กลับ
บริษัท สปี๊ดดี้ แอสเซ็ส จำกัด

ผู้จัดการร้านอาหาร

ด่วนมาก!
การโรงแรม/รีสอร์ท, เกษตรกรรม/ป่าไม้, เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร, การท่องเที่ยว, ธุรกิจบริการ
22/09/2023
รายละเอียดงาน
ทำไมต้องร่วมงานกับเรา
เกี่ยวกับบริษัท
การโรงแรม/รีสอร์ท, เกษตรกรรม/ป่าไม้, เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร, การท่องเที่ยว, ธุรกิจบริการ
22/09/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
1 - 2 ปี
กทม. (ประเวศ, ลาดกระบัง, บางนา, สวนหลวง), สมุทรปราการ
ปริญญาตรี
18,000 - 20,000 บาท/เดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

- ดูแลความเรียบร้อยทั้งหมดภายในสาขาตามที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงรับผิดชอบด้านยอดขาย พนักงาน วัตถุดิบ บริการ งานระบบ เอกสาร ติดต่อประสานงาน ลูกค้า และความปลอดภัยทั้งหมดภายในร้าน

-วางแผนจัดทำตารางเวลาการทำงานให้กับพนักงาน โดยคำนึงถึงความเหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

- บริหารความพึงพอใจให้กับลูกค้า ดูแลความเรียบร้อยของร้านในภาพรวม แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และปัญหาต่างๆ ในด้านคุณภาพของสินค้า บริการ ลูกค้า และพนักงานภายในสาขา

- ควบคุมดูแลคุณภาพของสินค้า การบริการ ความสะอาด สภาพของร้าน งานระบบ และอุปกรณ์ต่างๆ

- บริหารยอดขาย รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน และรายปี

- รวบรวมข้อมูลและรายงานความต้องการของลูกค้า ปัญหา และสถานการณ์ต่างๆ ให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามข้อเท็จจริง

- ควบคุมต้นทุนต่างๆ ที่ใช้ในสาขาให้เหมาะสมกับยอดขาย เพื่อสร้างผลกำไรสูงสุดตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด

- ตรวจสอบการทำงานของพนักงานทุกส่วนที่รับผิดชอบ ให้ทำงานตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด

- บริหารจัดการ วางแผน คัดเลือก สรรหา กำลังคนให้เพียงพอต่อการบริการ และสอดคล้องกับยอดขาย

- ตรวจสอบ ติดต่อ ติดตาม และประสานงาน ด้านเอกสารจากทั้งภายในและภายนอก ให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด

- ตรวจสอบ ควบคุมการจัดตารางการทำงานของสาขาให้เพียงพอต่อการบริการ รวมถึงการควบคุมชั่วโมงการทำงานของพนักงานในสาขา พร้อมทั้งจัดทำสรุปชั่วโมงการทำงาน เพื่อใช้ทำเงินเดือนและเซอร์วิสชาร์จ

- ให้ความรู้ การประชุม อบรม การสอนงาน ตรวจสอบและติดตาม เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองและทีมอย่างสม่ำเสมอ

- ตรวจสอบและอัพเดทข้อมูลข่าวสารของบริษัทตลอดเวลาในทุกช่องทาง

- ปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัท

- รับผิดชอบงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาคุณสมบัติ
  1. ชายหรือหญิง จบปริญญาตรี สาขาอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  2. ขยัน อดทน มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
  3. สามารถบริหารจัดการคน อาหาร สต็อค ความเรียบร้อยต่างๆ ได้
  4. สามารถทำงาน 6 วันได้ หรือนักขัตฤกษ์ หรือสามารถสลับวันหยุดได้
  5. มีความรับผิดชอบสูง ทำงานเป็นทีมได้ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  6. รักงานบริการ มีทักษะการทำอาหารพื้นฐานได้
  7. ทำงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายได้

สวัสดิการ
- ปรับเงินเดือน
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ตามข้อตกลงของบริษัท
- ประกันสังคม
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสประจำปี

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก  ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
ฟังเสียงจากบริษัท

