กลับ
บริษัท จัดหางาน เมโทร ซอร์ส จำกัด

หัวหน้าฝ่ายบัญชี (รามอินทรา 64)

การก่อสร้าง/การตกแต่ง
วันนี้
รายละเอียดงาน
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
การก่อสร้าง/การตกแต่ง
วันนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
1 - 5 ปี
กทม. (มีนบุรี, คันนายาว, บางเขน, ลาดพร้าว)
ปริญญาตรี
30,000 - 50,000 บาท/เดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • จัดทำใบสำคัญทั่วไป บันทึกรายการปรับปรุงทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการปิดงวดบัญชีให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของบริษัทณ และเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีชุดใหญ่
 • รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปิดบัญชีของบริษัทฯ ในแต่ละงวดให้ถูกต้อง
 • ปิดบัญชีและจัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานทางบัญชีต่างๆ
 • ตรวจสอบการบันทึกของบริษัทฯ ทุกประเภทและรายงานทางการเงินให้ถูกต้อง
 • จัดทำรายงานรายละเอียดประกอบงบการเงิน เพื่อสนับสนุนงานสอบทาน/ตรวจสอบงบการเงิน และสอบทานงบการเงินของผู้สอบบัญชี
 • สามารถเซ็นผู้จัดทำ CPD ได้
 • งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติ
 • วุฒิปริญญาตรีด้านบัญชี อายุ 30 ปีขึ้นไป มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 5 ปี
 • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
 • มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร ต่องาน และเพื่อนร่วมงานทุกระดับ
 • มีความกระตือรือร้น ความรับผิดชอบสูงในงานที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติให้สำเร็จได้
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถทำงานเป็นทีมได้
 • สามารถวางแผน มอบหมายงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ และสามารถจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชาให้ทำงานด้วยความเต็มใจ
 • มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล ควบคุม และประเมินผล
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี


สวัสดิการ
- คอมมิชชั่น
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- ปรับเงินประจำปี
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสประจำปี

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 2 รีวิว
above standard
4.0
3.6
2.7
4.1
ฟังเสียงจากพนักงาน

logourl
4.6
งานขาย
>1 ปี, อดีตพนักงาน
4.6
4.6
4.7
3.0
5.0
งานท้าทาย ได้ใช้ความสามารถ
ทีมเวิร์คที่ดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
การขึ้นเงินเดือน
10%
โบนัสต่อปี
1
พอใจสวัสดิการ
3/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนในระดับกลาง
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
10/02/2023
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
การขึ้นเงินเดือน
10%
โบนัสต่อปี
1
พอใจสวัสดิการ
3/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนในระดับกลาง
10/02/2023
บริษัท จัดหางาน เมโทร ซอร์ส จำกัด
บริษัท จัดหางาน เมโทร ซอร์ส จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
Metro Source is a leading professional recruitment consultancy specializing in the recruitment of permanent. We want to see productivity increase, margins grow, sales go higher then we provide the insight organizations need to make the right decisions about who to hire. We specialize in sourcing mid to senior level professionals in the following disciplines:
Top Management, Store Operation Management, HR and Administration, Sales & Marketing, Accounting and Finance, Information Technology and all level in Store Operation & Quick Service Restaurant (QSR)
บริษัท จัดหางาน เมโทร ซอร์ส จำกัด
ที่อยู่
เลขที่ 228/61 หมู่บ้านเดอะริคโค้ ทาวน์ วัชรพล ถนนซอยร่วมมิตรพัฒนา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
ชื่อผู้ติดต่อ
คุณบี
โทรศัพท์
0-2-170-8700
เว็ปไซต์
แบ่งปัน