กลับ
เมื่อวานนี้
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
เมื่อวานนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
5 - 10 ปี
กทม. (บางรัก)
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ควบคุมงานบัญชีและตรวจสอบ AP, AR, GL, Cash Flow, Taxation, Costing and Inventory ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง
 • สามารถจัดสรรบัญชีให้มีประสิทธิภาพและ พัฒนาไปจนถึงแนะนำแนวทางโครงสร้างทางบัญชีให้สอดคล้องกับธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
 • จัดเตรียม ติดตามและวิเคราะห์รายงานทางด้านการบัญชีและการเงินเพื่อนำเสนอผู้บริหารได้
 • ตรวจสอบปิดบัญชีรายเดือนและรายปี
 • กำหนดและบังคับใช้วิธีการ นโยบาย และหลักการบัญชีที่เหมาะสม
 • รักษาการควบคุมทางการเงินที่เหมาะสมซึ่งรวมถึงการกระทบยอดด้วยหลักฐานการตรวจสอบที่เหมาะสม
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจาก Management


คุณสมบัติ
 • สัญชาติไทย ชาย หญิง อายุ 40 - 48 ปี
 • จบการศึกษาอย่างน้อยปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี / การเงิน
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ด้านการเงินและบัญชี ด้านการจัดการ (ระดับผู้จัดการ)
 • มีประสบการณ์หรือเคยทำงานในธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ (Property) หรือธุรกิจก่อสร้างไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • มีความสามารถในการเป็นผู้นำทีม สื่อสารและทำงานร่วมกับทีมได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี(จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • สามารถใช้ MS Excel ได้อย่างคล่องแคล่ว (หากเคยใช้ SAP จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีความรู้เรื่องกฎหมายทางด้านบัญชี กฎหมายสรรพากร

สวัสดิการ
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ประกันสังคม
- ประกันอุบัติเหตุ
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี เริ่มต้นที่ 8 / 10 วัน ใช้ได้หลังผ่านทดลองงาน

บริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
บริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท ยูไนเต็ด เซ็นเตอร์ จำกัด บริษัทบริหารอาคารสำนักงานใหญ่ เกรดA สูง 50ชั้น

ณ ใจกลางถนนสีลมระหว่างตึก CP และธนาคารกรุงเทพสำนักงานใหญ่ (ตรงข้ามโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน)

รับสมัครบุคลากรในตำแหน่งดังนี้

บริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ที่อยู่
323 United Center Building 45th Floor, Silom Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
ชื่อผู้ติดต่อ
Human Resources Department
โทรศัพท์
0-2631-1156, 094-7356263 และ Line ID Hrpjp
เว็ปไซต์
แบ่งปัน