กลับ
เฟอร์นิเจอร์
เมื่อวานนี้
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
เฟอร์นิเจอร์
เมื่อวานนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
1 - 5 ปี
กรุงเทพและปริมณฑล
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้ + Commission

หน้าที่และความรับผิดชอบ

- ผู้แทนขายของทางบริษัทฯ ประสานงานตอบโจทย์ตามความต้องการของลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่

- สร้างยอดขายให้เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

- ปฏิบัติงานตามหน้าที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายขายที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติ

1. เพศหญิงหรือชาย อายุระหว่าง 22-35 ปี วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี

2. สนใจในงานขายสินค้าและงานบริการลูกค้า 

3. มีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

4. มีทักษะการสื่อสาร การนำเสนอ การประสานงานที่ดี

5. มีความตรงต่อเวลา 

6. ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้

7. สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี

8. ประสบการณ์การทำงาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี

9. มีรถยนต์ส่วนตัว


สวัสดิการ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
- ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
- ค่ายินดีมงคลสมรส
- ค่าสันทนาการ
- ค่าเสื่อมยานพาหนะ
- ค่าโทรศัพท์
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
- ลาบวช
- วันหยุดประจำปี
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสประจำปี

บริษัท พรอมท์ คอนแทรค เฟอร์นิเจอร์ จำกัด
บริษัท พรอมท์ คอนแทรค เฟอร์นิเจอร์ จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
เราเชี่ยวชาญการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้จริงส่งออกมาหลายทศวรรษ ใส่ใจถึงวัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้ผลิตสินค้าที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในหลายภาคส่วนธุรกิจ

สำหรับ prompt ที่ได้เติบโตภายในประเทศมากว่า 10 ปี เพราะลูกค้ารับรู้ถึงสินค้าที่มีคุณภาพ รวมถึงบริการที่ดีจากทีมงานทุกฝ่ายทุกส่วนของเรา

บริษัท พรอมท์ คอนแทรค เฟอร์นิเจอร์ จำกัด
ที่อยู่
621,623 Rama2 Rd., Bangmod, Jomtong, Bangkok, 10150
ชื่อผู้ติดต่อ
ฝ่ายบุคคล
โทรศัพท์
0-2405-4098, 0-2405-4022 Fax 0-2405-4022
เว็ปไซต์
แบ่งปัน