กลับ

ผู้จัดการอาคาร (ศรีราชา)

บริษัท เมกะ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด
ด่วนมาก!
เรซูเม่ภาษาอังกฤษจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
เมื่อวานนี้
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
เมื่อวานนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
1 - 5 ปี
ชลบุรี
ปริญญาตรี
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ

• ตรวจอาคารอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้ง
• ตรวจสอบประสิทธิภาพการให้บริการของผู้ให้บริการภายนอก
• ตรวจสอบการทำหน้าที่ของผู้ใต้บังคับบัญชา
• ตรวจสอบการซ่อมบำรุงระบบ
• ตรวจสอบการประกันผลงานของระบบ
• ตรวจสอบระยะเวลาของสัญญาจ้าง
• ตรวจสอบบันทึกข้อมูลต่างๆในอาคารชุด
• เตรียมสัญญาว่าจ้างผู้ให้บริการจากบริษัทภายนอก
• จัดทำป้ายประกาศ,หนังสือเวียน และ จดหมายทั่วไปของอาคาร
• เตรียมวาระการประชุม และจัดประชุมประจำเดือน/ประจำปี
• ติดตามให้เกิดผลตามมติที่ประชุม
• ตรวจสอบค่าใช้จ่ายของอาคารว่าสมเหตุสมผลหรือไม่
• ควบคุมการตกแต่งภายในห้องชุด
• เตรียมรายงานประจำเดือน
• เข้าร่วมประชุมและจัดให้มีการบันทึกการประชุม
• ดูแลเอกสารสำคัญต่างๆของอาคารชุด
• ติดต่อราชการ
• ชี้แจงกรรมการและเจ้าของร่วมในทุกเรื่องที่เกี่ยวกับอาคารชุด


คุณสมบัติ

• วุฒิปริญญาตรีสาขาการจัดการหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ทางด้านงานบริหารอาคารชุด หรือ โรงแรม อย่างน้อย 1 ปี ในโครงการขนาดใหญ่ (มากกว่า 300 ยูนิต)
• มีความรู้ความสามารถในการใช้งาน คอมพิวเตอร์ได้ดี (โดยเฉพาะ Microsoft Excel, Word ,Outlook )
• ทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี
• รักงานบริการ บุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
• สามารถทำงานเป็นทีม
• สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
• สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• สามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้สนใจสามารถส่งประวัติการทำงานพร้อมรูปถ่ายปัจจุบัน สถานที่ปฏิบัติงาน และ ระบุเงินเดือนที่ต้องการส่งมาที่ email: jobs@megapmc.com หรือ โทร 076-510551 ติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสวัสดิการ
- ประกันสังคม

บริษัท เมกะ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด
บริษัท เมกะ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
ก่อตั้งจากการรวมกลุ่มของนักบริหารทรัพย์สินที่มีความรู้ความเข้าใจ ความเชี่ยวชาญชำนาญ มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการทรัพย์สิน และชุมชน โดยมีประสบการณ์ตรงในธุรกิจบริหารจัดการในโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นอาคารชุดที่พักอาศัยอาคารสำนักงาน เซอร์วิสอพาร์ตเม้นท์ หมู่บ้านจัดสรร ฯลฯ MEGA PROP มีระบบการบริหารการจัดการ ที่เป็นมาตรฐานสากล เพื่อมุ่งเน้นการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ และคุณภาพเพื่อให้บรรลุถึงความพึงพอใจของลูกค้าและการสร้างสรรค์ ดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของท่านสมาชิกผู้พักอาศัย และผู้ใช้บริการให้ดียิ่งขึ้น อันจะช่วยรักษาและเสริมสร้างภาพลักษณ์ และทัศนคติที่ดี รวมทั้งเพิ่มมูลค่าให้กับโครงการต่อไปในระยะยาว
บริษัท เมกะ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด
ที่อยู่
พลัส คอนโดมิเนียม ศรีราชา
ชื่อผู้ติดต่อ
คุณฟลุ๊ค
โทรศัพท์
066-1651616 Fax 076-510551
เว็ปไซต์
-
แบ่งปัน
Tag:
หางาน, สมัครงาน, หางานชลบุรี, หางานบริการลูกค้า, หางานผู้บริหารระดับสูงทั่วไป, หางานวิศวกรทั่วไป, หางานBuilding, หางานBuilding Management, หางานCondominium, หางานJuristic Person, หางานMaintenance, หางานProject Management, หางานProperty, หางานProperty Management, หางานReal Estate, หางานคอนโด, หางานจัดการงานอาคาร, หางานจัดการอาคาร, หางานจัดการโครงการ, หางานดูแลตึก, หางานดูแลอาคาร, หางานที่อยู่อาศัย, หางานนิติบุคคล, หางานนิติบุคคลอาคาร, หางานนิติบุคคลอาคารชุด, หางานบริหารงานนิติบุคคล, หางานบริหารงานอาคาร, หางานบริหารจัดการ, หางานบริหารจัดการนิติบุคคล, หางานบริหารจัดการอาคาร, หางานบริหารสำนักงาน, หางานบริหารอาคาร, หางานบริหารโครงการ, หางานฝ่ายอาคาร, หางานพรบ. อาคาร, หางานหมู่บ้านจัดสรร, หางานอาคารสำนักงาน, หางานอาคารสูง, หางานบริษัท เมกะ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด
อ่านต่อ