กลับ
ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม, ไอที - อินเทอร์เน็ต
28/09/2023
รายละเอียดงาน
ทำไมต้องร่วมงานกับเรา
เกี่ยวกับบริษัท
ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม, ไอที - อินเทอร์เน็ต
28/09/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
2 - 5 ปี
กทม. (ดินแดง)
ปริญญาตรี
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ทำงานนี้คุณต้องทำอะไรบ้าง? 

 • เป็นส่วนหนึ่งของทีมในการพัฒนา "โครงสร้างพื้นฐานทางดิจิตัลที่ช่วยให้ธุรกิจ SMEs กว่า 20,000 แห่งจัดการธุรกิจได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจ และเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อการเติบโตได้ง่ายขึ้น"
 • พัฒนา web application เพื่อเป็นเครื่องมือให้ผู้ใช้งานสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากขึ้น
 • มีส่วนร่วมกับทีมในการออกแบบ รักษา และพัฒนา software architecture ที่ดีเพื่อรองรับการขยายของจำนวนผู้ใช้งานในอนาคต 
 • มีส่วนร่วมกับทีมในการออกแบบ รักษา และพัฒนา UX/UI ที่ดี และรับฟังคำแนะนำจากลูกค้า
 • มีส่วนร่วมกับทีมในการรักษาไว้ซึ่งคุณภาพการเขียน code ที่ดี ที่สามารถเข้าใจได้โดยทุกคนในทีม และอยู่ในมาตราฐานที่สูงอยู่เสมอ พึงระลึกเสมอว่า ผู้ใช้งานของ code เรารายแรกคือเพื่อนๆที่เขียนโปรแกรมร่วมกับเรา และตัวเราเองในอนาคต "เขียนในแบบที่ตัวเองในอีก 6 เดือนข้างหน้าจะยังเข้าใจว่าเขียนอะไรไป"
 • มีส่วนร่วมกับทีมในการกำหนดกลยุทธ์ของผลิตภัณฑ์ทั้งในด้าน user experience และในด้าน technical requriement เพื่อรองรับความต้องการของผู้ใช่้งานในปัจจุบันและในอนาคต 
 • มีส่วนร่วมกับทีมในการออกแบบ รักษา และพัฒนากระบวนการทำงานร่วมกันภายใน เพื่อให้เราสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด

What will you do?

 • Be the part of the team to build "a digital infrastructure that help ten of thousands of small and medium businesses in Thailand do business easier, more efficient, and more effective in growing their businesses.
 • Develop mobile application to help our users get easier access to tools to do their businesses. 
 • Together with the team, design mobile application architecture and optimization of the architecture planning and implementation.
 • Together with the team, brainstorm new ideas, improve with the team and UX/UI Design team to reiterate design to launch quickly and respond to customers' feedbacks and requirements.
 • Keep the quality of your code and your teammates' code to be readable, understandable for all team member, and always at high standard. Remember that your first user of your code is your peers or you yourself in the future, code it in a way that you will understand it 6 months later
 • Be proactively involved in defining the strategy for our product, thinking in terms of user experience or technical requirement at present and future.
 • Be proactively involved in developing optimal working environment for the team, contribute ideas and work processes that help us work together more efficiently and effectively. 


ทำงานนี้คุณจะได้พัฒนาอะไรบ้าง?​

 • ได้เรียนรู้กระบวนการทำงานจริงในธุรกิจ SMEs ทั้งในด้านงานเอกสาร งานบัญชี งานภาษี และกระบวนการด้านการเงิน 
 • ได้ประสบการณ์ทำงานในธุรกิจ Tech Startup ที่มีการเปลี่ยนแปลง และเติบโตอย่างรวดเร็ว
 • ได้ประสบการณ์การเชื่อมต่อ API กับระบบต่างๆของทั้งลูกค้า และ Partner (รวมไปถึงระบบของสถาบันการเงิน และระบบของต่างประเทศ)

What will you learn from working with PEAK? 

 • You will learn about real "business processes, accounting, tax, and finance for SMEs in Thailand."
 • You will experience working in fast pace and highly dynamic tech startup environment.
 • You will be one of the early, if not the first, member in our mobile application business department and highly contribute in shaping the direction and working environment for this new team.


คุณสมบัติ
งานนี้เหมาะกับคนแบบไหน?

