กลับ
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
28/09/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
4 - 7 ปี
ปทุมธานี
ปริญญาตรี
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ดูบริหาร และ ควบคุมการวางแผนการผลิต เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าได้ตรง และทันตามความต้องการของลูกค้า

2. ควบคุมติดตามงานเพื่อให้ได้งานตามเป้าหมายการผลิต และลดต้นทุนในการผลิต

3. แก้ไขปัญหาต่างๆ ในกระบวนการผลิต พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตวิธีการผลิตด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ

4. จัดทำรายงาน วิเคราะห์ปัญหา และเสนอแนวทางการป้องกัน

5. วางแผนการพัฒนาพนักงาน ติดตามและประเมินผลการพัฒนาพนักงาน

6. ประสานงานกับส่วนงานต่างๆ ให้ดำเนินงานไปทิศทางเดียวกัน ตามแผนงานที่วางไว้

7. รับผิดชอบงานการผลิตทั้งหมด

8. ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร


คุณสมบัติ

1. เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป

2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหกรรม,เทคโนโลยีการผลิต,การจัดการอุตสาหกรรม

3. สามารถใช้ Computer โปรแกรม MS Office

4. มีความรู้ทางด้านงานเครื่องเย็น , งานตัด – พับโลหะ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

5. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

6. สามารถทำงานเป็นทีมได้

7. มีประสบการณ์การบริหารโรงงานอุตสาหกรรมสแตนเลสหรือเครื่องเย็น อย่างน้อย 3-5 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

8. มีภาวะเป็นผู้นำ มีวิสัยทัศน์ สามารถวางแผนในเชิงกลยุทธ์

9. มีความกระตือรือร้น รับผิดชอบสูง ติดตามงานและส่งมอบงานภายในระยะเวลาที่กำหนด

10. มีไหวพริบปฏิภาณ และสามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- กองทุนเงินทดแทน
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- การอบรมสัมมนา
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
- ทำงานวันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 8.30 น. - 17.30 น. (ผ่านทดลองงานหยุดเสาร์เว้นเสาร์)
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- สังสรรค์ประจำปี
- อื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจศพ
- เงินช่วยเหลือค่าพาหนะ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- เบี้ยขยัน 300,500,700,1,000 บาท
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสประจำปี

บริษัท พัฒนาอินเตอร์คูล จำกัด
บริษัท พัฒนาอินเตอร์คูล จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจ ผลิตเครื่องทำความเย็น ตู้เย็น เครื่องดูดอากาศ เครื่องฟอกอากาศ รวมทั้งอุปกรณ์ของสินค้า จัดจำหน่ายทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ มีฐานการผลิต อยู่ที่ จังหวัดปทุมธานี ทางบริษัทฯ ต้องการรับบุคลากรเพิ่ม เพื่อรองรับการขยายงาน และยอดขายของบริษัทฯ ที่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก โดยเน้นคนรุ่นใหม่ไฟแรง และ เป็นบุคคลากรที่ดี มีคุณภาพ เหมาะที่จะร่วมงานกับเรา
บริษัท พัฒนาอินเตอร์คูล จำกัด
ที่อยู่
เลขที่ 119/8-9 หมู่ 10 ถ.พหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
ชื่อผู้ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทรศัพท์
06-3301-2959, 0-2026-3966-68 # 210 Fax 0-2004-1174
เว็ปไซต์
แบ่งปัน