กลับ
เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร
12/09/2023
รายละเอียดงาน
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร
12/09/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
3 - 10 ปี
นครปฐม
ปริญญาตรี
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์

หน้าที่และความรับผิดชอบ
รายละเอียดงาน
1. กำหนดนโยบายและแผนงานรวมทั้งเป้าหมายในการผลิต ควบคุมดูแลการผลิตสินค้าในโรงงานตั้งแต่การรับเข้าของวัตถุดิบ จนถึงการส่งมอบให้ฝ่ายคลังสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐาน
2. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ให้ดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกันและเป็นตามแผนงานและนโยบายที่วางไว้
3. พัฒนาปรับปรุง/กระบวนการผลิต วิธีการผลิตและเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิต
4. ควบคุมติดตามวัดผล KPIs ทุกแผนกให้สอดคล้องกับข้อกำหนดขององค์กร
5. ผลักดัน ควบคุม และติดตามระบบบริหารงานคุณภาพและมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
6. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
คุณสมบัติ
1. เพศชาย/หญิง อายุ 30-45 ปี
2. วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
3. มีภาวะผู้นำ และสามารถแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี
4. ทำงานในสภาวะกดดันได้ดี และสามารถทำงานได้ตามเป้ายอดการผลิตที่บริษัทฯกำหนด
5. มีประสบการณ์ในการบริหารโรงงานกลั่นสุรา หรือด้านที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 3 ปี
6. มีทักษะที่ดีทางด้านคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ ในระดับดี


สวัสดิการ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- ลาบวช
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสประจำปี

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 4 รีวิว
flower of heart

4.5

Dream Company
ยอดเยี่ยม
4.1
3.9
2.5
4.5
ฟังเสียงจากพนักงาน

logourl
4.6
เภสัชกร / แพทย์ / สาธารณสุข
>1 ปี, อดีตพนักงาน
4.6
4.6
5.0
4.5
4.7
สวัสดิดี เพื่อนร่วมงานดี รายได้ดีค่ะ
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
3%
โบนัสต่อปี
3
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อย
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
29/05/2020
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
3%
โบนัสต่อปี
3
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
29/05/2020
บริษัท โรงพยาบาลยันฮี จำกัด
บริษัท โรงพยาบาลยันฮี จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
โรงพยาบาลยันฮี เป็นโรงพยาบาลที่ให้การรักษาโรคทั่วไปทุกสาขา และรักษาด้านความงามแบบ ครบวงจร โดยมีแพทย์เฉพาะทางทุกสาขาประจำตลอด 24 ชั่วโมง ที่คอยมอบความความมั่นใจในการรักษา อย่างถูกวิธี รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการบริการ ต้องการรับสมัครพนักงานในตำแหน่งต่างๆเพื่อเข้า มาเป็นส่วนหนึ่งของโรงพยาบาลเรา
บริษัท โรงพยาบาลยันฮี จำกัด
ที่อยู่
454 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
ชื่อผู้ติดต่อ
Khun Viyada
โทรศัพท์
0-2879-0300,0-2434-9196-99 Fax 0-2879-0395,0-2435-7545
เว็ปไซต์
แบ่งปัน