กลับ
บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

เจ้าหน้าที่ธุรการ

ด่วนมาก!
ปิโตรเลียม/พลังงาน/เหมืองแร่
29/09/2023
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
ปิโตรเลียม/พลังงาน/เหมืองแร่
29/09/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
0 - 5 ปี
กทม. (จตุจักร)
ปริญญาตรี
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ตำแหน่ง Admin Marketing 1 อัตรา 

Responsibilities

  • ประสานงาน ทั้งหน่วนงานภายใน และภายนอก 
  • แก้ไขปัญหา หรือตอบข้อสักถามจากลูกค้า
  • คำนวณต้นทุน และจัดทำใบเสนอราคา 
  • จัดเก็บ และบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูล
  • จัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานขาย รวมถึงการทำ Presentation ของหน่วยงาน
  • จัดทำเอกสารเบิกจ่าย


   ตำแหน่ง Admin ประจำฝ่าย Business Development 1 อัตรา

   Responsibilities: 

   • หาข้อมูล จัดเตรียมเอกสาร และตรวจสอบรายละเอียดของข้อมูลหรือเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วน
   • สนับสนุนการดำเนินการ ด้านธุรการและการจัดทำเอกสาร การรับ-ส่ง และ E-mail ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ เพื่อสนับสนุนโครงการให้บรรลุตามเป้าหมาย
   • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ด้านงานธุรการที่เกี่ยวข้องทั้งภายในบริษัทและภายนอกบริษัท
   • จัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุม และจัดทำรายงานการประชุมเพื่อให้การประชุม
   • รวบรวมข้อมูล งานหรือเอกสาร ของหน่วยงาน
   •  ประสานงานโครงการ ตามที่ได้รับมอบหมาย
   • จัดเก็บรวมรวบเอกสาร อย่างเป็นระบบ ระเบียบ ง่ายต่อการค้นหาและดึงมาใช้งาน
   • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้แล้วเสร็จ อย่างมีประสิทธิภาพและตามระยะเวลา


   ตำแหน่ง Admin ประจำฝ่าย Finance Investment 1 อัตรา

   Responsibilities:

   • ดำเนินการเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงิน (เปิดบัญชี ใบคำขอใช้วงเงิน ตรวจสอบสัญญาเบื้องต้น)
   • นำส่งข้อมูลของโครงการให้แก่ธนาคาร หรือ partner อื่นๆ
   • ขอข้อมูลจากแผนกต่างๆ และจัดส่งเตรียมเอกสาร เบิกงเนกู้ หรือ เอกสาร Condition President
   • Research ข้อมูลตามที่ทีม required

   ตำแหน่ง Admin ประจำฝ่าย Asset management 1 อัตรา

   Responsibilities:

   • ประสานงาน ทั้งหน่วนงานภายใน และภายนอก 
   • สนับสนุนงานเอกสาร ข้อมูล และรายงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการ และงานที่รับผิดชอบ
   • จัดเก็บ และบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูล
   • รวบรวมข้อมูลจัดทำงบประมาณ
   • จัดทำ Presentation ของหน่วยงาน
   • จัดทำเอกสารเปิกจ่าย

   คุณสมบัติ
   Qualification
   • Age 24 - 28 years’ old (Please attach a photo)
   • Bachelor’s Degree in any field (Fresh Graduates are welcome!)
   • Service-minded and Customer-oriented
   • Fast learner and doer (with ability to work under pressure and multi-task)
   • High attention to details, with can-do attitude
   •  Great interpersonal skills and friendly personality (to make good relationships with employees and pleasant impression to visitors)
   • Hard working and high responsibility to given tasks
   • Native Thai and Fluent English communication skills

   สวัสดิการ
   - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
   - การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
   - ค่าทำงานล่วงเวลา
   - ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
   - ค่ายินดีมงคลสมรส
   - ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
   - ประกันชีวิต
   - ประกันสังคม
   - ประกันสุขภาพ
   - ประกันอุบัติเหตุ
   - มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
   - รถรับส่งพนักงาน
   - สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
   - เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
   - เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
   - โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
   - โบนัสประจำปี

   บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
   บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
   เกี่ยวกับบริษัท
   บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (PRP) คือกลุ่มบริษัทชั้นนำด้านการลงทุน ที่มีฐานที่ตั้งอยู่ที่ประเทศไทย บริษัทมีความสนใจหลากหลายด้านโดยเฉพาะพลังงานทดแทน และมีความสนใจเป็นพิเศษในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก

   เป้าหมายของเราคือการสร้างผลตอบแทนที่ดีเยี่ยมในขณะที่คงไว้ซึ่งสภาพแวดล้อมและคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสภาพแวดล้อมและพลังงานในภูมิภาค และการพัฒนาอย่างยั่งยืนยังถือเป็นค่านิยมหลักของเรา เนื่องจากเราค้นหาทางที่จะสร้างผลกระทบในด้านบวกให้กับโลกด้วยพลังงานทดแทน

   ผู้บริหารระดับสูงของเราได้นำประสบการณ์ที่หลากหลายและครอบคลุมทั้งในด้านวาณิชธนกิจ (Investment banking), ที่ปรึกษาทางด้านกลยุทธ์ (Strategic consulting), สินทรัพย์ส่วนบุคคล (Private equity) รวมถึงกฏหมายและพลังงาน ในฐานะผู้เชี่ยวชาญทั้งใน นิวยอร์ค, ฮ่องกง, มาเลยเซีย และ ประเทศไทย ซึ่งจากประสบการณ์และตำแหน่งที่ผ่านมาเหล่านี้ พวกเขาได้ริเริ่มการพัฒนาโครงการพลังงานทดแทนขึ้นในประเทศไทย โดยเป็นหนึ่งในผู้ที่ถือโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย (91 MW)
   ที่อยู่
   1 TP&T Tower 22 Floor, Soi Vibhavadi Rangsit 19, Vibhavadi Rangsit Rd, Chatuchak, Chatuchak, Bangkok, 10900
   ชื่อผู้ติดต่อ
   Khun Busayamat Chorladda
   โทรศัพท์
   0-2105-8686 Fax 0-2257-7006
   เว็ปไซต์
   แบ่งปัน