กลับ
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจรถไฟฟ้า)

เจ้าหน้าที่ แผนกจัดการระบบค่าโดยสารส่วนกลาง, สายสีม่วง

สายการบิน, บัญชี/ผู้ตรวจบัญชี, การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์, การตลาด, ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม, การโรงแรม/รีสอร์ท, สินค้าอุปโภค/บริโภค, อิเล็กโทรนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า, ปิโตรเลียม/พลังงาน/เหมืองแร่, การก่อสร้าง/การตกแต่ง, เคมีภัณฑ์/ปิโตรเคมีภัณฑ์, บรรจุภัณฑ์, ยานพาหนะ/อะไหล่, ค้าขายปลีก/ค้าขายส่ง, การคมนาคมขนส่ง, การค้า/นำเข้า/ส่งออก, เฟอร์นิเจอร์, ประกันภัย, ไอที - ฮาร์ดแวร์, ไอที - อินเทอร์เน็ต, ธุรกิจบริการ, การผลิต
25/09/2023
รายละเอียดงาน
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
สายการบิน, บัญชี/ผู้ตรวจบัญชี, การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์, การตลาด, ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม, การโรงแรม/รีสอร์ท, สินค้าอุปโภค/บริโภค, อิเล็กโทรนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า, ปิโตรเลียม/พลังงาน/เหมืองแร่, การก่อสร้าง/การตกแต่ง, เคมีภัณฑ์/ปิโตรเคมีภัณฑ์, บรรจุภัณฑ์, ยานพาหนะ/อะไหล่, ค้าขายปลีก/ค้าขายส่ง, การคมนาคมขนส่ง, การค้า/นำเข้า/ส่งออก, เฟอร์นิเจอร์, ประกันภัย, ไอที - ฮาร์ดแวร์, ไอที - อินเทอร์เน็ต, ธุรกิจบริการ, การผลิต
25/09/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
1 - 3 ปี
กรุงเทพและปริมณฑล
ปริญญาตรี
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
• ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติส่วนกลาง และตั๋วโดยสารร่วม
• จัดทำ ตรวจสอบ ควบคุมและติดตามการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับระบบชำระค่าโดยสารออนไลน์
• จัดทำ ปรับปรุง ฐานข้อมูลและรายงานระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติส่วนกลาง และระบบชำระเงินออนไลน์
• เขียนโปรแกรมและจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บค่าโดยสาร และระบบชำระค่าโดยสารออนไลน์
• ตรวจสอบและวิเคราะห์ปัญหาข้อมูลใช้งานระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติส่วนกลาง และระบบชำระเงินออนไลน์


คุณสมบัติ
• อายุ 24- 35 ปี
• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์, สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
• มีประสบการณ์ทำงาน 1-2 ปี ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาระบบงานตามความต้องการทางธุรกิจ
• มีความรู้และความเข้าใจด้าน Database system, Software development, System administration และความรู้ด้านเทคโนโลยี RFID, Smart Card, Virtual machine technology
• มีความรู้และความเข้าใจในการออกแบบระบบฐานข้อมูล (Database) อาทิ Oracle, SQL Server, MS SQL, MySQL, SQL relational database programming , Data Warehouse (ETL, Data Integration and Data Migration)
• สามารถออกแบบและพัฒนาระบบงานด้วยพื้นฐานภาษาที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรม เช่น PHP ASP.Net , Vb.Net, C#, Java Script, Python และสามารถเขียนโปรแกรมติดต่อฐานข้อมูลได้
• ความสามารถในการออกแบบและสร้างรายงานโดยใช้โปรแกรม Reporting Service (SSRS), Crystal Report, Power BI
• สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี


สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่ารักษาพยาบาล และค่าทันตกรรม
- ค่าเยี่ยมไข้พนักงาน
- ตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี
- บริการรถรับ-ส่งพนักงาน
- ประกันชีวิต และอุบัติเหตุ
- ส่วนลดค่าโดยสาร MRT 50%
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ
- เงินช่วยเหลือการสมรส
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เงินรับขวัญบุตรแรกเกิด
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 9 รีวิว
flower of heart

