • ปวส. สาขา ไฟฟ้า, ไฟฟ้ากำลัง, อิเล็กทรอนิกส์ ที่มีประสบการณ์ด้านไฟฟ้า/เครื่องมือวัด ไม่ต่ำกว่า 2 ปี
  • ปวช. สาขา ไฟฟ้า, ไฟฟ้ากำลัง, อิเล็กทรอนิกส์ ที่มีประสบการณ์ในงานซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้า 4 ปีขึ้นไป
 • สามารถอ่านเขียน ภาษาอังกฤษจากแบบ Drawing, Manual ได้พอสังเขป
 • สามารถอ่านแบบทางไฟฟ้าได้
 • มีใบรับรองผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานด้านไฟฟ้าในอาคารระดับ 1

  สวัสดิการ
  - กระเช้าเยี่ยมไข้
  - การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  - ค่าข้าว หรือเลี้ยงข้าว งานshutdown
  - ค่าทำงานล่วงเวลา
  - ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
  - ค่าเบี้ยเลี้ยง 
  - ค่าโทรศัพท์
  - ประกันสังคม
  - ประกันสุขภาพ
  - ประกันอุบัติเหตุ
  - ลาบวช
  - เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
  - เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
  - เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
  - เบี้ย oncall
  - เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
  - โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

  logoHR.png
  รีวิวบริษัทที่บอก ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
  คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 3 รีวิว
  above standard
  3.5
  4.3
  2.2
  2.8
  ฟังเสียงจากพนักงาน

  logourl
  3.6
  วิศวกร
  <1 ปี, อดีตพนักงาน
  3.6
  3.6
  4.5
  3.5
  2.5
  สามารถเพิ่มศักยภาพของตัวเองใด
  เป็นการทำงาน ที่รองรับมาตรฐานสากล
  การลาพักร้อน
  อนุมัติการลาง่ายที่สุด
  สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
  3/5
  ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
  3/5
  ชั่วโมงทำงานต่อวัน
  8
  ความท้าทาย
  5/5
  โอกาสสร้างผลงาน
  5/5
  ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
  5/5
  ระบบบริหารจัดการทันสมัย
  3/5
  การขึ้นเงินเดือน
  5%
  โบนัสต่อปี
  1
  พอใจสวัสดิการ
  3/5
  ระดับรายได้
  กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
  สังคมดีในบริษัท
  3/5
  การเมือง
  ปานกลาง
  ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
  3/5
  การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
  1/5
  03/09/2022
  การลาพักร้อน
  อนุมัติการลาง่ายที่สุด
  สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
  3/5
  ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
  3/5
  ชั่วโมงทำงานต่อวัน
  8
  ความท้าทาย
  5/5
  โอกาสสร้างผลงาน
  5/5
  ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
  5/5
  ระบบบริหารจัดการทันสมัย
  3/5
  การขึ้นเงินเดือน
  5%
  โบนัสต่อปี
  1
  พอใจสวัสดิการ
  3/5
  ระดับรายได้
  กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
  03/09/2022
  บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  เกี่ยวกับบริษัท
  บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ให้บริการ (EPC) Engineering, Procurement and Construction กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงาน โดยเฉพาะลูกค้าสำรวจและผลิตน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติตลอดจนอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ซึ่งบริษัทได้มีการพัฒนากลยุทธ์ที่ดีอย่างต่อเนื่องในธุรกิจอุตสาหกรรมดังกล่าวมาโดยตลอด
         บริษัทมุ่งเน้นให้บริการเชิงวิศวกรรมออกแบบ,ก่อสร้าง,บำรุงรักษาซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆ แก่กลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าว รวมถึงการจัดส่งพนักงานที่มีประสบการณ์ในการทำงานเพื่อร่วมปฏิบัติงานกับบริษัทชั้นนำทั้งงานบนฝั่งและนอกชายฝั่ง (Onshore & Offshore) ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยการทำงานของบริษัทให้ความสำคัญสูงสุดในด้านคุณภาพและความปลอดภัยในการทำงาน ทั้งด้านบุคลากร วัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องจักร และสภาพแวดล้อม รวมถึง คุณภาพของงาน ที่ส่งมอบให้กับลูกค้าด้วย
  บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  ที่อยู่
  69 Soi Onnuch 64, Srinakarin Road, Suanluang, Suanluang, Bangkok 10250
  ชื่อผู้ติดต่อ
  Human Resources Department
  โทรศัพท์
  0-2322-0222 Fax 0-2322-2970
  เว็ปไซต์
  แบ่งปัน