กลับ
บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดการส่วนบริหารงานก่อสร้าง (งานควบคุมคุณภาพ)

การก่อสร้าง/การตกแต่ง, อสังหาริมทรัพย์
26/09/2023
รายละเอียดงาน
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
การก่อสร้าง/การตกแต่ง, อสังหาริมทรัพย์
26/09/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
7 - 20 ปี
กทม. (บางกะปิ)
ปริญญาตรี
40,000 - 60,000 บาท/เดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
งานควบคุมคุณภาพ
1. วางแผนและจัดทำตารางการปฏิบัติงานรายเดือนของส่วนงาน เพื่อนำเสนอต่อผู้จัดการฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง
2. วางแผนการดำเนินการตรวจสอบคุณภาพสำหรับโครงการปัจจุบันและโครงการเปิดใหม่ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีคุณภาพตามข้อกำหนด
- งานถมดิน คุณภาพดิน และวิธีการดำเนินงาน
- งานซุ้มประตูโครงการ สำนักงานขาย บ้านตัวอย่าง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดโครงการ
- งานชั้นรองพื้นทางสัญจร งานดินลูกรัง
- งานผิวทาง/คอนกรีต
- งานท่อระบายน้ำ บ่อพัก ทางเท้า
- งานประปา
- งานไฟฟ้า
- งานเฟอร์นิเจอร์
3. ควบคุมและดำเนินการตรวจสอบกระบวนการผลิตและก่อสร้างงานอาคารทั้งโครงการเปิดใหม่และโครงการเก่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานงานอาคาร ทั้ง 7 หมวดงาน ได้แก่
- งานโครงสร้าง
- งานปูกระเบื้องและสุขภัณฑ์
- งานก่อและฉาบ
- งานระบบไฟฟ้า-ประปา (ตรวจสอบก่อนรับมอบ)
- งานโครงหลังคาและมุงหลังคา
- งานตรวจความเรียบร้อยเพื่อ SOS
- งานวงกบ ประตู หน้าต่าง
4. จัดทำรายงานประจำเดือนผลการตรวจสอบกระบวนการการผลิตและก่อสร้างงานสาธารณูปโภคและการผลิตงานอาคาร เพื่อนำเสนอต่อผู้ช่วยกรรมการ / กรรมการผู้จัดการ
5. ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ ผู้จัดการโครงการ/ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ/วิศวกรโครงการ/หัวหน้าผู้ควบคุมงานให้เป็นไปตามมาตรฐานงานอาคาร และมาตรฐานงานสาธารณูปโภค
6. ตรวจสอบและดำเนินการออกหนังสือตักเตือนเมื่อตรวจสอบพบการปฏิบัติงานที่ไม่ได้คุณภาพตามมาตรฐานงานอาคาร และมาตรฐานงานสาธารณูปโภคลงนามโดยผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
7. เข้าร่วมการประชุมหาแนวทางแก้ไข เรื่อง คุณภาพงาน หลังการออกหนังสือตักเตือน
8. สุ่มตรวจคุณภาพและติดตามงาน CRM จากระบบ CRM Online โดยการเข้าพบลูกค้าและตรวจคุณภาพงาน
9. ตามใบแจ้งซ่อม มุ่งเน้นโครงการที่มีอัตราการแจ้งซ่อมมากไปหาน้อย หรือ ตามมอบหมาย
10. ตรวจสอบและจัดทำรายงานหลังการเข้าตรวจสอบ พร้อมเสนอแนวทางแก้ไขกรณีงานไม่ได้ตามมาตรฐาน เพื่อนำเสนอต่อผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
11. ตรวจสอบมาตรฐานการปฏิบัติงานก่อสร้างสำหรับโครงการเปิดใหม่ พร้อมทั้งรายงานผลให้ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการทราบงานตรวจสอบกรณีพิเศษ (Special Audit) ตามที่ได้รับมอบหมาย
12. งานตรวจสอบกรณีพิเศษ (Special Audit) ตามที่ได้รับมอบหมาย
13. สรุป/วิเคราะห์ และประเมินผลงานด้านคุณภาพแต่ละโครงการเพื่อให้คะแนน เพื่อประกอบการพิจารณาผลงานตาม KPI

