กลับ
บริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด

หัวหน้าแผนก (การผลิตยา)

ยา/เภสัชกรรม
30/09/2023
รายละเอียดงาน
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
ยา/เภสัชกรรม
30/09/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
0 - 5 ปี
นนทบุรี
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ

- วางแผนหรือมอบหมายการวางแผนและตรวจสอบแผน  จัดอัตรากำลังบุคลากรให้เหมาะสมกับกลุ่มงานที่รับผิดชอบ

- กำกับ  ดูแลงานให้เป็นไปตามแผน  และตรวจสอบขั้นตอนการทำงานที่สำคัญ  เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น

- ดูแลสถานที่ผลิต/ อุปกรณ์/ และบุคลากรให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามหลัก GMP

- ประเมินการผลิตและผลผลิตของแต่ละกระบวนการ  รวมถึงปรับปรุงให้ได้คุณภาพมาตรฐานตามข้อกำหนด

- รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชาในสายงานคุณสมบัติ

1. เพศชาย/ หญิง  อายุ 25 - 38 ปี

2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี  สาขาเภสัชศาสตร์ หรือสาขาวิศวกรรมศาสตร์

3. มีประสบการณ์งานด้านควบคุมการผลิตยา/เวชสำอาง  อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

4. หากสามารถควบคุมเครื่องจักรระบบเทคโนโลยีและระบบอัตโนมัตในการผลิตยา  จะพิจารณาเป็นพิเศษ

5. มีความรู้เกี่ยวกับระบบ GMP และ ISO9001 เป็นอย่างดี

6. สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้

7. ปฏิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์ (จันทร์ - เสาร์)  เวลา 08.00 - 17.00 น.  และหากปฏิบัติงานแบบ "กะ" ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษสวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การตรวจร่างกายประจำปี
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- วันหยุดพักร้อนประจำปี
- อาหารกลางวันแบบเหมาจ่าย
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เงินช่วยเหลือรูปแบบต่างๆ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- โบนัสประจำปี

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 1 รีวิว
above standard
5.0
5.0
3.5
4.0
ฟังเสียงจากพนักงาน

logourl
5.0
ช่างเทคนิค
>1 ปี, อดีตพนักงาน
5.0
5.0
5.0
4.0
4.0
งานมั่นคง
เป็นที่ผลิตยารักษาโรคขนาดใหญ่
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
6%
โบนัสต่อปี
1
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
สังคมดีในบริษัท
3/5
การเมือง
น้อย
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
4/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
23/12/2022
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
6%
โบนัสต่อปี
1
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
23/12/2022
บริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด
บริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2522 ด้วยความมุ่งมั่นที่จะผลิตยาคุณภาพ เพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทยทุกคน ดังนั้นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและเลือกใช้วัตถุดิบคุณภาพดีทำการผลิตยาด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยจากบุคลากรที่ชำนาญงาน บริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด ดำเนินธุรกิจผู้ผลิตและจำหน่ายยาและเวชสำอางที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล

ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP และ ISO9001 อาทิ ทิฟฟี่, ซาร่า, แอนตาซิล, นีโอติก้าบาล์ม, ไดฟิลีน, ยาดมคุณ-หลวง, พรีมโนบุ ฯลฯ และที่เป็นความภูมิใจอย่างที่สุด คือการที่ประชาชนคนไทยให้การยอมรับและเชื่อถือในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ยาที่ผลิตโดยบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา
บริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด
ที่อยู่
14 ซอยงามวงศ์วาน 8 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
ชื่อผู้ติดต่อ
ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
โทรศัพท์
0-2555-9999 ต่อ 1201 Fax 0-2589-2029
แบ่งปัน