กลับ
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจรถไฟฟ้า)

เจ้าหน้าที่ แผนกพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนงานส่วนกลาง (Programmer)

การก่อสร้าง/การตกแต่ง, การคมนาคมขนส่ง, กราฟฟิก ดีไซน์
วันนี้
รายละเอียดงาน
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
การก่อสร้าง/การตกแต่ง, การคมนาคมขนส่ง, กราฟฟิก ดีไซน์
วันนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
1 - 3 ปี
กรุงเทพและปริมณฑล
ปริญญาตรี
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
• พัฒนา และทดสอบระบบสารสนเทศ (System, Program, Data Warehouse, Business Intelligence)
• พัฒนาระบบสารสนเทศ (โปรแกรมสำหรับใช้งาน) ตาม requirement รวมถึงทดสอบการทำงานของระบบตาม function การทำงานที่ระบุตามเอกสาร
• ปรับปรุงและแก้ไขระบบที่ได้พัฒนาหรือโปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้งานภายในองค์กร เพื่อให้รองรับการเปลี่ยนแปลงตามความต้องการทางธุรกิจ หรือตามการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการทำงาน
• สนับสนุนการทำงานของทุกหน่วยงานภายในบริษัท และความต้องการใช้งานทางธุรกิจตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
• อายุ 22-30 ปี
• วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ
• มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการเขียนโปรแกรม พัฒนาระบบด้วยภาษา C#, Net Framework, SQL Server, Java, php/Laravel Framework/mySQL/Script
• มีความสามารถในการวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบงานเบื้องต้น ด้วยเทคโนโลยี.NET (OOP) หรือภาษาทางคอมพิวเตอร์อื่น ๆ (4th GL)
• มีความเข้าใจในการออกแบบระบบฐานข้อมูล (Database)
• ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลาเพื่อนำมาปรับใช้ในการทำงาน


สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่ารักษาพยาบาล และค่าทันตกรรม
- ค่าเยี่ยมไข้พนักงาน
- ตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี
- บริการรถรับ-ส่งพนักงาน
- ประกันชีวิต และอุบัติเหตุ
- ส่วนลดค่าโดยสาร MRT 50%
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ
- เงินช่วยเหลือการสมรส
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เงินรับขวัญบุตรแรกเกิด
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 9 รีวิว
flower of heart

4.0

Dream Company
ยอดเยี่ยม
3.9
3.4
3.3
3.9
ฟังเสียงจากพนักงาน

logourl
5.0
ไอที / คอมพิวเตอร์
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
5.0
5.0
5.0
4.0
4.5
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
10%
โบนัสต่อปี
2
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
ปานกลาง
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
15/12/2021
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
10%
โบนัสต่อปี
2
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
15/12/2021
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจรถไฟฟ้า)
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจรถไฟฟ้า)
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM เป็นผู้ให้บริการทางพิเศษและระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้า รวมถึงการพัฒนาเชิงพาณิชย์ ที่เกี่ยวเนื่องกับระบบทางพิเศษและรถไฟฟ้า ซึ่งจะเป็นฐานรากในการขยายธุรกิจผ่านการขยายเส้นทางและโครงข่ายการให้บริการ ทั้งในระบบทางพิเศษและระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้าในอนาคต ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทสามารถเป็นผู้ดำเนินธุรกิจด้านการให้บริการระบบขนส่งมวลชน และการคมนาคมชั้นนำในประเทศ และในภูมิภาค นอกจากนั้นยังสามารถต่อยอดธุรกิจเพิ่มเติมไปยังธุรกิจอื่นที่มีอัตราการเติบโต และอัตรา ผลตอบแทนที่ดีได้ เช่น โครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานอื่นๆ การพัฒนาเชิงพาณิชย์ หรือ การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจรถไฟฟ้า)
ที่อยู่
189, Rama 9 Rd., Huaikhwang, Huaikhwang, Bangkok, 10310
ชื่อผู้ติดต่อ
แผนกสรรหาและว่าจ้าง ส่วนกลยุทธ์และบริหารทรัพยากรมนุษย์
โทรศัพท์
0-2354-2000 Ext. 183101 Fax 02-3542020
เว็ปไซต์
แบ่งปัน