กลับ
รายละเอียดงาน
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
การผลิต
วันนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
1 - 2 ปี
ชลบุรี
ปริญญาตรี
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ปฏิบัติงานด้านวิศกรรมเครื่องจักรกลในโรงงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
2. วิเคราะห์หาสาเหตุและค้นหาวิธีการปรับปรุงแก้ไขปัญหาเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตที่เกิดขึ้น
3. ให้คำแนะนำแก่ช่างเครื่องกลในการซ่อมบำรุงเครื่องจักรในโรงงาน
4. ควบคุมติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องจักรภายในโรงงาน 
5. ตรวจสอบวิเคราะห์เพื่อพัฒนางานวิศวกรรมเครื่องกลให้มีความถูกต้องปลอดภัย
6. วางแผนการทำงานของทีมงานเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย
7. ควบคุมและประสานงานซ่อมเครื่องจักรกับทุกแผนก

คุณสมบัติ
1. มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในงานซ่อมบารุงเครื่องกล
2. มีความรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงป้องกัน (PM)

สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าทุนการศึกษา
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ประกันสังคม
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
- โบนัสประจำปี

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 2 รีวิว
above standard
4.3
4.3
3.6
4.5
ฟังเสียงจากพนักงาน

logourl
4.6
ทรัพยากรบุคคล
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
4.6
4.6
4.7
5.0
4.7
เป็นงานที่มั่นคง รายได้สูง และมีความก้าวหน้า สบายใจ มีความสุข อยากทำงานทุกวัน สอนให้เติบโตไปพร้อมธุรกิจ สร้างความคิดให้ก้าวไปไกล หัวหน้าและนายให้โอกาสอยู่เสมอ เพื่อนร่วมงานดีมาก ผอ.แต่ละฝ่ายใจดีให้โอกาสในการทำงานเสมอ
บริษัทมีสวัสดิการที่ดี ใส่ใจคุณภาพชีวิตของพนักงานมีการส่งเสริมกิจกรรม ตั้งแต่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท รู้สึกเหมือนได้อยู่บ้านอีกหลัง ได้รู้จักคุ้นเคยกับ เพื่อนร่วมงานที่คอยช่วยเหลือกันในทุกๆเรื่อง บริษัทดูแลพนักงานอย่างดี คอยรับฟัง สอบถามปัญหาต่างๆและปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น ทุกคนที่ทำงานที่นี่เป็นกันเอง และผู้บริหารเข้าถึงพนักงานทุกคนได้ง่าย ทำให้พนักงาน กล้าบอกปัญหา กล้ามาปรึกษาในเรื่องที่ต้องการความช่วยเหลือ อีกทั้งบริษัทยังห่วงใย พนักงานทุกคน
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
1
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อย
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
23/12/2022
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
1
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
23/12/2022
บริษัท หลุยส์ผลิตภัณฑ์กาวเทป จำกัด
บริษัท หลุยส์ผลิตภัณฑ์กาวเทป จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท หลุยส์ผลิตภัณฑ์กาวเทป จำกัด ก่อตั้งมาตั้งแต่ พ.ศ. 2516 เป็นหนึ่งในผู้ผลิตเทปกาวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย จำหน่ายทั้งภายในและต่างประเทศ มีความประสงค์จะรับบุคลากรหลายตำแหน่ง ประจำโรงงานชลบุรี ดังนี้
บริษัท หลุยส์ผลิตภัณฑ์กาวเทป จำกัด
ที่อยู่
124 ม.5 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ชื่อผู้ติดต่อ
ดวงฤทัย บุญครอง
โทรศัพท์
094-4958761 Fax 038-213-111
เว็ปไซต์
แบ่งปัน