กลับ
บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดการส่วนพิจารณารับประกันภัย

ประกันภัย
วันนี้
รายละเอียดงาน
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
ประกันภัย
วันนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
8 - 15 ปี
กรุงเทพและปริมณฑล
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
  • วางแผนกลยุทธ์ให้กับบริษัทในส่วนการประกันภัยต่อ (Facultative Reinsurance) 
  • วางแผนเงื่อนไขสัญญาประกันภัยต่อ ให้คำปรึกษาและข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการรับประกันภัย
  • พิจารณาความเสี่ยงและกระจายความเสี่ยงโดยการจัดทำการประกันภัยต่อ (Facultative Reinsurance) 
  • ติดต่อประสานงานกับ Reinsurer/Broker

คุณสมบัติ
  • ปริญญาตรี สาขาประกันภัย, บริหารความเสี่ยง,เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านธุรกิจประกันภัย หรือการประกันภัยต่อ 8 ปี ขึ้นไป
  • มีทักษะการพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ ในระดับดี

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 4 รีวิว
flower of heart

4.0

Dream Company
ยอดเยี่ยม
3.5
3.5
3.9
3.5
ฟังเสียงจากพนักงาน

logourl
4.3
ออกแบบ / สถาปนิก
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
4.3
4.3
4.7
5.0
4.2
งานท้าทาย หัวหน้าและนายให้โอกาสอยู่เสมอ เพื่อนร่วมงานดีมาก สวัสดิการดี
บริษัทมีสวัสดิการที่ดี ใส่ใจคุณภาพชีวิตของพนักงานมีการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาที่ดี มีการสนับสนุนให้พนักงานสามารถเรียนต่อปริญญาโทได้โดยบริษัทมีทุนให้ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับบริษัท สามารถนำเสนอได้ว่าต้องการเสริมทักษะความรู้ในด้านใด อยากอบรมในด้านใด บริษัทจัดหาให้
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
10
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
การขึ้นเงินเดือน
9%
โบนัสต่อปี
3
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
ปานกลาง
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
4/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
03/02/2022
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
10
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
การขึ้นเงินเดือน
9%
โบนัสต่อปี
3
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
03/02/2022
บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจประกันวินาศภัย เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2490 ทำงานเป็นเสมือนหน่วยงานส่วนหนึ่งของสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ณ อาคารเลขที่ 173 วังลดาวัลย์ ถนนราชสีมาเหนือ เทเวศร์ กรุงเทพฯ และได้ย้ายจากสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ มาดำเนินธุรกิจที่มั่นคงด้วยหลักการ "คุ้มภัยด้วยหลักฐาน บริการด้วยไมตรี" เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2530 ณ อาคารเทเวศประกันภัย ถนนราชดำเนินกลาง กรุงเทพมหานคร 10200

นอกจากการประกันอัคคีภัยทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ในระยะแรก ๆ แล้ว บริษัทฯ ยังได้ขยายกิจการรับประกันภัยอัคคีภัยทั่วไป รับประกันภัยทางทะเลและขนส่งในปี 2518 และขยายกิจการรับประกันภัยเบ็ดเตล็ดในปี 2521 ซึ่งมีแบบกรมธรรม์ที่สามารถให้ความคุ้มครองอย่างกว้างขวางแก่ทุกประเภทของภัย สำหรับการประกันภัยรถยนต์ บริษัทฯ ได้เปิดบริการขึ้นเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2532

บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่
97, 99 Deves Insurance Bldg., Ratchadamnoen Klang Road, Borwornnives, Phranakorn, Bangkok 10200
ชื่อผู้ติดต่อ
Khun Navarat Teekhasaenee/ Khun Utis Phuangsri
โทรศัพท์
0-2080-1599 # 8368 Fax 0-2629-4221
เว็ปไซต์
แบ่งปัน
Tag:
หางาน, สมัครงาน, หางานประกันภัย, หางานกรุงเทพมหานคร, หางานนครปฐม, หางานนนทบุรี, หางานปทุมธานี, หางานสมุทรปราการ, หางานสมุทรสาคร, หางานการตลาดทั่วไป, หางานการตลาดออนไลน์, หางานการตลาดและการขาย, หางานจัดงานอีเว้นต์, หางานวิจัยและพัฒนา, หางานสื่อสารการตลาด, หางานเทรดมาร์เก็ตติ้ง, หางานแบรนด์ / ส่งเสริมการตลาด, หางานพิจารณารับประกันภัย / Underwriter, หางานสถิติประกันภัย , หางานนักคณิตศาสตร์ / สถิติ, หางานInsurance, หางานNon Life Insurance, หางานStatistic, หางานการประกันภัย, หางานคณิตศาสตร์ประกันภัย, หางานธุรกิจประกันภัย, หางานประกันการเดินทาง, หางานประกันภัย, หางานประกันอุบัติเหตุ, หางานประกันเบ็ดเตล็ด, หางานผลิตภัณฑ์ประกันภัย, หางานพิจารณารับประกันภัย, หางานรับประกันภัย, หางานบริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
อ่านต่อ