กลับ
บริษัท ไท่ผิง เอทานอล จำกัด

เจ้าหน้าที่บัญชี

ด่วนมาก!
17/09/2023
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
17/09/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
2 - 5 ปี
กรุงเทพและปริมณฑล
ปริญญาตรี
20,000 - 40,000 บาท/เดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

-ดูแลรับผิดชอบงานบัญชีรับ-จ่าย-ทั่วไป

-รับผิดชอบงานด้านภาษีที่เกี่ยวกับสรรพากร

-รับผิดชอบในการทำจ่ายเงินตามเวลาที่กำหนด ให้กับลูกค้าและคู่ค้ากลุ่มธุรกิจองค์กร ธุรกิจเช่าซื้อ สถาบันการเงิน บริษัทประกันภัย เป็นต้น

-จัดทำเอกสารการตั้งหนี้ และ บันทึกข้อมูลลงในระบบบัญชีของบริษัทฯจัดทำเอกสารการตั้งหนี้ และ บันทึกข้อมูลลงในระบบบัญชีของบริษัทฯ

-หลังปิดรอบบัญชีของทุกเดือน ต้องดำเนินการตรวจสอบและกระทบยอดบัญชีเจ้าหนี้ในระบบ (Account Reconciliation) กับบัญชีคุม (General Ledger) เพื่อปรับปรุงรายการ

-ทำหน้าที่ติดตามและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารจ่ายเงิน ให้เป็นไปตามนโยบายบริษัทฯ

-ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติ

ชาย/หญิง อายุ 25-40 ปี

วุฒิ ปริญญาตรี สาขาบัญชี

ประสบการณ์ในงานด้านบัญชี AR,AP,GL หรือตรวจสอบบัญชี 2 ปีขึ้นไป

ใช้โปรแกรม MS Office ได้ดี 

ใช้โปรแกรม NAV ได้ จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว


สวัสดิการ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
- ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
- ประกันสังคม
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
- โบนัสประจำปี

บริษัท ไท่ผิง เอทานอล จำกัด
บริษัท ไท่ผิง เอทานอล จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท ไท่ผิง เอทานอล จำกัด ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2550 บนพื้นที่ 599 ไร่ เรามีความชำนาญและประสบการณ์ในการผลิตเอทานอล ด้วยมันสำประหลัง ซึ่งโครงการนี้ได้นำผลผลิตทางการเกษตรที่มีอยู่ในพื้นที่ ได้แก่ มันสำปะหลังสด มันเส้น มาเป็นวัตถุดิบในการผลิต เอทานอล เรามุ่งเน้นในการผลิตเอทานอลที่มีคุณภาพเพื่อใช้เป็นพลังงานเชื้อเพลิง และเป็นวัตถุดิบให้กับอุตสาหกรรมอื่นๆ ในอนาคต เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
บริษัท ไท่ผิง เอทานอล จำกัด
ที่อยู่
498/21, Rama 3 Road, Chongnonsri, Yannawa, Bangkok 10120
ชื่อผู้ติดต่อ
คุณกฤติน วงศ์หาริมาตร
โทรศัพท์
093-104-2000, 0-2624-9045, 0-2624-9047, 0-2624-9058, ID Line : 0931042000 Fax 0-2624-9035
เว็ปไซต์
-
แบ่งปัน