กลับ
รายละเอียดงาน
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
อสังหาริมทรัพย์
เมื่อวานนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
0 - 5 ปี
กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์

หน้าที่และความรับผิดชอบ
• รับผิดชอบ ในการวางแผน ควบคุม และตรวจสอบ การจัดทำบัญชีต้นทุนและบัญชีทั่วไป เพื่อให้ได้ข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้องตามที่ควรสอดคล้องกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และเสร็จได้ทันเวลาให้กับผู้บริหาร
• ตรวจสอบเอกสารประกอบการยื่นแก้ไขเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ
• ตรวจสอบเอกสารประกอบการยื่นขอจดทะเบียนเพิ่มสาขา กรณีเปิดสำนักงานสาขาใหม่หรือมีการเปลี่ยนแปลงที่ตั้ง สาขา
• วางแผนและพัฒนาระบบงานในฝ่าย ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
• ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในฝ่ายงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
• อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
• อายุ 22 ปีขึ้นไป
• วุฒิปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีความเป็นผู้นำสูง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถพัฒนางานได้ละเอียดรอบคอบ กระตือรือร้น
• มีทักษะในการสื่อสาร สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office และภาษาอังกฤษได้ดี
• ถ้ามีประสบการณ์ตรงจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (บ้านจัดสรรและคอนโดมิเนียม) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

กดสมัครงานผ่านเว็บไซต์ https://www.pf.co.th/th/career 
สถานที่ทำงาน อาคารเมโทรทาวน์  ถนนกัลปพฤกษ์

สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันชีวิต
- ประกันสังคม
- ประกันอุบัติเหตุ
- สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
- ส่วนลดในการซื้อบ้าน
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 9 รีวิว
flower of heart

4.5

Dream Company
ยอดเยี่ยม
4.0
4.0
2.9
3.9
ฟังเสียงจากพนักงาน

logourl
5.0
งานขาย
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
5.0
5.0
5.0
4.0
5.0
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
2%
โบนัสต่อปี
ไม่มีโบนัส
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
08/06/2020
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
2%
โบนัสต่อปี
ไม่มีโบนัส
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
08/06/2020
บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)
บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำมีแผนงานขยายโครงการเพิ่มขึ้นทั้งในเขตกรุงเทพและปริมณฑล  ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จก้าวไปพร้อมกับองค์กร 

บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่
100/1 อาคารวรสมบัติ ชั้น 17 ถนนพระราม 9 เเขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
ชื่อผู้ติดต่อ
HR Department
โทรศัพท์
02-180-5600 Fax 0-2247-7500-4
เว็ปไซต์
แบ่งปัน