กลับ
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
การผลิต
27/09/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
3 - 10 ปี
สมุทรปราการ
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. วางแผนและกำหนดการบำรุงรักษา : กำหนดแผนการทำ Preventive Maintenance สำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ โดยกำหนดระยะเวลาที่เหมาะสมในการทำ PM แต่ละครั้ง เพื่อรักษาสภาพให้เครื่องจักรไม่เกิดการชำรุดเสียหาย สามารถผลิตได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

2. ตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องจักร : ดำเนินการตรวจสอบเครื่องจักรอย่างสม่ำเสมอ เพื่อตรวจจับปัญหาหรือความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับเครื่องจักร,อุปกรณ์ รวมถึงบำรุงรักษาเครื่องจักรเพื่อรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ

3. ตรวจสอบการทำงานผิดปกติของอุปกรณ์/เครื่องจักร วินิจฉัยปัญหาและวางแผนร่วมกับทีมงาน,ช่างเทคนิคเพื่อแก้ไขปัญหา เปลี่ยนชิ้นส่วนที่สึกหรอ ปรับการตั้งค่า ดำเนินการซ่อมแซม เพื่อให้เครื่องจักรสามารถกลับมาใช้งานได้เร็วที่สุด

4. เตรียมพร้อมในการตอบสนองกรณีฉุกเฉิน หรือกรณีเครื่องจักรชำรุด โดยวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและดำเนินการแก้ไขเพื่อลดเวลาที่เครื่องจักรหยุดการใช้งานให้น้อยที่สุด

5. บันทึกรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพของเครื่องจักรและอุปกรณ์ กิจกรรมการบำรุงรักษา และการหยุดทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อสามารถวางแผนการบำรุงรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6. จัดการชิ้นส่วนอะไหล่ต่างๆ : ประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อและคลังสินค้าเพื่อให้มีอะไหล่และวัสดุที่จำเป็นในการดำเนินการ Preventive Maintenance และจัดเก็บรายการอะไหล่สำรองที่สำคัญมีพร้อมและเพียงพอต่อการใช้งานเมื่อจำเป็น

7. ระบุโอกาสในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการบำรุงรักษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และลดต้นทุนในการผลิต โดยการประเมินเทคโนโลยี เครื่องมือ และวิธีการใหม่ๆ และนำเสนอสำหรับการนำไปปฏิบัติต่อไปได้

8. ฝึกอบรมให้แก่ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงาน เพื่อสามารถใช้งานอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม

9. ปฏิบัติตามข้อกำหนดและระเบียบของบริษัท

10. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายคุณสมบัติ
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรม ไฟฟ้า, เครื่องกล, แมคคาทรอนิกส์
  • มีความรู้ในระบบ automation ของการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม
  • มีความคิดสร้างสรรค์ อดทน มีไหวพริบดี ชอบการเรียนรู้สิ่งใหม่
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์  MS Excel, MS Word, Auto Cad, Solidwork, PLC (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ค่ารักษาพยาบาลคู่สมรส บุตร
- ค่าสันทนาการ
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
- ลาบวช
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสประจำปี

บริษัท ไซม์ ดาร์บี้ ออยส์ มรกต จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไซม์ ดาร์บี้ ออยส์ มรกต จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท ไซม์ ดาร์บี้ ออยส์ มรกต จำกัด (มหาชน) ผู้นำในการผลิตและจำหน่ายน้ำมันพืชเพื่อการประกอบอาหาร ภายใต้กลุ่มบริษัทไซม์ ดาร์บี้ ออยส์ ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำของประเทศมาเลเซีย มีความยินดีที่จะเปิดรับสมัครบุคลากรที่มีประสบการณ์ ความสามารถมาร่วมงาน ในตำแหน่งดังนี้
บริษัท ไซม์ ดาร์บี้ ออยส์ มรกต จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่
36/1 Moo 2 Soi Wat Samrong Tai, Poochosamingprai Rd., Somrongklang, Phrapradaeng, Samutprakarn 10130
ชื่อผู้ติดต่อ
คุณอัจฉรา
โทรศัพท์
0909748365
เว็ปไซต์
แบ่งปัน
Tag:
หางาน, สมัครงาน, หางานการผลิต, หางานสมุทรปราการ, หางานวิศวกรการผลิต / วิศวกรอุตสาหกรรม, หางานวิศวกรทั่วไป, หางานวิศวกรเครื่องกล, หางานวิศวกรไฟฟ้า / อิเล็กทรอนิกส์, หางานAuto Cad, หางานAutomation, หางานElectrical, หางานMaintenance, หางานMaintenance Machines, หางานMaintenance Service, หางานMechatronics, หางานOperations And Maintenance, หางานPlc, หางานPlc Control, หางานPm/cm, หางานPreventive Maintenance, หางานSolid Work, หางานซ่อมบำรุงเครื่องจักร, หางานซ่อมบำรุงไฟฟ้า, หางานบำรุงรักษาเครื่องจักร, หางานระบบอัตโนมัติ, หางานวิศวกรรมซ่อมบำรุง, หางานวิศวกรรมระบบควบคุม, หางานเครื่องจักรกลเมคคาทรอนิกส์, หางานเครื่องมือวัดคุม, หางานเมคคาทรอนิกส์, หางานแมคคาทรอนิกส์, หางานบริษัท ไซม์ ดาร์บี้ ออยส์ มรกต จำกัด (มหาชน)
อ่านต่อ