กลับ
อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันยานยนต์

เจ้าหน้าที่ทดสอบ แผนกทดสอบชิ้นส่วนยานยนต์ (ประจำ อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา)

อิเล็กโทรนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า, ยานพาหนะ/อะไหล่, การผลิต
25/09/2023
รายละเอียดงาน
ทำไมต้องร่วมงานกับเรา
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
อิเล็กโทรนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า, ยานพาหนะ/อะไหล่, การผลิต
25/09/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
0 ปี
ฉะเชิงเทรา
ปริญญาตรี
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ทดสอบชิ้นส่วนยานยนต์ ตามมาตรฐาน UN-R16, R14, R17, R25, R79
2. งาน Development ภาคสนาม
คุณสมบัติ
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมศาสตร์ หรืออุตสาหกรรม สาขาเครื่องกล ยานยนต์ อุตสาหการ ไฟฟ้า หรือที่เกี่ยวข้อง
- อายุไม่เกิน 35 ปี
- มีประสบการณ์อุตสาหกรรม อย่างน้อย 5 ปี
- หากมีประสบการณ์ทดสอบจะพิจารณาเป็นพิเศษ


สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าทันตกรรม
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
- ค่าเรียนภาษา
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันชีวิต และประกันสุขภาพ
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันสุขภาพคู่สมรส และบุตร
- ประกันอุบัติเหตุ
- ลาบวช
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก  ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 1 รีวิว
ฟังเสียงจากบริษัท

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันยานยนต์ เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ และเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขัน ในตลาดโลก ให้มีความคล่องตัวในการดำเนินงาน และมีความเป็นอิสระในตัวเองเท่าที่กฎหมายจะเอื้ออำนวย อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันยานยนต์ เป็นองค์กรอิสระซึ่งก่อตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี โดยความร่วมมือของภาครัฐ และเอกชน ใช้กฎระเบียบการบริหารงานแบบเอกชนไม่ผูกพันระเบียบปฏิบัติ และข้อบังคับของราชการ และรัฐวิสาหกิจ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันยานยนต์ มุ่งมั่นที่จะพัฒน

...
งาน หางาน สมัครงาน อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันยานยนต์
  • 1(current)
ฟังเสียงจากพนักงาน

logourl
4.0
ทรัพยากรบุคคล
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
4.0
4.0
3.2
3.5
3.7
สวัสดิการดี เพื่อนร่วมงานดี เวลาการทำงานยืดหยุ่นได้
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่าย
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
3/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
3/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
3/5
การขึ้นเงินเดือน
6%
โบนัสต่อปี
2
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนในระดับกลาง
สังคมดีในบริษัท
4/5
การเมือง
ปานกลาง
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
4/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
4/5
28/06/2021
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่าย
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
3/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
3/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
3/5
การขึ้นเงินเดือน
6%
โบนัสต่อปี
2
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนในระดับกลาง
28/06/2021
อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันยานยนต์
อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันยานยนต์
เกี่ยวกับบริษัท
สถาบันยานยนต์ เป็นองค์กรอิสระซึ่งก่อตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี โดยความร่วมมือของภาครัฐ และเอกชน เพื่อดำเนินกิจกรรมในการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีการค้าโลก และยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยานยนต์ให้สอดคล้องกับทิศทางของเทคโนโลยียานยนต์ในอนาคต
 สถาบันยานยนต์ก่อตั้งมาแล้วกว่า 20 ปี โดยมีการพัฒนาคู่อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันสถาบันยานยนต์มีการให้บริการภายใต้พันธกิจต่าง ๆ ดังนี้
• เป็นศูนย์ข้อมูลและความเชี่ยวชาญ ในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์
• ให้บริการงานด้านทดสอบมาตรฐาน การตรวจสอบรับรองและการพัฒนานวัตกรรม
• พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน รวมถึงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง
• พัฒนาผู้ประกอบการ เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตและการทำวิจัยและพัฒนา
• ประสานความร่วมมือกับทุกหน่วยงานทั้งใน และต่างประเทศในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์
 ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยให้ก้าวหน้าเป็นอันดับหนึ่งของภูมิภาค สถาบันยานยนต์มีแผนการขยายงานในอีกหลายส่วน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ไม่ว่าจะเป็น ศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ ศูนย์ทดสอบแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า ศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ ระบบราง และอากาศยาน เพื่อพัฒนาให้สถาบันยานยนต์เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพและทันต่อยุคสมัย
 สถาบันยานยนต์ต้องการบุคลากรที่มีความสามารถ พร้อมที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมไปด้วยกันมาเป็นส่วนหนึ่งในการทำงานกับองค์กร ทั้งนี้สถาบันยานยนต์พร้อมที่จะให้การสนับสนุนบุคลากรในการพัฒนาขีดความสามารถ โดยมีการส่งไปดูงานและอบรมทั้งในและต่างประเทศเพื่อพัฒนาทักษะเฉพาะสายงานแก่บุคลากรในองค์กรอีกด้วย

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันยานยนต์
ที่อยู่
655 Soi 1 Bangpoo Industrial Estate Moo 2, Sukhumvit Km.34 ,Bangpoo Mai, Muang samutprakarn, Samutprakarn 10280
ชื่อผู้ติดต่อ
แผนกทรัพยากรบุคคล
โทรศัพท์
0-2712-2414 ต่อ 6016 (กล้วยน้ำไท), 0-2324-0710 ต่อ 310 (บางปู) Fax 0-2712-2415(กล้วยน้ำไท), 0-2323-9598(บางปู)
เว็ปไซต์
แบ่งปัน