กลับ
อิเล็กโทรนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
24/01/2023
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
อิเล็กโทรนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
24/01/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
1 - 10 ปี
สมุทรปราการ
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
30,000 - 40,000 บาท/เดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ปฏิบัติหน้าที่จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร และประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท

2. กำกับดูแลให้บริษัท และคณะกรรมการมีการปฏิบัติที่สอดคล้องและเป็นไปตามกฎหมาย

3.สนับสนุน การจัดอบรมหลักสูตรต่างๆ ให้กรรมการ / ผู้บริหารได้รับความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ

4. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารได้รับทราบ

5.จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

6. จัดทำและจัดเก็บรักษาเอกสารสำคัญของบริษัท และผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

7. ทำหน้าที่เป็น Contact Person รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศที่ถูกต้อง ครบถ้วนตามกฎหมาย

8. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการตลาดทุนประกาศกำหนด และตามที่บริษัทมอบหมาย


คุณสมบัติ

1. วุฒิปริญญาตรีหรือสูงกว่า 

2. มีประสบการณ์ในด้านเลขานุการบริษัท ในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

3. ใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน Microsoft Office

4. ขับรถยนต์ได้

5. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี , ทักษะการเจรจา , มีบุคลิกภาพที่ดี


สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่ายินดีมงคลสมรส
- ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
- ค่าโทรศัพท์
- ประกันสังคม
- ประกันอุบัติเหตุ
- ลาบวช
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

บริษัท บิ๊กไพศาล โปรเจค จำกัด
บริษัท บิ๊กไพศาล โปรเจค จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท บิ๊กไพศาล โปรเจค จำกัด (ฺฺBPS-TECH) ก่อตั้งเมื่อ ค.ศ. 2005 ดำเนินธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า IT  โดยเริ่มจากนวัตกรรม "Kitting Box" เพื่อลดการสูญเสียในโครงการก่อสร้าง ต่อยอดเป็นนวัตกรรม
บ้านอัจฉริยะ พร้อมวางระบบโครงข่าย Fiber Optic เพื่อรองรับ Property Tech อีกทั้งยังเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยี Energy Management , Data Center ,UPS และระบบ Network ในองค์กร โดยมี Software ที่เรียกว่า "BODA" เป็นเครื่องมือ Monitoring และเก็บข้อมูล เพื่อการจัดการพลังงาน อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท บิ๊กไพศาล โปรเจค จำกัด
ที่อยู่
25/34-38,47-51 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
ชื่อผู้ติดต่อ
คุณภูว์ฤณ ศรศิลป์,คุณธัญลักษณ์
โทรศัพท์
0-2755-2688, 063-2718730 Fax 0-2380-5099
เว็ปไซต์
แบ่งปัน
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
ดูทั้งหมด
บริษัท บิ๊กไพศาล โปรเจค จำกัด
พัฒนาบุคลากร
บริษัท บิ๊กไพศาล โปรเจค จำกัด
สมุทรปราการ
25,000 - 40,000 บาท/เดือน
บริษัท บิ๊กไพศาล โปรเจค จำกัด
Qc Supervisor
บริษัท บิ๊กไพศาล โปรเจค จำกัด
กรุงเทพและปริมณฑล
18,000 - 25,000 บาท/เดือน