 • มีประสบการณ์การทำงาน 2 - 5 ปี
 • มีทักษะ หรืออยากพัฒนาด้าน .NET Web APIs,C#,.NET Core, และ RESTful API
 • ชอบการเขียนโปรแกรม ชอบการแก้ไขปัญหา
 • มีประสบการณ์ในการเชื่อมต่อกับระบบ E-Commerce หรือ ERP จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะการสื่อสารที่ดีในระดับหนึ่ง เพราะคุณน่าจะได้สื่อสารกับโปรแกรมเมอร์ของทางลูกค้า และ Partner 
 • ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เพราะเรามีธุรกิจที่ต้องการมาเชื่อมต่อจำนวนมาก รวมไปถึงการคิดเคสที่จะเชื่อมต่อเองด้วยก็ได้
 • มีทักษะภาษาอังกฤษในด้านการอ่าน และการฟังที่ดี (เพราะโปรแกรมที่เราใช้เป็นภาษาอังกฤษเยอะ และมีสื่อสารเรียนรู้ที่เป็นภาษาอังกฤษ)

คนแบบไหนที่ทำงานกับ PEAK ได้ดี?
 • คนที่มี Growth Mindset หรือชอบพัฒนาตัวเอง เพราะเราอยากทำงานกับคนแบบนี้ เราอยากทำงานกับคนที่มีเราได้เรียนรู้ ได้สนุก และได้รู้สึกว่าได้พัฒนาตัวเองไปด้วยกัน เราเป็น Tech company ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ทำให้มีสิ่งที่เราไม่รู้ และต้องเรียนรู้อยู่อีกมาก เพื่อร่วมทีมที่จะเข้ามาร่วมกันจะต้องรู้สึกโอเคกับกับค้นหาข้อมูล หรือวิธีการใช้เทคโนโลยี หรือกระบวนการใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยใช้ เพื่อทดลองหาทางที่ดีกว่า
 • มีความ Open Mind เปิดรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น ๆ รอบตัว รับรู้ข้อมูลจากคนอื่น ๆ ไม่มี ego มากมาย เพราะเราให้ความสำคัญกับการให้ Feedback เราเชื่อว่าคนเราจะเติบโตได้ ต้องอาศัยการช่วยกันให้ข้อมูลในการพัฒนาซึ่งกันและกัน และเรารู้สึกขอบคุณคนอื่น ๆ ที่กล้าพูดในสิ่งที่เป็นความจริง เพื่อให้เราสามารถพัฒนาได้ 
 • เราอยากทำงานกับคนที่คิดละเอียด รอบคอบ และใส่ใจกับผลงานที่ออกมา ให้ผลงานที่ดีเป็นสิ่งที่เป็นตัวแทนตัวตนของตัวเอง มีความเป็น craftmanship ในการ coding 
 • ทำงานกันเป็นทีม ช่วยกันเป็นทีม ร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกัน ดีใจที่เห็นคนอื่นได้ดี ช่วยกันพัฒนากันและกัน
 • ทีม Tech ของเราค่อนข้างสนุกอะไรอยู่ตลอดเวลา เราอยากได้คนที่สามารถควบคุมตัวเองให้สามารถทำงานได้ด้วย แม้ว่าเราเหมือนจะเล่นเยอะ แต่เราก็ทำงานหนักมาก

อะไรที่ทำให้น่าทำงานที่ PEAK?

 • วัฒนธรรมการทำงานที่สนุก และเน้นการพัฒนา ได้รายล้อมไปด้วยคนที่มี Growth Mindset และชอบการพัฒนาเหมือนกัน 
 • มีอิสระในการทำงาน ทีม Tech เราทำงานจากที่ไหนก็ได้ 
 • เราใช้เครื่องมือในการทำงานเยอะ และก็ยังอยากจะใช้เพิ่มขึ้นอีก คุณจะได้ลองอะไรที่อยากลอง เพราะเราชอบลองของ
 • มีงบประมาณสนับสนุนการเรียนรู้สูงถึง 75% ในองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการทำงาน ส่งเสริมให้ทีมงานได้รับ Certificate ต่าง ๆ ที่คุณสามารถมีติดตัวไปได้ เช่น MS Certificate ต่าง ๆ
 • เราไม่งกกับการเครื่องมือการทำงาน ถ้าอยากได้คอมพิวเตอร์ดี ๆ บอกเลยว่ามีให้
 • เรียนรู้เพิ่มเติม วัฒนธรรมการทำงานแบบ PEAK และ การใช้ชีวิตเป็นส่วนหนึ่งกับทีม PEAK

