กลับ
บริษัท เฟิร์ส เทคโนโลยี่ จำกัด

วิศวกรโครงการ ระบบปรับอากาศ (PE-AC)

การก่อสร้าง/การตกแต่ง
23/09/2023
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
การก่อสร้าง/การตกแต่ง
23/09/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
3 - 8 ปี
กรุงเทพและปริมณฑล
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
25,000 - 40,000 บาท/เดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ
  • มอบหมายงาน และให้ความช่วยเหลือ วิศวกรสนาม, โฟร์แมน, ซุปเปอร์ไวเซอร์, ผู้รับเหมา เพื่อให้ได้มาซึ่งการปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้ หรือร่วมแก้ไขปัญหาให้ทันต่อเหตุการณ์
  • จัดการกับวัสดุที่อาจต้องใช้เวลาผลิต เพื่อให้ส่งมอบทันเวลา รวมทั้งขั้นตอนการ Inspection และรับมอบ
  • จัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพตามขั้นตอนงาน รวมทั้งทักษะฝีมือช่าง ว่าได้ตามมาตรฐานคุณภาพงาน
  • ตรวจสอบขั้นตอนงาน Step by Step เพื่อให้มั่นใจว่าปฏิบัติตรงตามแบบก่อสร้างและข้อกำหนด
  • จัดทำเอกสารทดสอบงาน และร่วมตรวจสอบให้เป็นไปตามขั้นตอนงาน Test
  • ตรวจเช็ค As-built Drawing ที่จัดทำมาจาก Sup., โฟร์แมน เพื่อส่งให้งานเขียนแบบ
  • ตรวจสอบ ติดตาม ตอบเอกสารต่างๆ เช่น การแก้ไขงาน, SI, อื่นๆ รวมทั้งให้แน่ใจว่ามีการแก้ไข, บันทึก, ควบคุมเอกสาร
  • รวบรวม, จัดเก็บเอกสารต่างๆ ที่จะนำไปจัดทำคู่มือ หรือการรับประกันงาน
  • ร่วมประชุมต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อให้งานที่รับผิดชอบแล้วเสร็จตามเป้าหมาย

คุณสมบัติ

- วุฒิปริญญาตรี วศบ.เครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ในตำแหน่งวิศวกรโครงการด้านงานติดตั้ง ระบบปรับอากาศในอาคารสูง อย่างน้อย 3 ปี

- มี กว.

- ต้องสามารถปฏิบัติงานตามไซต์งานทั้งใน กทม. ปริมณฑล และต่างจังหวัดได้

- มีประสบการณ์การติดตั้ง Chiller

- ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ทนแรงกดดันได้ดี สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การตรวจสุขภาพประจำปี
- การปรับค่าจ้างเงินเดือนประจำปี
- ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
- ค่าโทรศัพท์
- ประกันสังคม
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินค่าอาหาร
- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงาน
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เงินบำเหน็จสำหรับพนักงานที่ครบเกษียณอายุการทำงาน
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

บริษัท เฟิร์ส เทคโนโลยี่ จำกัด
บริษัท เฟิร์ส เทคโนโลยี่ จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัทในกลุ่มผู้นำด้านวิศวกรรมระบบประกอบอาคารของประเทศไทย เป็นผู้นำในด้านของวิศวกรรมระบบประกอบอาคาร โครงการต่างๆ เช่น อาคารที่พักอาศัย ห้างสรรพสินค้า โรงงาน โรงพยาบาล อาคารสำนักงาน โรงแรม ภายในเวลา 30 ปี เราได้พัฒนาการให้บริการ ตลอดจนการออกแบบงานโครงการระบบเครื่องกลและไฟฟ้ากำลัง ซึ่งประกอบด้วยระบบ Chiller Plant, เครื่องจักรกลสำหรับใช้ในอาคาร, ระบบป้องกันอัคคีภัย, ระบบสุขาภิบาล, สถานีไฟฟ้าย่อยการและการส่งจ่ายไฟฟ้า
บริษัท เฟิร์ส เทคโนโลยี่ จำกัด
ที่อยู่
9/335-337 หมู่ที่ 7 ถนน วงแหวน แขวง บางแค เขต บางแค กรุงเทพมหานคร 10160
ชื่อผู้ติดต่อ
คุณอนุชา สะตะ
โทรศัพท์
0-2803-6733 ต่อ 335 Fax 0-2803-5659
เว็ปไซต์
แบ่งปัน