กลับ

เลขานุการผู้บริหารระดับสูง

บริษัท ซุน คอร์ป จำกัด
การก่อสร้าง/การตกแต่ง
03/12/2023
รายละเอียดงาน
ทำไมต้องร่วมงานกับเรา
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
การก่อสร้าง/การตกแต่ง
03/12/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
3 - 5 ปี
ระยอง
ปริญญาตรี
30,000 - 60,000 บาท/เดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • 1.จัดทำตารางประชุมให้ผู้บริหาร
 • 2.จัดทำรายงาน-บันทึกการประชุม
 • 3.ติดต่อประสานงาน ทั้งภายในและภายนอก
 • 4.ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารต่างๆก่อนให้ผู้บริหารลงนาม
 • 5.ทำการนัดหมาย ติดต่อธุรกิจและประสานงานทั้งภายในและภายนอก
 • 6.ดำเนินงานของเลขานุการบริษัทตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์
 • 7.บริหารงานงานเลขานุการบริษัท กำกับดู งานทะเบียนหุ้น จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น จัดทำรายงานการประชุมกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น งานทะเบียนหุ้น
 • 8.จัดประชุมผู้ถือหุ้น ประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการเฉพาะเรื่องให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท กฎบัตรของคณะกรรมการ และ best practice
 • 9.ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานกำกับดูแลตามกฎหมาย และตามโนบายบริษัท
 • 10.ให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อกำหนด กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่กรรมการบริษัท และผู้บริหารควรรับทราบ
 • 11.สามารถออกทำงานนอกสถานที่ได้ และปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร
 • *ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน (หยุดเสาร์-อาทิตย์)*

คุณสมบัติ
 • เพศหญิง อายุ 25 - 38 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านงานเลขานุการบริษัทอย่างน้อย 3 ปี
 • มีความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องในงาน โดยเฉพาะด้านกฎหมายบริษัทมหาชน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถ้ามีความรู้ด้านบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรับผิดชอบสูง สามารถทำงานภายใต้ความกดดันและระยะเวลาที่จำกัดได้
 • พูดภาษาจีน (กลาง) - ภาษาอังกฤษ ได้พิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีบุคลิกภาพดี มีแรงบันดาลใจในตนเอง มีทักษะเชิงรุก และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • พร้อมเริ่มงาน ได้ทันที

สวัสดิการ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- คลับเฮ้าส์ สถานที่ออกกำลังกาย ตลอดอายุการทำงาน
- ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
- ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
- ค่ายินดีมงคลสมรส
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
- ค่าเสื่อมยานพาหนะ
- ค่าโทรศัพท์
- บัตรเงินสดวันเกิด
- ประกันสังคม
- ประกันอุบัติเหตุ
- มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสประจำปี

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก  ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 2 รีวิว
ฟังเสียงจากบริษัท

บริษัท ซุน คอนสตรัคชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2001 โดยเริ่มต้นจากการทำธุรกิจ ผลิต และจัดจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จ ภายโต้แบรนด์ ซึ่ง ให้บริการคอนกรีตผสมเสร็จกับลูกค้าประเภทต่างๆ อาทิ เช่น กลุ่มงานพลังงาน, งบราชการ, งานตึกสูง, งานโรงงาน และ งานอสังหาริมทรัพท์ ครอบคลุมในโซนภาคตระวันออก โดยสาขาแรกตั้งขึ้นที่ อ.ปลอกแดง จ.ระยอง และ มีการพัฒนาขยายสาขาต่อเนื่องในทุกๆปี ในปัจจุบันเราเปิดรับบุคลากรที่สนใจมาร่วมงานกับเรา เรามีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ พร้อมสำหรับพนักงานของเรา มีสวัสดิกา

...
งาน หางาน สมัครงาน บริษัท ซุน คอร์ป จำกัด
 • 1(current)
ฟังเสียงจากพนักงาน

logourl
5.0
ทรัพยากรบุคคล
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
5.0
5.0
4.7
4.0
5.0
องค์กรใหญ่ อยู่กันแบบครอบครัว
เป็นกันเอง
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
9
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
การขึ้นเงินเดือน
2%
โบนัสต่อปี
1
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
22/04/2023
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
9
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
การขึ้นเงินเดือน
2%
โบนัสต่อปี
1
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
22/04/2023
บริษัท ซุน คอร์ป จำกัด
บริษัท ซุน คอร์ป จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
 • บริษัท ซุน  คอร์ป จำกัด ก่อตั้งขึ้นมาเมื่อปี พ.ศ. 2544 เพื่อผลิตและจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จให้กับโครงการก่อสร้างต่างๆ เนื่องจากบริษัทได้เล็งเห็นถึงความต้องการของลูกค้าซึ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ จึงได้จัดสร้างธุรกิจเกี่ยวเนื่องคือโรงผนัง 2 แห่ง เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป บริษัทจึงได้นำเครื่องจักรที่ทันสมัย ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาผลิต รวมทั้งจัดหาบุคลากรที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในด้านคอนกรีตผสมเสร็จ
 • นอกจากนี้ บริษัท ซุน คอร์ป จำกัด ยังมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่องตลอดไปโดยยึดหลักในการดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์ต่อลูกค้าและรับผิดชอบต่อสังคม
 • บริษัท ซุน คอร์ป จำกัด ได้ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จตามหลักมาตรฐานสากลนับตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพมาตรฐานเข้าสู่กระบวนการผลิตด้วยเครื่องจักรทันที่สมัยควบคุมการทำงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และมีโดยพนักงานที่มีความรู้และประสบการณ์ ซึ่งได้รับการอบรมอย่างต่อเนื่องทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของลูกค้า
 • ทั้งนี้บริษัทซุน คอร์ป จำกัด ซึ่งอยู่ภายในบริษัทในเครือเอสซี  โดยบริษัทในเครือยังดำเนินธุรกิจ ที่เกี่ยวข้องกันและสนับสนุนธุรกิจอีกหลายอย่าง  อาทิ  อสังหาริมทรัย์  ,  ซื้อมา-ขายไป (วัสดุก่อสร้างภายใต้แบรนต์ Wehome)  และธุรกิจเหมืองหิน  
บริษัท ซุน คอร์ป จำกัด
ที่อยู่
8899 หมู่ที่ 4 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
โทรศัพท์
038-029-888 Fax 038-029-889
เว็ปไซต์
-
แบ่งปัน