กลับ
บริษัท อินจีเนียม จำกัด

วิศกรเครื่องกล

ด่วนมาก!
วันนี้
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
วันนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
1 - 3 ปี
อยุธยาและภาคกลาง
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์

หน้าที่และความรับผิดชอบ
- ควบคุมการติดตั้งเครื่องจักร และโครงสร้าง หน้างาน
- ตรวจสอบและประเมินหน้างานเพื่อการติดตั้งโครงสร้างและเครื่องจักร
- ประสานงานและวางแผนร่วมกับลูกค้า
- วางแผนการทำงานร่วมกับผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชา
- นำทีมและความคุมงานติดตั้งหน้างาน
- จัดทำเอกสารต่างๆ JSA แผนงานการติดตั้ง และ รายงานความคืบหน้าของงาน
- จัดหาทีมติดตั้งงานเพิ่มเติม และประสานงานร่วมกันกับทีม 

คุณสมบัติ

- มีประสบการณ์เกี่ยวกับการติดตั้งเครื่องจักรและ โครงสร้าง 1 – 3 ปี ขึ้นไป 

- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วศ.บ. สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หรือมีประสบการณ์ทางด้านติดตั้งเครื่องจักรและโครงสร้าง

- มีความรู้ความสามารถในการวางแผนงาน และจัดทำเอกสารควบคุมการติดตั้งได้  

- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office ได้ดี

- มีความละเอียดครอบครอบในการทำงานและมีทักษะในการสื่อสารที่ดี

- สามารถขับรถยนต์ออกไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด และพักค้างแรมได้ เป็นเวลานาน

- สามารถทำงานร่วมกับทีม และ ผู้อื่นได้ 

- สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดัน และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

- เป็นคนตรงต่อเวลา และขยันตั้งใจทำงานตามที่ได้รับมอบหมายได้

- สามารถ นอนค้างแรมเพื่อปฏิบัติ งานเป็นเวลานานๆได้สวัสดิการ
- ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
- ค่ายินดีมงคลสมรส
- ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
- ค่าโทรศัพท์
- ประกันสังคม
- มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
- โบนัสประจำปี

บริษัท อินจีเนียม จำกัด
บริษัท อินจีเนียม จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
Ingenium Co.,Ltd was established since March 2015 by integration of friends with experience and expertise in bulk solids material handling processes and other LEAN production solutions within various industries. We focus on the complete production process from bulk material process handling, pneumatic conveying, IBC System and production intermittent processes including movement and lifting of goods. We cover design, manufacturing for stainless and mild steel, professional installation service, start-up services, and after-sales services.
Ingenium Co.,Ltd projects today range in scope from equipment and accessory sales to complete design and installation of turnkey systems. Our goal is to create a long and successful relationship with our customers to help them achieve improvement of product quality, increase production efficiency and improve labor operations.
บริษัท อินจีเนียม จำกัด
ที่อยู่
25/38 หมู่ที่ 4 ตำบลบางไผ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์
0-2117-4619
เว็ปไซต์
-
แบ่งปัน