กลับ
28/09/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
5 - 10 ปี
กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
หัวหน้าหน่วยบำรุงรักษาฐานข้อมูลและซอฟต์แวร์ระบบเก็บค่าผ่านทาง มีหน้าที่รายงานต่อผู้จัดการแผนกบำรุงรักษาฐานข้อมูลและซอฟต์แวร์ระบบเก็บค่าผ่านทาง ฝ่ายระบบเก็บค่าผ่านทาง สายงาน IT&ITS สำนักกรรมการผู้จัดการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ (โดยสังเขป) ดังนี้

หน้าที่รับผิดชอบ (โดยสังเขป) 
- บริหารจัดการ บำรุงรักษาและพัฒนาฐานข้อมูล และ Data Center ของระบบเก็บค่าผ่านทางให้มีมาตรฐานพร้อมใช้งาน
- วิเคราะห์และวางแผนเพื่อพัฒนาและปรับปรุงซอฟต์แวร์ที่ใช้งานในระบบเก็บค่าผ่านทางและระบบอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง
- แก้ไขปัญหาการใช้งานซอฟต์แวร์ระบบเก็บค่าผ่านทางและระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อพัฒนาระบบเก็บค่าผ่านทางให้รองรับการเชื่อมต่อระหว่างหน่วยงาน

คุณสมบัติ

- อายุไม่เกิน 40 ปี

- วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- มีความสามารถในการเขียนโปรแกรม การจัดการฐานข้อมูล และการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ

- มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 5 ปี 

- มีความสามารถในการเรียนรู้งานและระบบงานใหม่ๆ และสามารถสอนงานรวมถึงการให้คำปรึกษาหรือข้อเสนอแนะกับหน่วยงานอื่นๆ ได้

- สามารถปฏิบัติงานทำงานได้ในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง และในเวลาที่จำกัด

- มีทักษะในการสื่อสาร ประสานงาน และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีใจรักการบริการ สามารถทำงานเป็นทีมร่วมงานกับผู้อื่นได้ดี

- สื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ดีสวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- กองทุนเงินทดแทน
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- กิจกรรมวันเกิดพนักงาน
- กีฬาประจำปี
- ค่ากะ (เฉพาะพนักงานที่ปฏิบัติเป็นกะ)
- ค่ารักษาพยาบาล
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ทุนการศึกษาบุตรพนักงานที่มีผลการเรียนดี
- ประกันชีวิตอุบัติเหตุส่วนบุคคล
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- รางวัลพนักงานสถิติการทำงานยอดเยี่ยม
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจบุพการี
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 2 รีวิว
above standard
4.3
3.3
3.8
2.6
ฟังเสียงจากพนักงาน

logourl
4.3
ไอที / คอมพิวเตอร์
>1 ปี, อดีตพนักงาน
4.3
4.3
3.0
3.5
3.2
เป็นงานที่มั่นคง, สวัสดิการดี
บริษัทมีสวัสดิการที่ดี ใส่ใจคุณภาพชีวิตของพนักงานมีการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาที่ดี มีการสนับสนุนให้พนักงานสามารถเรียนต่อปริญญาโทได้โดยบริษัทออกทุนให้ ในเรื่องงานมีการสอนที่ดี พนักงานใหม่จะมีการอบรมงานในส่วนงานที่ได้รับผิดชอบ ชัดเจน
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่าย
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
3/5
โอกาสสร้างผลงาน
3/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
3/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
3/5
การขึ้นเงินเดือน
3%
โบนัสต่อปี
3
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนในระดับกลาง
สังคมดีในบริษัท
4/5
การเมือง
มาก
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
4/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
3/5
06/04/2022
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่าย
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
3/5
โอกาสสร้างผลงาน
3/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
3/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
3/5
การขึ้นเงินเดือน
3%
โบนัสต่อปี
3
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนในระดับกลาง
06/04/2022
บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)
บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) หรือ ดอนเมืองโทล์ลเวย์ ดำเนินธุรกิจรับสัมปทานจากกรมทางหลวง ในการก่อสร้างและดำเนินกิจการทางยกระดับ จัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง งานซ่อมบำรุงรักษาทาง และการให้บริการความสะดวก และความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทาง ตั้งแต่ดินแดง-อนุสรณ์สถาน ต้องการรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในด้านต่างๆ เข้าร่วมงานกับบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่
40/40 Viphavadi Rangsit Road, Sanambin, Don Muang, Bangkok 10210
ชื่อผู้ติดต่อ
Khun Nadthayaphorn / Khun Wassana / Khun Rumphai
โทรศัพท์
0-2792-6532,0-2792-6535,0-2792-6536 Fax 0-2973-6314
เว็ปไซต์
แบ่งปัน