กลับ
รายละเอียดงาน
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
02/10/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
5 - 10 ปี
กรุงเทพและปริมณฑล
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • วางแผน ควบคุมและตรวจสอบเอกสารทางบัญชีของบริษัท
 • ตรวจสอบเอกสารทางบัญชีใบสำคัญรับ จ่าย ซื้อ ขาย ทั่วไป
 • ปิดงบการเงินและวิเคราะห์งบการเงิน จัดทำรายงานนำเสนอผู้บังคับบัญชา
 • สอบทานรายละเอียดประกอบงบการเงิน
 • ตรวจสอบงบการเงินและวิเคราะห์งบการเงิน ส่งให้ผู้บริหารภายในกำหนด
 • ตรวจสอบรายงานการใช้งบประมาณ
 • ดูแลจัดทำรายงานทางภาษีอากร และนำส่งกรมสรรพากร
 • ติดตามและตรวจสอบการยื่นแบบเสียภาษี ให้ถูกต้องและทันกำหนด
 • จัดทำ Management Report ประจำไตรมาส และประจำปี
 • บริหารและดูแลการทำงาน ช่วยแก้ไขปัญหาทีมงาน และร่วมหารือกับหน่วยงานอื่น
 • พัฒนาและปรับปรุงรูปแบบเอกสาร และขั้นตอนการทำงานต่างๆ ให้เข้าใจง่าย ทันสมัยและประหยัดเวลา
 • ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เช่น กลต. ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี กรมสรรพากร
 • ประสานงานการตรวจสอบงบการเงินกับผู้ตรวจสอบบัญชี
 • จัดทำรายงานภาษีประจำปี ภงด 50 51 รวมถึงการยื่นแบบ
 • ตรวจสอบข้อมูลในการนำส่งงบการเงินกับ DBD และ BOI
 • ตรวจสอบรายงานการตรวจนับทรัพย์สินตามที่กำหนดคู่มือปฎิบัติงาน
 • งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจะได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือปริญญาโทสายงานบัญชีการเงิน หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5-10 ปี งานบัญชีการเงิน
 • มีความรับผิดชอบต่องานสูง มีความทุ่มเท ในงานที่ได้รับมอบหมาย
 • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และ MS Excel, Work, Power Point
 • มีความรู้ในมาตรฐานการบัญชี และกฎหมายภาษีเป็นอย่างดี


สวัสดิการ
- Dental insurance
- Life insurance
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 3 รีวิว
flower of heart

4.0

Dream Company
ยอดเยี่ยม
4.0
3.3
2.6
3.0
ฟังเสียงจากพนักงาน

logourl
2.6
ไอที / คอมพิวเตอร์
>1 ปี, อดีตพนักงาน
2.6
2.6
3.5
3.5
3.5
สอนให้เติบโตไปพร้อมธุรกิจ สร้างความคิดให้ก้าวไปไกล
ทุกคนที่ทำงานที่นี่เป็นกันเอง และผู้บริหารเข้าถึงพนักงานทุกคนได้ง่าย ทำให้พนักงาน กล้าบอกปัญหา กล้ามาปรึกษาในเรื่องที่ต้องการความช่วยเหลือ อีกทั้งบริษัทยังห่วงใย พนักงานทุกคน
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาปานกลาง
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
2/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
3/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
3/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
3/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
ต่ำกว่า 1
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนในระดับกลาง
สังคมดีในบริษัท
3/5
การเมือง
ปานกลาง
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
4/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
4/5
21/04/2023
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาปานกลาง
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
2/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
3/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
3/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
3/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
ต่ำกว่า 1
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนในระดับกลาง
21/04/2023
บริษัท เน็ตก้า ซิสเต็ม จำกัด
บริษัท เน็ตก้า ซิสเต็ม จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
Netka System specializes in developing Intelligent Network Management solutions for enterprises of all sizes across multiple industries
Since its founding in 2005, Netka’s solutions for critical network management have gained an 80% market share of telecoms and ISP enterprises in Thailand, and have a proven track record of winning the trust of several governmental and private sector organizations.
Our vision for the lead R&D team is to place a strong emphasis on user-friendly software development and feature enhancement. We analyze our clients’ requirements and help them achieve better overall performance for their networks.
Our team of professionals are experts on networking systems and network management software. They are eager to provide support and post-sale services to ensure that Service Level Agreements are met through ITIL-aligned service management software. We make certain that our clients are able to operate and maintain their systems with no worry at all.
Netka’s solutions not only reduce unnecessary costs but also strengthen enterprises by providing tools to generate revenue from their high-performing and quality networks. Today our solutions have become a critical part of several success stories in Thailand and are increasingly being expanded to other countries in the region.

บริษัท เน็ตก้า ซิสเต็ม จำกัด
ที่อยู่
1 Soi Ramkhamhang 166 Yaek 2, Ramkhamhang Rd., Minburi, Bangkok 10510
ชื่อผู้ติดต่อ
คุณ วีภัทรา
โทรศัพท์
0-2978-6805 , 0-2517-4993-4 Fax 0-2978-6909
เว็ปไซต์
แบ่งปัน