กลับ
ยานพาหนะ/อะไหล่
30/09/2023
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
ยานพาหนะ/อะไหล่
30/09/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
2 - 5 ปี
สมุทรปราการ
ปริญญาตรี
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ออกแบบงานไฟฟ้า ควบคุมงานไฟฟ้าและระบบไฟ วิเคราะห์ปัญหา และหาแนวทางแก้ไข
2. กำหนดการออกแบบ และเป็นที่ปรึกษาระบบไฟฟ้า ตามมาตรฐานของโครงการ จัดทำรายงาน เสนอลูกค้าและหัวหน้างาน
3. ดูแลการดำเนินงาน และติดตามความคืบหน้าของแผนงานตามที่กำหนดไว้
4. รับผิดชอบภาคสนามเพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับเหมา
5. จัดทำงบประมาณของแต่ละโครงการ และควบคุมต้นทุน พร้อมควบคุมวางแผน ติดตามงานที่ได้รับมอบหมาย
6. ทำการวิเคราะห์ตุ้นทุน-กำไร ของแต่ละโครงการ และรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชา
7. ตรวจสอบวัสดุ ขั้นตอนการทำงาน และคุณภาพของงาน
8. บันทึกรายงานการทำงานทุกครั้งที่มีการทำงาน จัดทำรายงานแผนการทำงาน
9. ตรวจสอบความปลอดภัยหน้างาน และความคุมการทำงาน
10. ประสานงานกับแผนกต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายนอก-ภายใน
11. อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติ

1.มีทักษะด้านการสื่อสาร และคล่องแคล่วในการทำงาน

2. มีความกระตือรือร้น ละเอียดรอบคอบ พร้อมเรียนรู้งานใหม่ๆ
3. มีความอดทน ปฎิภาณไหวพริบ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
4. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ชอบการเรียนรู้สิ่งใหม่ด้านดิจิทัลหรือเทคโนโลยี
5. สามารถเข้าใจสไตล์การทำงานของบริษัทญี่ปุ่น
6. สุขภาพร่างกายแข็งแรง มีความรับผิดชอบ และตรงต่อเวลา
7. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า, อิเล็คทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
8. มีประสบการณ์อย่างน้อย 2-5 ปี ด้านการออกแบบ และควบคุมระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรม 
9. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ระดับดี
10. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์
11. มีรถยนต์เป็นของตัวเอง


สวัสดิการ
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
- ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
- ค่ายินดีมงคลสมรส
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
- ค่าเสื่อมยานพาหนะ
- ค่าโทรศัพท์
- ทำงานที่บ้าน
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

บริษัท อีคอทส์ จำกัด
บริษัท อีคอทส์ จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท

We are a Japanese trading company for Electronics equipment and component for Industry. We are now looking for dynamic Thai nationals to fill the following position:

บริษัท อีคอทส์ จำกัด
ที่อยู่
999/11 Moo 9, Dabaratana Rd., Km.18, T. Bangchalong, A. Bangplee, Samutprakarn 10540
ชื่อผู้ติดต่อ
Khun Suwanna
โทรศัพท์
0-2752-6425-6 Fax 0-2752-6466
เว็ปไซต์
แบ่งปัน