กลับ
บริษัท เทเลเฮลท์ แคร์ จำกัด

พยาบาลวิชาชีพ

ด่วนมาก!
สุขภาพ/โรงพยาบาล
27/09/2023
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
สุขภาพ/โรงพยาบาล
27/09/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
1 - 2 ปี
กทม. (ป้อมปราบฯ)
ปริญญาตรี
25,000 - 35,000 บาท

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ให้บริการและคำปรึกษา รวมถึงประสานงานกับแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยผ่านระบบ VDO Conference


คุณสมบัติ
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
  • มีใบอนุญาตพยาบาลวิชาชีพ (Registered Nurse : RN)
  • มีใจรักการบริการ
  • สามารถปรับตัวกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
  • สามารถทำงานเป็นกะได้

สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ค่าประสบการณ์
- ค่าใบประกอบวิชาชีพ
- ประกันสังคม

บริษัท เทเลเฮลท์ แคร์ จำกัด
บริษัท เทเลเฮลท์ แคร์ จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท เทเลเฮลท์ แคร์ จำกัด มีการจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566 ด้วยทุนจดทะเบียน 200,000,000 บาท โดยบริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (THG) มีการถือหุ้น 85% ได้มีการเปิดตัวธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำด้านการแพทย์ผ่าน ชื่อว่า พร้อมแคร์ (PROMPT CARE) เป็นแอพพลิเคชั่น Telehealth ที่เป็นนวัตกรรมที่มีการรวบรวมบริการทางสุขภาพที่ครบครัน เพื่อตอบโจทย์พฤติกรรมบริโภควิถีใหม่ (New Normal) การป้องกันความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อโรค สามารถพบแพทย์ได้ทุกที่ทุกเวลา มีความสะดวกในการพบแพทย์ และบริการจัดส่งยาถึงบ้านผู้ป่วย โดยแพลตฟอร์มจะให้การดูแลลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ และมีทีมแพทย์พยาบาลที่พร้อมจะช่วยเหลือในทุก ๆ ด้านโดยพร้อมแคร์แพลตฟอร์ม จะแบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่

1. โรงพยาบาลเสมือนจริงบนโลกออนไลน์ (Virtual Hospital) ที่เปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการและบุคลากร ทางการแพทย์โต้ตอบกันแบบ Real-Time โดยผู้ใช้สามารถเข้าถึงบริการครบวงจรได้ทันที เสมือนมาโรงพยาบาลด้วยตนเอง

2. บริการดูแล ติดตามสุขภาพ และเฝ้าสังเกตอาการทางไกล ให้ผู้ป่วยเฉพาะบุคคลที่บ้าน ตลอด 24 ชม. (Home Care Monitoring) ด้วยอุปกรณ์ตรวจสอบภาวะด้านสุขภาพที่ทันสมัย ทำให้ผู้ป่วยสามารถได้รับการสนับสนุนทางการแพทย์ที่มีคุณภาพได้จากบ้านของตนเองและสามารถขอความช่วยเหลือได้ทุกเวลาที่ต้องการตามความจำเป็นอย่างเหมาะสม จากทีมบุคลากรทางการแพทย์ที่เชี่ยวชาญ

3. บริการครบวงจรเพื่อสนับสนุนการป้องกันส่งเสริมสวัสดิการ ให้องค์กรได้ดูแลสุขภาพพนักงานอย่างรอบด้าน (Healthy Workplace) เช่น การออกกำลังกาย การรับประทานอาหาร การบริหารอารมณ์ รวมถึงการช่วยออกแบบแผนการดูแลสุขภาพให้พนักงานแบบรายบุคคล และสามารถติดตามข้อมูลสุขภาพผ่านอุปกรณ์ wearable device เช่น smart watch พร้อมรายงานผลเชิงสถิติที่เชื่อถือได้

พร้อมแคร์เปรียบเสมือนโรงพยาบาลในรูปแบบดิจิทัลที่นำเทคโนโลยีมาให้บริการแบบครบครัน ทั้งแพทย์เฉพาะทางและบุคลากรทางการแพทย์ให้ลูกค้าได้เหมือนเข้ารับการรักษาจากโรงพยาบาลจริง โดยมีความน่าเชื่อถือและไว้วางใจได้ผ่านเครือข่ายธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป โรงพยาบาลธนบุรีบำรุงเมือง และโรงพยาบาลพันธมิตรต่างๆ


บริษัท เทเลเฮลท์ แคร์ จำกัด
ที่อยู่
611 ถนนบำรุงเมือง แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
ชื่อผู้ติดต่อ
คุณสุภาพร ยินดี (เก่ง)
โทรศัพท์
+660619563555
เว็ปไซต์
แบ่งปัน