สวัสดิการบริษัท
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ประกันสุขภาพหมู่ และอุบัติเหตุหมู่
- ค่ารักษาพยาบาล (ผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอก)
- ส่วนลดพิเศษซื้อบ้านในโครงการบริษัทฯ
- เครื่องแบบพนักงาน (แจกทุกปี)
- รางวัลอายุงาน
- ค่าครองชีพ และค่าตำแหน่ง
- เงินช่วยเหลือมงคลสมรส
- เงินช่วยเหลืออุปสมบท
- เงินช่วยฌาปนกิจครอบครัว และพนักงาน
- ของเยี่ยมกรณีคลอดบุตร
- ของเยี่ยมกรณีรักษาตัวในโรงพยาบาล
- งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
- ปรับค่าจ้าง และโบนัสประจำปี
- ประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน

การรับสมัครงาน
ท่านที่สนใจหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อแผนกสรรหาดังรายละเอียดด้านล่างนี้
คุณสุรเดช 081-870-9111 คุณณฐพร 087-970-3854 คุณณัฐพล 065-502-0746
หรือ แผนกสรรหาบุคคล 02-732-1041-5 ต่อ 207
 

คุณสมบัติ
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาโยธา และมีใบประกอบวิชาชีพ (ก.ว.)
- มีประสบการณ์ตรงในการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างบ้านแนวราบ
- มีประสบการณ์ควบคุมคุณภาพการสร้างบ้านแบบ Precast และ Tunnel Form จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีประสบการณ์ในการบริหารทีมงาน
- สามารถทำงานภายใต้สภาวะแรงกดดันได้ดี
- สามารถขับขี่รถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล
- สามารถเดินทางไปทำงานนอกสถานที่ได้เป็นครั้งคราว


สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่ายินดีมงคลสมรส
- ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- มีโบนัสประจำปี
- รางวัลตามอายุงาน
- สวัสดิการกู้ซื้อบ้าน
- สวัสดิการเยี่ยมไข้พนักงาน
- ส่วนลดสำหรับพนักงานในการซื้อบ้านของโครงการ
- เงินช่วยเหลือคลอดบุตร
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 9 รีวิว
flower of heart

4.5

Dream Company
ยอดเยี่ยม
4.0
3.5
3.2
3.8
ฟังเสียงจากพนักงาน

logourl
5.0
งานขาย
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
5.0
5.0
4.5
5.0
5.0
ดีต่ะ
.
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
3
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
14/07/2023
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
3
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
14/07/2023
บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับบริษัท
           Lalin Property Public Company Limited เป็นบริษัทชั้นแนวหน้าในการประกอบธุรกิจบ้านจัดสรรพร้อมที่ดินเพื่อขาย ภายใต้ชื่อโครงการ ลลิล กรีนวิลล์ / บ้านลลิล / บ้านลลิล อินเดอะพาร์ค / บ้านบุรีรมย์ / ลัลลี่ วิลล์ / The Balcony Home และ 2 แบรนด์ใหม่ คือ Lanceo และ Lio โดยมีทุนจดทะเบียน 925 ล้านบาท ซึ่งเราเป็นองค์กรที่มีความมั่นคงและเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องยาวนาน และเราเชื่อว่า “การได้ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ เป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จในทุกภาคส่วนขององค์กร”...มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จด้วยกัน 
                                           “ บ้านที่ปลูกบนความตั้งใจที่ดี ”


บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่
222/2 Srinkarin Road., Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240
ชื่อผู้ติดต่อ
Human Resources Department
โทรศัพท์
0-2732-1041-5 Ext.207 Fax 0-2732-3814
เว็ปไซต์
แบ่งปัน