กลับ
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

หัวหน้าแผนก(BL&BF)/วิศวกรเครื่องกล

เมื่อวานนี้
รายละเอียดงาน
ทำไมต้องร่วมงานกับเรา
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
เมื่อวานนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
5 - 10 ปี
สระแก้ว
ปริญญาตรี
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ดูแล รับผิดชอบงานแผนกหม้อไอน้ำและแผนกเชื้อเพลิง

 • ปฏิบัติงาน ควบคุม ดูแล สั่งงาน การซ่อมบำรุงในงานที่รับผิดชอบ
 • สั่งการ ควบคุมการตรวจและออกแบบเครื่องจักรตามกระบวนการ
 • ปฏิบัติงานตามระเบียบปฏิบัติ ขั้นตอนการทำงาน และการจดบันทึกตามนโยบายของบริษัทฯ
 • ควบคุม ดูแล การสั่งซื้อ หรือเซ็นเบิกอุปกรณ์ ในการซ่อมบำรุง และกิจกรรมอื่นแผนกกับแผนกพัสดุโรงงาน
 • ตรวจสอบและควบคุมแบบงาน ในงานซ่อมแซม และก่อสร้างในแผนก
 • ประสานงานกับแผนกอื่นๆ เพื่อประสิทธิภาพของงานสั่งการ กำกับ ดูแล พนักงานผู้ใด้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานตามนโยบายของบริษัทฯ

คุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วศ.บ. สาขาเครื่องกล
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ก.ว.)
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ด้านงานวิศวกรรมเครื่องกล,ต้นกำลัง
 • มีความอดทน ความเป็นผู้นำ สุขภาพร่างกายแข็งแรง
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ชอบการเรียนรู้สิ่งใหม่
 • สามารถอ่านแบบและเขียนแบบได้ และมีทักษะด้านคอมพิวเตอร์
 • ปฏิบัติงานที่ ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
- ค่ายินดีมงคลสมรส
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
- ประกันสังคม
- ประกันอุบัติเหตุ
- มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
- ลาบวช
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสประจำปี

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก  ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 4 รีวิว
flower of heart

5.0

Dream Company
วิเศษสุด
4.6
4.6
3.6
4.5
ฟังเสียงจากบริษัท

นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทในปี พ.ศ. 2488 กลุ่มบริษัทเคเอสแอล (KSL Group) ได้พัฒนาจากการเป็นผู้ผลิตน้ำตาลทรายรายเล็ก ซึ่งมีศักยภาพการผลิตน้ำตาลเพียง 600 กิโลกรัมต่อวัน สู่การเป็นบริษัทมหาชนที่มีสถานะทางการเงินแข็งแกร่ง โดยปัจจุบัน บริษัทฯ ดำเนินกิจการโรงงานน้ำตาล 5 แห่งในประเทศไทย และอีก 2 แห่งในประเทศลาวและกัมพูชา บริษัทสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจากผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตน้ำตาล ตามแนวคิดการใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบอ้อยให้ได้มากที่สุดควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม กลุ่มบริษัทมีช่องทางสรร

...
งาน หางาน สมัครงาน บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
 • 1(current)
ฟังเสียงจากพนักงาน

logourl
4.6
บัญชี
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
4.6
4.6
4.2
4.0
4.0
มั่นคง
เนื่องจากเป็นบริษัทที่มีขนาดธุรกิจค่อนข้างใหญ่ ทำให้เรามีความชำนาญเฉพาะด้านแบบชัดเจนได้ดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
11
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
3/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
การขึ้นเงินเดือน
4%
โบนัสต่อปี
3
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนในระดับกลาง
สังคมดีในบริษัท
3/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
3/5
09/06/2019
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
11
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
3/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
การขึ้นเงินเดือน
4%
โบนัสต่อปี
3
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนในระดับกลาง
09/06/2019
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับบริษัท
Khon Kaen Sugar Industry Public Company

Khon Kaen Sugar Industry Public Company and its subsidiaries, under KSL. The company has 5 sugar factories in the group, located in three different regions, as follows:
 
