กลับ
รายละเอียดงาน
ทำไมต้องร่วมงานกับเรา
เกี่ยวกับบริษัท
01/12/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
1 - 3 ปี
กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
• รับผิดชอบศึกษารายละเอียด เสนอแนวทางการจัดทำโครงการ บริหารงานโครงการ ซึ่งงจะเกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ เช่น การคมนาคมขนส่ง ระบบเทคโนโลยีเพื่อเมืองอัจฉริยะ
• วิเคราะห์ข้อมูล เขียนรายงานเกี่ยวกับโครงการที่ได้รับมอบหมาย
• ประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


คุณสมบัติ
  • วุฒิปริญญาตรี หรือสูงกว่า ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์/เศรษฐศาสตร์/รัฐศาสตร์
  • มีทัศนคติในเชิงบวกกับการทำงานโครงการซึ่งต้้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใต้ข้้อจำกัดต่างๆ
  • มีความคิดสร้างสรรค์และพร้อมที่จะเรียนรู้รูปแบบการทำงาน และงานนวัตกรรมต่างๆ

สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ปรับเงินเดือน ประจำปี
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- เบิกค่ารักษาพยาบาล
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก  ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 1 รีวิว
ฟังเสียงจากบริษัท

กลุ่มบริษัทในเครือ Transcode Co., Ltd. ได้ถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2550 ด้วยทุนจดทะเบียนที่มีมูลค่า 20 ล้านบาท เป็นบริษัทที่เน้นการวิจัยและค้นคว้าเทคโนโลยี รวมทั้งการผลิต จำหน่าย และรับเหมาติดตั้งผลิตภัณฑ์ทางด้านระบบจราจรและระบบขนส่ง รวมถึงระบบที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการออกแบบและบริหารศูนย์บริหารระบบจราจรอัจฉริยะเต็มรูปแบบ ณ ปัจจุบัน บริษัทได้มุ่งมั่นในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และซอฟต์แวร์เพื่อเพิ่มความหลากหลายเพื่อครอบคลุมความต้องการของตลาดเดิม รวมทั้งตอบสนองความต้องการของตลาดที่เ

...
งาน หางาน สมัครงาน บริษัท ทรานส์โค้ด จำกัด
  • 1(current)
บริษัท ทรานส์โค้ด จำกัด
บริษัท ทรานส์โค้ด จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
กลุ่มบริษัทในเครือบริษัท ทรานส์โค้ด จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2550 ทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจในการวิจัยและค้นคว้าเทคโนโลยี รวมไปจนถึงการผลิต จำหน่าย และรับเหมา ติดตั้งผลิตภัณฑ์ ทางด้านรบบจราจร และรบบขนส่ง พร้อมทั้งรบบที่กี่ยวซ้อง รวมไปจนถึง ออกแบบ และบริหาร ศูนย์บริหารระบบจราจรอัจฉริยะเต็มรูปแบบ 
ในปัจจุบัน บริษัทยังได้วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และซอฟแวร์ เพื่อเพิ่มความหลากหลาย เพื่อให้ครอบคลุมความต้องการของตลาดเดิม พร้อมกับตอบสนองควาต้องการของตลาดที่เที่ยวเนื่องกันได้มากขึ้น เช่น ป้ายอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับแสดงข้อมูลทั้งภายในและภายนอกอาคาร พร้อมระบบบริหารจัดการ
อีกทั้งบริษัท ยังได้ร่วมมือกับทางสถาบันการศึกษาภาครัฐ เพื่อศึกษา วิจัย พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองต่าง ๆ ในประเทศไทย ในเชิงออกแบบและพัฒนาเมือง อย่างถูกหลักวิชาการ เพื่อให้เมืองต่าง ๆ เติบโตอย่างถูกทิศทางและกระตุ้นเศรษฐกิจของเมืองนั้น ๆ
บริษัท ทรานส์โค้ด จำกัด
ที่อยู่
1999/29 หมู่บ้านดิสทริคศรีวรา ซอยลาดพร้าว94 (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์
0-2514-3331-2 Fax 0-2514-3330
เว็ปไซต์
-
แบ่งปัน