สวัสดิการ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ทำงานที่บ้าน
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
- ลาบวช
- วัฒนธรรมการทำงานแบบ Startup
- วันหยุดพักร้อน 10 วัน
- สนับสนุนการเรียนรู้ต่อเนื่อง
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- เรียนภาษาอังกฤษ หรืออบรมอื่นๆ
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก  ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
ฟังเสียงจากบริษัท

พี ยู ยู เอ็น อินเทลลิเจนท์ เป็นบริษัท Startup ผู้พัฒนาแพลตฟอร์ม “PEAK” ซึ่งปัจจุบันมีธุรกิจ SMEs ทั่วประเทศใช้งานกว่า 20,000 กิจการ และยังมีกว่า 1,300 สำนักงานบัญชีพันธมิตรและนักบัญชีอิสระ มียอดธุรกรรมต่อเดือนในระบบกว่า 2,000,000 รายการ คิดเป็นมูลค่ากว่า 50,000 ล้านบาท/เดือน PEAK คือโปรแกรมบัญชีออนไลน์ที่ช่วยให้ธุรกิจ SMEs สามารถทำธุรกิจโดยใช้ข้อมูลมาตัดสินใจ เราพัฒนาระบบที่ทำให้การทำงานธุรกิจเป็นอัตโนมัติ และจัดการข้อมูลธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่ระบบจัดการเอกสาร, บันทึกรับ/จ่าย, สต๊อ

...
บริษัท พี ยู ยู เอ็น อินเทลลิเจนท์ จำกัด
บริษัท พี ยู ยู เอ็น อินเทลลิเจนท์ จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
พี ยู ยู เอ็น อินเทลลิเจนท์ เป็นบริษัท Startup ผู้พัฒนาแพลตฟอร์ม “PEAK” ซึ่งปัจจุบันมีธุรกิจ SMEs ทั่วประเทศใช้งานกว่า 20,000 กิจการ และยังมีกว่า 1,300 สำนักงานบัญชีพันธมิตรและนักบัญชีอิสระ มียอดธุรกรรมต่อเดือนในระบบกว่า 2,000,000 รายการ คิดเป็นมูลค่ากว่า 50,000 ล้านบาท/เดือนPEAK คือโปรแกรมบัญชีออนไลน์ที่ช่วยให้ธุรกิจ SMEs สามารถทำธุรกิจโดยใช้ข้อมูลมาตัดสินใจ เราพัฒนาระบบที่ทำให้การทำงานธุรกิจเป็นอัตโนมัติ และจัดการข้อมูลธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่ระบบจัดการเอกสาร, บันทึกรับ/จ่าย, สต๊อก, บัญชี, การเงิน, และภาษี จนไปถึงการเตรียมโครงสร้างพื้นฐานทางธุรกิจให้กับประเทศ และเตรียมพร้อมสำหรับบริการด้านการเงินของเราเองในอนาคต


PEAK เป็นองค์กรที่มีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ และต้องการคนเก่งที่มีความรู้ ความสามารถ ชอบทำงานร่วมกันเป็นทีม มี Empathy และ Passion ที่ต้องการประสบความสำเร็จ และสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน การเข้ามาร่วมทำงานกับเราจะทำให้คุณสามารถแสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่ ความสามารถ และความพยายามของคุณจะส่งผลกระทบต่อองค์กรเป็นอย่างมาก


อีกทั้ง PEAK ยังได้รับความไว้วางใจ ผ่านการลงทุนจากสถาบันชั้นนำระดับประเทศ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารออมสิน, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มบริษัทในเครือบริษัท ทรู คอร์เปอร์เรชั่น, M8VC รวมไปถึงนักลงทุนอิสระอีกมากมาย
บริษัท พี ยู ยู เอ็น อินเทลลิเจนท์ จำกัด
ที่อยู่
ชั้น 14 อาคารฟอร์จูนทาวน์ ถ.รัชดาภิเษก MRT พระราม 9
ชื่อผู้ติดต่อ
Warin Surin
โทรศัพท์
082-528-1592
เว็ปไซต์
แบ่งปัน