กลับ
การก่อสร้าง/การตกแต่ง
01/10/2023
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
การก่อสร้าง/การตกแต่ง
01/10/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
5 - 9 ปี
กทม. (พญาไท)
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์

หน้าที่และความรับผิดชอบ
- ติดตามคดี แนะนำ ตรวจสอบ ทำสัญญาให้คำแนะนำด้านกฎหมาย
- เป็นตัวแทนบริษัทฯ เพื่อเจรจาข้อพิพาทกับหน่วยงานราชการหรือเอกชน
- ตรวจสอบประเด็นต่างๆ ทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ พร้อมทั้งวิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยง ให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท
- ประสานงาน หารือ เจรจาต่อรองกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกบริษัท ในประเด็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำบการดำเนินงานของบริษัทฯ
- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
  • เพศ ชาย/หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเนติบัญฑิต และสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 5 ปี (มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้างและอสังหา พิจารณาเป็นพิเศษ)
  • มีใบอนุญาตว่าความ (รับพิจารณาเป็นพิเศษ)

สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
- วันหยุดตามประเพณี (ตามธนาคารแห่งประเทศไทย)
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสประจำปี

บริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด
บริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
Vongsayam Korsang Company Limited company had established on 2519 about the building construction and water supply system of the private sector and the public sector. The company had signed contract ceremony with Provincial Waterworks Authority (PWA) into the building construct and improved to expandtion waterworks at Udon bay , Chonburi province . That projects is the begining of company business on ceremony contract with the Provincial Waterworks Authority (PWA).
Official Website
บริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด
ที่อยู่
111 ซอยพหลโยธิน 8 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
ชื่อผู้ติดต่อ
นัท (HR)
โทรศัพท์
065-984-9391
เว็ปไซต์
แบ่งปัน