กลับ
เมื่อวานนี้
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
เมื่อวานนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
1 ปี
กทม. (ราชเทวี)
ปริญญาตรี
18,000 - 25,000 บาท/เดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ
- มีความรู้ด้านภาษีอากรเป็นอย่างดี
- จัดทำ และตรวจสอบกระทบยอดบัญชีต่างๆ
- สรุปภาษี กระทบยอดภาษี กรอกแบบ และยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30), ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.3, 53)
- รับผิดชอบงานบัญชีอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
- หากมีประสบการณ์ด้านบัญชี (จ่าย) จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติ
- เพศหญิง อายุ 25-35 ปี
- วุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีความละเอียดรอบคอบสูง
- มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน
- มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
- ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
**มีความซื่อสัตย์**

***บริษัททำงานวันจันทร์-เสาร์ ทำทุกเสาร์เต็มวัน เข้างาน 9.00-18.00 น. ต้องสามารถทำงานวันเสาร์ได้***

สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

บริษัท อีท แอม อา กรุ๊ป จำกัด
บริษัท อีท แอม อา กรุ๊ป จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
1. อุทิศตนเพื่อผู้อื่น 
2. มุ่งสร้างประสบการณ์ที่ดีให้ผู้คนโดยมีสเต็กชั้นดีเป็นส่วนประกอบ
บริษัท อีท แอม อา กรุ๊ป จำกัด
ที่อยู่
เลขที่ 41 อาคารเลิศปัญญา ชั้น12 ห้อง1207 ซอยเลิศปัญญา ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์
096-607-8571, 063-181-2777, 093-839-7537
เว็ปไซต์
-
แบ่งปัน