    • Northeastern Region: Khon Kaen Sugar Industry Public Company Limited; Nampong branch in Khon Kaen province and Wansapungbranch in Loei province.
    • Western Region: New Krung Thai Sugar Factory Co.,Ltd and Tamaka Sugar Industry Co.,Ltd in Kanchanaburi province
    • Eastern Region: New Kwang Soon Lee Sugar Factory Co.,Ltd in Cholburi province

The core products which the company produces are sugar which can be categorized to be 4 types: (a) raw sugar (b) high pol sugar(c) white sugar and (d) refined sugar. The company also has other products related to sugar production process, such asmolasses, bagasses and filter cake. According to these kinds of products, the company has a plan to invest in value added projects,as followings:
 
    • Ethanol plant: Ethanol is mixed with gasoline,and the mixture is used as fuel for vehicles. Raw materials used in the Group’s ethanol production include molasses and sugarcane juice
    • The biogas plant uses waste water from ethanol production process as a raw material. Biogas produced through fermentation of the raw material is used as a supplementary fuel for the corporate power plant.
    • The organic fertilizer plant uses waste from the sugar production process (filter cake) and wastewater from biogas and ethanol production as raw materials.
    • The power plant uses waste from the sugar production process (bagasse) and biogas from the biogas plant as fuel sources for producing electricity and steam sold to plants in the Group and the EGAT.
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่
503 KSL Tower 9th Floor, Sri-Ayudhya Road, Rajathevi, Bangkok 10400
ชื่อผู้ติดต่อ
Human Resources Department
โทรศัพท์
0-2642-6191-9 Fax 0-2642-6097
เว็ปไซต์
แบ่งปัน
Tag:
หางาน, สมัครงาน, หางานสระแก้ว, หางานบริหารการผลิต, หางานผลิต, หางานวางแผน, หางานวิศวกรการผลิต / วิศวกรอุตสาหกรรม, หางานวิศวกรการเกษตร, หางานวิศวกรทั่วไป, หางานวิศวกรเครื่องกล, หางานวิศวกรโครงการ, หางาน3d Design, หางานAuto Cad, หางานBoiler, หางานControls, หางานCooling Tower, หางานFactory, หางานFactory Management, หางานFactory Process, หางานFood Business, หางานHaccp, หางานIndustrial, หางานIso9001, หางานKaizen, หางานLadder, หางานMachine Drawing, หางานMachinery, หางานMaintenance, หางานMaintenance Control, หางานMaintenance Machines, หางานManufactory, หางานManufacturing, หางานMechanic Design, หางานMechanical, หางานMechatronics, หางานPlant, หางานPlc, หางานProduction, หางานProduction Planner, หางานProduction Planning, หางานSoftware, หางานSolidworks, หางานTurbine, หางานการผลิต, หางานควบคุมการผลิต, หางานควบคุมการเดินเครื่องจักร, หางานควบคุมบอยเลอร์, หางานควบคุมหม้อต้มไอน้ำ, หางานควบคุมหม้อน้ำ, หางานควบคุมหม้อไอน้ำ, หางานควบคุมเครื่องจักร, หางานควบคุมโรงงานการผลิต, หางานจัดการการผลิต, หางานซ่อมบำรุง, หางานซ่อมบำรุงเครื่องจักร, หางานซ่อมเครื่องจักร, หางานบริการด้านเทคนิค, หางานบริหารการผลิต, หางานบริหารโรงงาน, หางานบอยเลอร์, หางานบำบัดน้ำเสีย, หางานบำรุงรักษาเครื่องจักร, หางานบำรุงเครื่องจักร, หางานระบบหม้อไอน้ำ, หางานระบบเครื่องกล, หางานระบบโรงงาน, หางานวางแผนการผลิต, หางานหม้อน้ำ, หางานหม้อไอน้ำ, หางานออกแบบเครื่องกล, หางานออกแบบเครื่องจักร, หางานอุตสาหกรรม, หางานเขียนแบบเครื่องจักร, หางานเครื่องจักร, หางานเครื่องจักรกล, หางานเครื่องจักรโรงไฟฟ้า, หางานเดินเครื่อง, หางานเทคนิคการผลิต, หางานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, หางานโรงงาน, หางานโรงงานอุตสาหกรรม, หางานโรงไฟฟ้า, หางานบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
อ่านต่อ