กลับ
เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร
17/09/2023
รายละเอียดงาน
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร
17/09/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
0 - 2 ปี
ราชบุรี
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ

- ตรวจสอบและซ่อมบำรุงเครื่องจักร อุปกรณ์การผลิตตามแผนการซ่อมบำรุง

- ตรวจสอบหาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องจักรและแจ้งต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อดำเนินการแก้ไข

- ตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักรภายหลังจากการซ่อมบำรุงเครื่องจักร

- ตรวจสอบและซ่อมบำรุงเครื่องจักร อุปกรณ์การตามการแจ้งซ่อม

- ทดสอบการทำงานของเครื่องจักรหลังการซ่อมบำรุง 
คุณสมบัติ

- จบการศึกษาระดับ ปวช. หรือเทียบเท่าขึ้นไป สาขา ไฟฟ้า หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์อย่างน้อย 0 - 2 ปีขึ้นไป

- มีความมุ่งมั่นในการทำงาน และพร้อมเรียนรู้งานอยู่เสมอ

- สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้


สถานที่ปฏิบัติงาน

บมจ. ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง สาขา จังหวัดราชบุรี

9/9 ม.12 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

https://goo.gl/maps/917rxNtoE5mXLrrj6


สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ประกันสังคม
- ประกันอุบัติเหตุ
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 3 รีวิว
above standard
3.3
4.1
2.6
3.3
ฟังเสียงจากพนักงาน

logourl
2.6
งานขาย
>1 ปี, อดีตพนักงาน
2.6
2.6
4.2
3.5
3.0
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาปานกลาง
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
2/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
3/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
3/5
การขึ้นเงินเดือน
2%
โบนัสต่อปี
1
พอใจสวัสดิการ
3/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
สังคมดีในบริษัท
3/5
การเมือง
ปานกลาง
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
3/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
3/5
01/12/2021
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาปานกลาง
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
2/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
3/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
3/5
การขึ้นเงินเดือน
2%
โบนัสต่อปี
1
พอใจสวัสดิการ
3/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
01/12/2021
บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับบริษัท
Srinanaporn Marketing Co.,PLC. is another marketing and distribution company for myriad products by Kim Heng, Siam Daily, and Siam Rachaburi through over 20,000 distribution channels nationwide by both traditional and modern trade.
Tang Kim Heng Group is one of the leading snack manufacturers in Thailand that have, for over 30 years, produced and distributed premium quality snack products nationwide. Since its establishment in 1980, there currently are seven subsidiaries , you can see our company profile : www.snnp.co.th
บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่
9/9 ม.12 ต.จอมบึง อ.รางบัว จ.ราชบุรี
ชื่อผู้ติดต่อ
ฝ่ายบุคคคลและธุรการ
โทรศัพท์
02-4205745 ถึง 9
เว็ปไซต์
แบ่งปัน