กลับ
บริษัท วีเทค เดคคอร์ จำกัด

วิศวกรประมาณราคา (เครื่องกล)

ด่วนมาก!
การก่อสร้าง/การตกแต่ง
เมื่อวานนี้
รายละเอียดงาน
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
การก่อสร้าง/การตกแต่ง
เมื่อวานนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
3 - 5 ปี
นนทบุรี
ปริญญาตรี
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
วิศวกรเครื่องกล ฝ่ายประมาณราคา (Estimate)
- ประมาณราคางานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร (ระบบดับเพลิง ระบบปรับอากาศ ระบบประปาและสุขาภิบาล)
- ศึกษาแบบ,Spec และ BOQ
- ถอดปริมาณวัสดุ-อุปกรณ์
- ประสานงาน Supplier เพื่อขอราคา
- สรุปราคาประมาณต้นทุนโครงการ เพื่อเสนอประมูลงานโครงการ

คุณสมบัติ
- เพศ ชาย-หญิง อายุ 25-35 ปี
- วุฒิฯ ป.ตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีใบประกอบวิชาชีพ (กว.ภาคี) 
- มีประสบการณ์ประมาณราคางานระบบ 1 ปีขึ้นไป
- สามารถอ่านแบบ เขียนแบบ งานระบบเครื่องกลได้
- สามารถถอดแบบได้ (AutoCAD) และดู BOQ ได้
- มีทักษะในการสื่อสารและนำเสนองานได้

สวัสดิการ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 1 รีวิว
above standard
3.5
3.7
3.5
3.0
ฟังเสียงจากพนักงาน

logourl
3.0
ธุรการ
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
3.0
3.0
3.7
3.0
3.0
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาปานกลาง
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
3/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
3/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
3/5
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
3
พอใจสวัสดิการ
3/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนในระดับกลาง
สังคมดีในบริษัท
3/5
การเมือง
ปานกลาง
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
3/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
3/5
06/01/2021
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาปานกลาง
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
3/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
3/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
3/5
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
3
พอใจสวัสดิการ
3/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนในระดับกลาง
06/01/2021
บริษัท วีเทค เดคคอร์ จำกัด
บริษัท วีเทค เดคคอร์ จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัทฯ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 ด้วยทุนจดทะเบียน 110,000,000 บาท ดำเนินงานหลักในด้านรับเหมาตกแต่งภายใน ก่อสร้างและติดตั้งระบบวิศวกรรมประกอบอาคารอย่างเต็มรูปแบบ สำหรับอาคารทุกประเภท อาทิเช่น อาคารสำนักงาน อาคารพาณิชย์ อาคารพักอาศัยคอนโด ศูนย์การค้า โรงงานอุตสาหกรรม โดยบริษัทฯ จัดเป็นบริษัทขนาดกลาง ที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลายครอบคลุมงาน รับเหมาทั้งที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐและภาคเอกชน
       บริษัทฯ เน้นการให้บริการลูกค้าในระดับดีเยี่ยม โดยจะให้ความสำคัญต่อการส่งมอบงานที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ตามระยะเวลาที่กำหนดและเป็นธรรมต่อลูกค้าด้วยการทำงานที่มุ่งมั่นเพื่อส่งมอบงาน ให้ถูกต้องในครั้งแรกและครั้งเดียว นอกจากนี้เพื่อเป็นการยกระดับการบริหารเชิงคุณภาพของฝ่ายดำเนินงานโดยรวม บริษัทฯ ได้จัดทำระบบ ISO 9001:2015 และได้รับการรับรองในเดือนธันวาคม 2560 จนถึงปัจจุบัน
บริษัท วีเทค เดคคอร์ จำกัด
ที่อยู่
128 ซอยเลี่ยงเมืองนนทบุรี 10 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
ชื่อผู้ติดต่อ
K.ธิดารัตน์ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทรศัพท์
0-2965-6310-8 ต่อ105,085-902-7117 Fax 0-2965-6659
เว็ปไซต์
แบ่งปัน