กลับ
18/09/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
3 - 5 ปี
กรุงเทพมหานคร, นครปฐม
ปริญญาตรี
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์

หน้าที่และความรับผิดชอบ
- จัดทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร เช่น การเปิดบัญชีหรือปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร การโอนเงินให้คู่ค้า การกู้ยืมเงิน การจัดทำ Bank guarantee เป็นต้น 
- จัดทำรายงานกระแสเงินสดรับ-จ่าย และรายงานที่สำคัญเสนอผู้บริหาร
- จัดทำรายงานยอดเงินรับ แต่ไม่ทราบสาเหตุหรือชื่อผู้โอนเงิน โดยประสานงานกับฝ่ายธุรการและธนาคารให้ช่วยตรวจสอบ 
- จัดทำรายงานยอดเงินรับและเงินจ่ายทุกวัน พร้อมทั้งติดตามการจัดทำใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีให้กับลูกค้า และผ่านเช็คที่ขึ้นเงินในระบบบัญชี 
- จัดทำหนังสือเตือนให้กับลูกค้าที่ค้างเกินกำหนดชำระ 
- ตรวจสอบการบันทึกบัญชีการรับเงินจากลูกค้า และตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี 
- ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสารที่จะทำจ่ายให้กับคู่ค้า เช่น ใบแจ้งหนี้/ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น โดยจะต้องเป็นต้นฉบับเท่านั้น 
- ตรวจสอบต้นฉบับหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่รับจากลูกค้า และกระทบยอดกับบัญชีแยกประเภทว่าถูกต้องตรงกัน พร้อมจัดเก็บเข้าแฟ้ม เพื่อใช้เป็นเครดิตภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทฯ 
- ตรวจสอบรายงานภาษีซื้อและภาษีขาย และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 
- ตรวจสอบรายละเอียดลูกหนี้คงค้างที่เกินกำหนดชำระ และประชุมกับคณะกรรมการติดตามหนี้ พร้อมทั้งติตต่อกับผู้ติดตามหนี้ภายนอก (Outsourcing) 
- ติดตามและตรวจสอบภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประกันสังคม เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฯลฯ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำจ่ายให้ทันกำหนดเวลา 
- ติดต่อและประสานงานกับธนาคารเกี่ยวกับเครื่องรูดบัตรเครดิตและโปรโมชั่นต่างๆ ของธนาคารเพื่อแจ้งให้ฝ่ายขายทราบและดำเนินการต่อไป 
- ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก ได้แก่ ฝ่ายธุรการ ฝ่ายต่างประเทศ ฝ่ายบัญชี ธนาคารหรือสถาบันการเงิน ผู้ตรวจสอบบัญชี เป็นต้น 
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

- เพศหญิง หรือเพศชาย

- เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร

- อายุ 28 -35 ปี

- มีความรู้ในเรื่องมาตรฐานทางบัญชีชุดใหญ่ ( PAE )

- ปริญญาตรี หรือระดับสูงกว่า สาขาบัญชี หรือ การเงิน

- สามารถใช้โปรแกรมบัญชี ไมโครซอฟท์ได้ เช่น Word Excel Power Point

- มีภาวะผู้นำ

- สามารถให้คำปรึกษา และคำแนะนำแก่สมาชิกในทีมได้

- สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

- มีประสบการณ์ด้านการเงินการธนาคาร และการบริหารเงินทุนหมุนเวียนสวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าคอมมิชชั่น (เฉพาะตำแหน่งงาน)
- ค่าทันตกรรม
- ค่าทำงานล่วงเวลา (เฉพาะตำแหน่งงาน)
- ค่าทุนการศึกษา
- ค่ารักษาพยาบาล
- ค่าสันทนาการ
- ค่าเล่าเรียนบุตร
- ค่าแว่นสายตา
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันอุบัติเหตุ (เฉพาะตำแหน่งงาน)
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

บริษัท เมดีซ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
บริษัท เมดีซ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท เมดีซ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการรับฝากเซลล์ต้นกำเนิด (สเต็มเซลล์) ด้วยวิทยาการทางการแพทย์ที่ก้าวไกลไปมาก ทำให้สามารถเก็บสเต็มเซลล์ได้จากหลายแหล่ง ไม่ว่าจะเป็นจากสายสะดือ เนื้อเยื่อสายสะดือ หรือจากเนื้อเยื่อไขมัน และเพิ่มจำนวนได้เพียงพอต่อการนำไปใช้ในการรักษาโรคต่างๆอย่างมากมาย ซึ่งเปรียบเสมือนแสงสว่างให้กับผู้ป่วยที่กำลังรอการรักษาอยู่

"เมดีซ กรุ๊ป" จึงได้สร้างสรรค์การบริการรับฝากเก็บสเต็มเซลล์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานชั้นเยี่ยมเพื่อตอบสนองความพึงพอใจอันสูงสุดสำหรับทุกครอบครัว บริษัทยินดีต้อนรับผู้สนใจร่วมทำงานและเติบโตก้าวหน้าไปพร้อมกับบริษัท ภายใต้นโยบายคุณภาพของบริษัทที่ว่า

"มุ่งเน้นการเป็นศูนย์กลางการจัดเก็บเซลล์ต้นกำเนิด ตามมาตรฐานทางการแพทย์ และการบริการที่เป็นเลิศ พร้อมกับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง"
บริษัท เมดีซ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่
28/9 หมู่ 8 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73220
โทรศัพท์
091-599-9999
เว็ปไซต์
แบ่งปัน