4.0

Dream Company
ยอดเยี่ยม
3.9
3.4
3.3
3.9
ฟังเสียงจากพนักงาน

logourl
5.0
ไอที / คอมพิวเตอร์
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
5.0
5.0
5.0
4.0
4.5
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
10%
โบนัสต่อปี
2
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
ปานกลาง
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
15/12/2021
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
10%
โบนัสต่อปี
2
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
15/12/2021
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจรถไฟฟ้า)
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจรถไฟฟ้า)
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM เป็นผู้ให้บริการทางพิเศษและระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้า รวมถึงการพัฒนาเชิงพาณิชย์ ที่เกี่ยวเนื่องกับระบบทางพิเศษและรถไฟฟ้า ซึ่งจะเป็นฐานรากในการขยายธุรกิจผ่านการขยายเส้นทางและโครงข่ายการให้บริการ ทั้งในระบบทางพิเศษและระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้าในอนาคต ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทสามารถเป็นผู้ดำเนินธุรกิจด้านการให้บริการระบบขนส่งมวลชน และการคมนาคมชั้นนำในประเทศ และในภูมิภาค นอกจากนั้นยังสามารถต่อยอดธุรกิจเพิ่มเติมไปยังธุรกิจอื่นที่มีอัตราการเติบโต และอัตรา ผลตอบแทนที่ดีได้ เช่น โครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานอื่นๆ การพัฒนาเชิงพาณิชย์ หรือ การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจรถไฟฟ้า)
ที่อยู่
189, Rama 9 Rd., Huaikhwang, Huaikhwang, Bangkok, 10310
ชื่อผู้ติดต่อ
แผนกสรรหาและว่าจ้าง ส่วนกลยุทธ์และบริหารทรัพยากรมนุษย์
โทรศัพท์
0-2354-2000 Ext. 183101 Fax 02-3542020
เว็ปไซต์
แบ่งปัน
Tag:
หางาน, สมัครงาน, หางานสายการบิน, หางานบัญชี/ผู้ตรวจบัญชี, หางานการเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์, หางานการตลาด, หางานไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม, หางานการโรงแรม/รีสอร์ท, หางานสินค้าอุปโภค/บริโภค, หางานอิเล็กโทรนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า, หางานปิโตรเลียม/พลังงาน/เหมืองแร่, หางานการก่อสร้าง/การตกแต่ง, หางานเคมีภัณฑ์/ปิโตรเคมีภัณฑ์, หางานบรรจุภัณฑ์, หางานยานพาหนะ/อะไหล่, หางานค้าขายปลีก/ค้าขายส่ง, หางานการคมนาคมขนส่ง, หางานการค้า/นำเข้า/ส่งออก, หางานเฟอร์นิเจอร์, หางานประกันภัย, หางานไอที - ฮาร์ดแวร์, หางานไอที - อินเทอร์เน็ต, หางานธุรกิจบริการ, หางานการผลิต, หางานกรุงเทพมหานคร, หางานนครปฐม, หางานนนทบุรี, หางานปทุมธานี, หางานสมุทรปราการ, หางานสมุทรสาคร, หางานวิศวกรคอมพิวเตอร์, หางานซอฟต์แวร์ / เขียนโปรแกรม, หางานฐานข้อมูล, หางานบริหารระบบสารสนเทศ, หางานรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ, หางานสนับสนุนด้านไอที, หางานเครือข่าย, หางานBi/bw, หางานBig Data, หางานBig Data Analytics, หางานC#, หางานC++, หางานData Analytic, หางานDatabase, หางานJava, หางานJava Script, หางานJavascript, หางานLinux, หางานLinux/unix, หางานPhp, หางานPower Bi, หางานPython, หางานStatistics, หางานUnix, หางานVb.net, หางานคณิตศาสตร์ประกันภัย, หางานระบบคอมพิวเตอร์, หางานระบบฐานข้อมูล, หางานวิเคราะห์ข้อมูล, หางานสถิติการประกันภัย, หางานสถิติประกันภัย, หางานบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจรถไฟฟ้า)
อ่านต่อ