บริษัท สปี๊ดดี้ แอสเซ็ส จำกัด เชื่อมั่นว่า ทรัพยากรบุคคล คือต้นทุนที่สำคัญในการสร้างการเติบโตทางธุรกิจที่มั่นคงและยั่งยืน เราส่งเสริมศักยภาพของพนักงานในทุกๆ ด้าน เพื่อให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพต่อองค์กรและสังคม ภายใต้นโยบาย “ทำงานร่วมกันอย่างมีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐานสากล” รวมถึงการสนับสนุนบุคลากรในองค์กร ยกระดับคุณภาพชีวิต และการทำงานให้มีความสุข เพื่อนำความรู้ความสามารถมาใช้ให้เกิดงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด และมุ่งสู่เป้าหมายร่วมกัน

บริษัท สปี๊ดดี้ แอสเซ็ส จำกัด
บริษัท สปี๊ดดี้ แอสเซ็ส จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
SPEEDY ACCESS CO., LTD

We are a leading technology supplier in the rapidly developing greenhouse industry in South East Asia. We focusing on offering industrialized agricultural chain solution.

SPEEDY ACCESS aims to provide a one-stop service experience, starting from providing feasibility reports to turn-key greenhouse solutions including greenhouse full systems with cultivation technical guidance.

Our international team of specialists are inventive, flexible, and never fail to add the element ‘practical’ to the solutions we develop

บริษัท สปี๊ดดี้ แอสเซ็ส จำกัด

ผู้นำด้านเทคโนโลยี และนวตกรรมเกษตร เป็นผู้ออกแบบและก่อสร้างโรงเรือนขนาดใหญ่ และ Indoor Farming บริษัทฯ มีทีมงานที่เชี่ยวชาญด้านระบบปลูกมากกว่า 15 ปี และทีมงานวิศวกรที่มีผลงานด้านการออกแบบและก่อส้รางไม่ต่ำกว่า 60 ปี และสินค้าที่ได้รับระบบมาตรฐาน มอก.จึงมั่นใจในคุณภาพผลงานและคุณภาพสินค้า ด้วยกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นทุกปี ทำให้บริษัทต้องพัฒนาและเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืชที่เปลี่ยนแปลงไปตามภาวะโลกร้อนปัจจุบัน

Website : www.speedyaccess.co.th.

FB : https://www.facebook.com/speedyaccess.greenhouse/

แผนที่ :  https://goo.gl/maps/STYrsC8KzWNho4saA

ที่อยู่
399/100 หมู่ที่ 13 ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
ชื่อผู้ติดต่อ
ฝ่ายบุคคล
โทรศัพท์
062-440-9956
เว็ปไซต์
แบ่งปัน
Tag:
หางาน, สมัครงาน, หางานการโรงแรม/รีสอร์ท, หางานเกษตรกรรม/ป่าไม้, หางานเครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร, หางานการท่องเที่ยว, หางานธุรกิจบริการ, หางานกรุงเทพมหานคร, หางานสมุทรปราการ, หางานเครื่องดื่ม / อาหาร / ภัตตาคาร, หางานCocktail, หางานCook, หางานCooking, หางานCulinary, หางานFood & Beverage, หางานFoods, หางานHealth Product, หางานHot Kitchen, หางานMocktail, หางานRestaurant, หางานRestaurant Services, หางานครัวร้อน, หางานครัวเย็น, หางานชงเครื่องดื่ม, หางานทำครัว, หางานทำอาหาร, หางานน้ำผลไม้, หางานบริหารร้าน, หางานประกอบอาหาร, หางานปรุงอาหาร, หางานร้านอาหาร, หางานสินค้าสุขภาพ, หางานห้องอาหาร, หางานอาหารสุขภาพ, หางานอาหารและเครื่องดื่ม, หางานอาหารและโภชนาการ, หางานเครื่องดื่ม, หางานเครื่องดื่มเย็น, หางานเตรียมอาหาร, หางานบริษัท สปี๊ดดี้ แอสเซ็ส จำกัด
อ่านต่อ