กลับ
รายละเอียดงาน
ทำไมต้องร่วมงานกับเรา
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
วันนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
5 - 10 ปี
ลพบุรี
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • บริหารจัดการโรงงานทั้งระบบให้เป็นไปตามนโยบายของฝ่ายบริหาร
 • กำกับดูแลประสิทธิภาพสายงานการผลิตและการจัดการทั่วไปในโรงงาน เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้ได้คุณภาพและเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า
 • ควบคุมการผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์ในโรงงานให้ได้ตามยอดของฝ่ายขาย
 • ควบคุมและดูแลความปลอดภัยในการทำงานทั้งภายในและภายนอกโรงงาน
 • ติดตาม ประเมินผลสายงานการขาย และรายงานยอดขายต่อผู้บริหาร
 • ควบคุมและดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัท

คุณสมบัติ
 • อายุ 35 - 45 ปี
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ในสาขาวิศวกรรมโยธา หรือ วิศวกรรมอุตสาหการ
  • มีประสบการณ์ด้านการบริหารโรงงานและควบคุมต้นทุนการผลิต
  • มีประสบการณ์ด้านการควบคุมดูแลการผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีภาวะผู้นำ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
  • สามารถเดินทางไปประจำที่โรงงานสาขาได้ (สาขาลพบุรี, สาขาระยอง และ สาขาสุราษฎร์ธานี)

  สวัสดิการ
  - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  - การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  - ประกันสังคม
  - ประกันอุบัติเหตุ
  - วันหยุดพักผ่อนประจำปีสูงสุด 9 วัน/ปี
  - สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
  - เงินสวัสดิการกรณีพนักงานสมรส
  - เงินสวัสดิการกรณีพนักงานเมื่อมีบุตร
  - เงินสวัสดิการช่วยเหลือกรณีบิดา, มารดา, คู่สมรส หรือบุตรเสียชีวิต
  - โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

  logoHR.png
  รีวิวบริษัทที่บอก  ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
  คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 5 รีวิว
  flower of heart

  4.5

  Dream Company
  ยอดเยี่ยม
  4.3
  3.9
  3.1
  4.1
  ฟังเสียงจากบริษัท

  บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) DCON เป็นผู้นำผลิตสินค้า แผ่นพึ้น, เสาเข็ม, รั้วคอนกรีต, อิฐมวลเบา และ ฐานรากสำเร็จรูป คุณภาพสูง ผลิตภัณฑ์ของดีคอนในส่วนของแผ่นพื้นและเสาเข็มได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) รวมทั้งบริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ยังได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001:2008 จึงทำให้เชื่อมั่นได้อย่างเต็มเปี่ยมในคุณภาพผลิตภัณฑ์ DCON ภายใต้มาตรฐานสากล นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยสร้างโรงงานสำเร็จรูปในโครงการบ้านอรดาแฟคตอรี

  ...
  ฟังเสียงจากพนักงาน

  logourl
  5.0
  ทรัพยากรบุคคล
  <1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
  5.0
  5.0
  5.0
  4.5
  4.7
  ระบบการทำงานดีมาก
  เดินทางไปทำงานได้สะดวก เพราะอยู่ติด BTS
  การลาพักร้อน
  อนุมัติการลาง่ายที่สุด
  สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
  5/5
  ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
  5/5
  ชั่วโมงทำงานต่อวัน
  8
  ความท้าทาย
  5/5
  โอกาสสร้างผลงาน
  5/5
  ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
  5/5
  ระบบบริหารจัดการทันสมัย
  5/5
  การขึ้นเงินเดือน
  6%
  โบนัสต่อปี
  1
  พอใจสวัสดิการ
  5/5
  ระดับรายได้
  กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
  สังคมดีในบริษัท
  5/5
  การเมือง
  น้อย
  ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
  5/5
  การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
  5/5
  22/09/2023
  การลาพักร้อน
  อนุมัติการลาง่ายที่สุด
  สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
  5/5
  ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
  5/5
  ชั่วโมงทำงานต่อวัน
  8
  ความท้าทาย
  5/5
  โอกาสสร้างผลงาน
  5/5
  ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
  5/5
  ระบบบริหารจัดการทันสมัย
  5/5
  การขึ้นเงินเดือน
  6%
  โบนัสต่อปี
  1
  พอใจสวัสดิการ
  5/5
  ระดับรายได้
  กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
  22/09/2023
  บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
  บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
  เกี่ยวกับบริษัท


  ผู้ผลิตเสาเข็ม  แผ่นพื้น บล็อคเทากันความร้อน เสาคานสำเร็จรูป รั้วสำเร็จรูป และผนังสำเร็จรูป รายใหญ่  DCON ผู้นำการผลิตแผ่นพื้นท้องเรียบภายใต้ระบบบริหารคุณภาพมาตรฐานสากล เป็นผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 และพัฒนาเทคโนโลยีคอนกรีตจนได้ค่ากำลังอัดประลัยของคอนกรีตสูงสุดในรอบทศวรรษที่ผ่านมา...


  บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
  ที่อยู่
  Floor 8, Section B, Chang Building 3300/57 Ratchaythn Jnctn, Phahonythyn Rd, Chomphon, Chatuchak Bangkok 10900
  ชื่อผู้ติดต่อ
  Human Resource Department
  โทรศัพท์
  0-2937-3312 Fax 0-2937-3328
  เว็ปไซต์
  แบ่งปัน