กลับ
รายละเอียดงาน
ทำไมต้องร่วมงานกับเรา
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
ธุรกิจบริการ
19/09/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
5 - 10 ปี
กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
Competitive

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ร่วมกับผู้บริหารกำหนดกลยุทธ์ นโยบาย และแผนงานการขายเพื่อบริหารยอดขาย
 • กำหนดวิธีการ แผนการขายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับระบบน้ำและเครื่องกรองน้ำรวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของบริษัท
 • สร้างยอดขายและดูแลยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
 • ควบคุมและกระตุ้นยอดขายของกลุ่มเป้าหมาย ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
 • ดูแลรักษาและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าเดิมและขยายฐานลูกค้าในกลุ่มใหม่ๆ
 • รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลการขายและการตลาดเพื่อวางแผนการทำงานและรายงานต่อผู้บริหาร
 • ดูแล สนันสนุนและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการทำงานของทีมขายให้มีประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมาย
 • งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
 • เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
  • สาขาวิทยาศาสตร์เคมี, จุลชีววิทยา หรือเทคโนโลยีชีวภาพ
  • สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ, เครื่องกล หรือสิ่งแวดล้อม
 • มีประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งผู้บริหารงานขาย/หัวหน้างานขายอย่างน้อย 5 ปี 
 • หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับการประสานงานกับลูกค้ากลุ่ม QSR จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องระบบคุณภาพ การตรวจวิเคราะห์น้ำ
 • มีความรู้ความเข้าใจในระบบปฏิบัติการของห้องแลป หรือระบบ ISO ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจวิเคราะห์น้ำ
 • มีรถยนต์ส่วนตัว สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
 • มีทักษะการสื่อสารที่ดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • มีความเป็นผู้นำ มีทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจที่เด็ดขาด
 • หากสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้งาน MS. office ไ้คล่องแคล่ว

สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
- ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
- ค่ายินดีมงคลสมรส
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
- ค่าเสื่อมยานพาหนะ
- ค่าโทรศัพท์
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ทำงานที่บ้าน
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันอุบัติเหตุ
- ปรับค่าจ้างประจำปี
- ลาบวช
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสประจำปี

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก  ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 2 รีวิว
above standard
4.0
3.8
3.7
3.5
ฟังเสียงจากบริษัท

We Lift Your Life เรายกระดับคุณภาพชีวิตคุณ ชีวิตที่ท้าทาย เหมาะกับคนรุ่นใหม่ อย่างเรา!!

ฟังเสียงจากพนักงาน

logourl
4.0
การคมนาคมขนส่ง
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
4.0
4.0
4.2
4.5
3.0
ต้องลอง
ลองงาน ลองคน ลองวิสัยทัศน์
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่าย
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
การขึ้นเงินเดือน
10%
โบนัสต่อปี
1
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
สังคมดีในบริษัท
3/5
การเมือง
มาก
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
3/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
4/5
17/05/2022
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่าย
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
การขึ้นเงินเดือน
10%
โบนัสต่อปี
1
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
17/05/2022
บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)
เราเป็นผู้นำด้านการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับระบบบำบัดน้ำให้บริสุทธิ์แก่ลูกค้าธุรกิจเพื่อการพาณิชย์และที่อยู่อาศัย ธุรกิจอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการด้านระบบน้ำ(FVC) และธุรกิจบริการทางการแพทย์(IRV) รวมถึงการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสถานพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคไตที่ให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม(KTMS) ธุรกิจจัดจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์เกี่ยวกับการแพทย์(MV) เเละธุรกิจเกี่ยวกับคลีนิกเวชกรรมด้านสุขภาพและความงาม(HHC)
บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่
95 ซอย รามอินทรา 117 ถนน รามอินทรา แขวง มีนบุรี เขต มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
ชื่อผู้ติดต่อ
Dowsiri, Chanakarn
โทรศัพท์
0-2518-2722 Ext.671-673 Fax 0-2518-2723
เว็ปไซต์
แบ่งปัน