กลับ
องค์กรการกุศล
เมื่อวานนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานตามสัญญาจ้าง รายเดือน/รายปี
0 - 3 ปี
บึงกาฬ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ

- ตรวจเช็คเอกสารประกอบการเบิกจ่ายจากเจ้าหน้าที่โครงการตามระเบียบปฎิบัติให้ถูกต้องครบถ้วน

- เก็บรักษาเงินสดย่อย เบิกชดเชยเงินสดย่อย และจัดทำเช็ค
- ร่วมวางแผนและดูแลการใช้จ่ายเงินของโครงการให้เป็นไปตามแนวทางและระเบียบของสำนักงานมูลนิธิฯ และให้อยู่ภายในกรอบของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
- รวบรวมเอกสารจัดซื้อจัดจ้างจากเจ้าหน้าที่โครงการและเป็นผู้กรอกแบบฟอร์มต่างๆ ส่งหัวหน้าโครงการ เพื่ออนุมัติเอกสารและส่งเอกสารที่ได้รับอนุมัติให้เจ้าหน้าที่บัญชีโครงการ รวมทั้งออกใบสำคัญทันตามเวลาที่กำหนด
- จัดพิมพ์รายงานการเงินเพื่อเสนอผู้เกี่ยวข้องลงนาม และจัดเก็บเข้าแฟ้ม รวมทั้งรายงานในที่ประชุม กกบ.ประจำเดือน
- จัดเก็บเอกสารการเงิน และดูแลรักษาเอกสารของโครงการให้ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
- จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินครุภัณฑ์ประจำปี ให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบัน 
**กรุณาระบุบสถานที่ปฏิบัตงานมาด้วย
สถานที่ปฏิบัตงานโครงการบึงกาฬ :    เลขที่ 610/2 หมู่ 7 ต.วิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000
สถานที่ปฏิบัตงานโครงการเชียงราย : เลขที่  62 ม.1 ซ.6 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
คุณสมบัติ
- ปวส.สาขาการเงิน หรือที่เกี่ยวข้อง, ปริญญาตรีสาขาการเงิน การจัดการ บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- สามารถใช้โปรแกรม MS Word, Excel, PowerPoint
- มีทักษะการสื่อสารและประสานงาน
- มีความละเอียด รอบคอบ ซื่อสัตย์


สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันกลุ่ม
- ประกันชีวิต
- ประกันทันตกรรม
- ประกันสังคม
- ประกันอุบัติเหตุ
- ลากิจ 3 วัน /ปี
- ลาพักร้อน 12 วัน/ปี
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 1 รีวิว
above standard
5.0
5.0
3.7
5.0
ฟังเสียงจากพนักงาน

logourl
5.0
ธุรการ
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
เพื่อนดี สังคมดี มีสวัสดิการน่าพอใจ
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
3%
โบนัสต่อปี
1
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
23/08/2022
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
3%
โบนัสต่อปี
1
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
23/08/2022
มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เกี่ยวกับบริษัท
CCF is an international non government organization that has been helping Thai children through Sponsorship programs since 1957. The CCF Foundation in Thailand (CCFFT) was granted the patronage of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirinthorn on the 26th of February 1994. CCFFT now provides assistance to nearly 40,000 Thai children, their families and wider communities through sponsorship support from both within Thailand and the international community.
มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ที่อยู่
เลขที่ 9 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 8 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
ชื่อผู้ติดต่อ
บังอร นาคุณ
โทรศัพท์
0-2747-2600 ต่อ 216, 081 431 1362 Fax 0-2747-2620
เว็ปไซต์
แบ่งปัน