กลับ
ค้าขายปลีก/ค้าขายส่ง, ธุรกิจบริการ
16/09/2023
รายละเอียดงาน
ทำไมต้องร่วมงานกับเรา
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
ค้าขายปลีก/ค้าขายส่ง, ธุรกิจบริการ
16/09/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
3 - 10 ปี
กทม. (มีนบุรี)
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ประสานงาน และเตรียมข้อมูลการจัดการประชุมกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยและการประชุมผู้ถือหุ้น
 • ประสานงาน และเตรียมข้อมูลวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยและการประชุมผู้ถือหุ้น จัดทำหนังสือเชิญประชุมและจัดทำรายงานการประชุม
 • ดำเนินการจัดทำทะเบียนกรรมการและทะเบียนผู้ถือหุ้น
 • ประสานงาน เตรียมข้อมูล และจัดทำรายงานประจำปี (56-2) , แบบ 56-1 และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • ประสานงาน จัดทำและจัดเก็บรายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการและผู้บริหาร
 • จัดเก็บเอกสารสำคัญต่าง ๆ ของบริษัท รายงานการประชุม สัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ให้เป็นหมวดหมู่ง่ายต่อการค้นหา
 • จัดทำทะเบียนคุมเอกสารต่าง ๆ ภายในฝ่าย
 • ศึกษาข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ กฎเกณฑ์ กลต. และ ตลท.และให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ
 • ประสานงานเกี่ยวกับด้านกฎหมาย สำหรับดำเนินการจดทะเบียน คัดและจัดเก็บหนังสือรับรองบริษัท บริคณห์สนธิ ข้อบังคับ ทะเบียนผู้ถือหุ้น และเอกสารอื่น ๆ ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับราชการ ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
 • ให้ความร่วมมือและ support ข้อมูลต่าง ๆ ของบริษัทให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
 • ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอก และภายในองค์กร
 • งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติ
 • เพศ หญิง / ชาย
 • อายุ 29 – 40 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า 
 • มีประสบการณ์การทำงานทางด้านเลขานุการบริษัทอย่างน้อย 3 ปี
 • สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 • มีความสามารถในการสื่อสาร และประสานงานได้เป็นอย่างดี
 • มีความกะตือรือร้น และชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ตลอดเวลา


สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
- ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
- ค่ายินดีมงคลสมรส
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
- ค่าเสื่อมยานพาหนะ
- ค่าโทรศัพท์
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ทำงานที่บ้าน
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันอุบัติเหตุ
- ปรับค่าจ้างประจำปี
- ลาบวช
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสประจำปี

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก  ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 2 รีวิว
above standard
4.0
3.8
3.7
3.5
ฟังเสียงจากบริษัท

We Lift Your Life เรายกระดับคุณภาพชีวิตคุณ ชีวิตที่ท้าทาย เหมาะกับคนรุ่นใหม่ อย่างเรา!!

ฟังเสียงจากพนักงาน

logourl
4.0
การคมนาคมขนส่ง
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
4.0
4.0
4.2
4.5
3.0
ต้องลอง
ลองงาน ลองคน ลองวิสัยทัศน์
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่าย
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
การขึ้นเงินเดือน
10%
โบนัสต่อปี
1
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
สังคมดีในบริษัท
3/5
การเมือง
มาก
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
3/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
4/5
17/05/2022
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่าย
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
การขึ้นเงินเดือน
10%
โบนัสต่อปี
1
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
17/05/2022
บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)
เราเป็นผู้นำด้านการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับระบบบำบัดน้ำให้บริสุทธิ์แก่ลูกค้าธุรกิจเพื่อการพาณิชย์และที่อยู่อาศัย ธุรกิจอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการด้านระบบน้ำ(FVC) และธุรกิจบริการทางการแพทย์(IRV) รวมถึงการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสถานพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคไตที่ให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม(KTMS) ธุรกิจจัดจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์เกี่ยวกับการแพทย์(MV) เเละธุรกิจเกี่ยวกับคลีนิกเวชกรรมด้านสุขภาพและความงาม(HHC)
บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่
95 ซอย รามอินทรา 117 ถนน รามอินทรา แขวง มีนบุรี เขต มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
ชื่อผู้ติดต่อ
Yada, Arthit
โทรศัพท์
0-2518-2722 Ext.671-673 Fax 0-2518-2723
เว็ปไซต์
แบ่งปัน