กลับ
รายละเอียดงาน
ทำไมต้องร่วมงานกับเรา
เกี่ยวกับบริษัท
การผลิต
23/11/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
2 - 3 ปี
กรุงเทพและปริมณฑล
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ตรวจสอบ / ตรวจเช็ค เครื่องจักร อุปกรณ์ ต่าง ๆ รวมทั้งวัตถุดิบให้พร้อมต่อการผลิตอยู่เสมอ
 • จัดสรรพนักงานให้เพียงพอต่อการผลิตตามแผนงาน, ทำการผลิตและควบคุมการผลิต
 • ทำหน้าที่เชื่อมโยง ประสานงานกับหน่วยงานอื่น เพื่อผลักดันให้งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
 • อบรม ชี้แนะ และสอนงานพนักงานกับส่วนงานต่าง ๆ ที่ไม่เข้าใจวิธีการทำงานและพนักงานที่เริ่มงานใหม่ให้ถูกต้อง
 • Trainer ด้านควบคุมการผลิต การตรวจสอบคุณภาพและ SEL ประจำฝ่าย
 • วางแผน / ประสานงาน / ควบคุม / สั่งการเกี่ยวกับแผน PM และการปรับปรุงเครื่องจักรให้สอดคล้องกับแผนผลิตได้อย่างเหมาะสม
 • ทักษะการสื่อสาร (Communication Skill)
 • ทักษะในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (Problem solving & Decision Making)
 • ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น (Teamwork & Collaboration)
 • การติดต่อประสานงาน (Coordination Skill)
 • การสั่งการ มอบหมาย และติดตามงาน (Directing, Delegation and Following Skills)
 • ทักษะความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)
 • ทักษะการใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา (Curiosity and Lifelong Learning)

คุณสมบัติ
 • จบ ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง 2 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในงานผลิต Filament / Fibre Extrusion มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ
- Accident insurance
- Annual bonus
- Compensation
- Life insurance
- Maternity leave
- Personal leave
- Sick leave
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ค่าทุนการศึกษา
- ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันอุบัติเหตุ
- ลาบวช
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- โบนัสประจำปี
- โบนัสประจำปี 1 เดือน

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก  ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 2 รีวิว
ฟังเสียงจากบริษัท

Carpets Inter เป็นบริษัทผลิตพรมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีประวัติยาวนานกว่า 70 ปี ในการผลิตพรมคุณภาพสูงที่ได้รับความนิยมทั้งในประเทศและต่างประเทศ บริษัท Carpets Inter มุ่งสู่การเติบโตและบูรณาการที่ยั่งยืนผ่านการผลิตและให้บริการที่มีคุณภาพสูงแก่ลูกค้าของตนทั้งในประเทศและต่างประเทศ บริษัท Carpets Inter ไม่เพียงแค่เป็นผู้ผลิตเท่านั้น แต่ยังเน้นที่การสร้างและพัฒนาแนวคิดและการออกแบบผลิตภัณฑ์ โรงงานของ Carpets Inter มีพื้นที่กว่า 160,000 ตารางเมตร และมีพนักงานมากถึง 1,200 คนที่เชี่ยวชาญในกระบวนการผลิ

...
งาน หางาน สมัครงาน บริษัท คาร์เปท อินเตอร์แนชั่นแนล ไทยแลนด์ จำกัด (มหาชน)
 • 1(current)
บริษัท คาร์เปท อินเตอร์แนชั่นแนล ไทยแลนด์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท คาร์เปท อินเตอร์แนชั่นแนล ไทยแลนด์ จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับบริษัท
Carpets Inter เป็นบริษัทพรมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และดำเนินธุรกิจมาตั้งแต่ปี 2517 ภายใต้วิสัยทัศน์ “การเติบโต และบูรณาการอย่างยั่งยืน”โดยการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพแก่ลูกค้า ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

เราไม่เพียงแต่เป็นผู้ผลิตเท่านั้น ด้วยศักยภาพที่เรามีอยู่ทำให้เราสามารถทำได้ตั้งแต่การสร้างหรือพัฒนา concept ไปจนถึงการรติดตั้ง บนพื้นที่กว่า 160,000 ตารางเมตรของโรงงาน ผลิตพรมด้วยการผลิตที่ครบวงจรอันทันสมัย และพนักงาน 1,200 คน ทำให้เรามีความพร้อมในทุกกระบวนการผลิตและตอบสนองได้ทุกความต้องการ เริ่มตั้งแต่การฉีดเส้นใย การปั่นไหม การย้อม การตีเกลียว การอบไหม การทอ ไปจนถึงการตกแต่งครั้งสุดท้าย และการแกะลายก่อนส่งมอบงาน

เรามุ่งมั่นและใส่ใจในคุณภาพสุขภาพความปลอดภัยของพนักงานและสิ่งแวดล้อม เราดูแลชุมชนของเราด้วยโปรแกรมทางวิชาการและด้วยกิจกรรมต่างๆ เช่น การบูรณะโรงเรียน การปรับปรุงพื้นที่สาธารณะทางน้ำ การเป็นครูอาสาสมัคร และการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้จากวัสดุพรมที่เหลือใช้ ขณะเดียวกัน เราส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการเรียนรู้อย่างยั่งยืน โน้มน้าวให้พนักงานของเรามีแรงจูงใจและมีทัศนคติในการทำงานที่ดี ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยนำไปสู่ความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าของเรา ดังนั้นเราจึงให้โอกาสการเรียนรู้ที่จะรักษาและเสริมสร้างทักษะที่เหมาะสมที่จำเป็นเพื่อให้สภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีกว่าและยั่งยืนมากขึ้น ที่ คาร์เปท อินเตอร์ เราถ่ายทอดวิธีการปฏิบัติที่ยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนการผลิตภายใต้หลักการ 3Rs (ลดการใช้ทรัพยากร นำกลับมาใช้ซ้ำ รีไซเคิล) ซึ่งลดปริมาณของเสียและอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

นั่นเป็นเหตุผลที่เราแป็นผู้นำอุตสาหกรรมที่ช่วยสร้างนวัตกรรมทางการผลิตให้บรรลุถึงสินค้าที่มีคุณภาพที่ดีขึ้นและลดของเสียให้น้อยลง
บริษัท คาร์เปท อินเตอร์แนชั่นแนล ไทยแลนด์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่
80 หมู่ 1 ถ.ปทุมธานี-บางบัวทอง ถนน 345 ต. บางคูวัด อ. เมือง จ.ปทุมธานี 12000
ชื่อผู้ติดต่อ
คุณนริศรา HR
โทรศัพท์
0-2976-0123
เว็ปไซต์
แบ่งปัน