กลับ
รายละเอียดงาน
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
การก่อสร้าง/การตกแต่ง
19/09/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
5 - 10 ปี
กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ

-ควบคุม ดูแลงานติดตั้ง ผนังกระจกการดำเนินงานโครงการให้ถูกต้องตามแบบและตรงตามมาตรฐานที่กำหนดไว้

-ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงาน ได้แก่ แผนกการทำงาน แผนงบประมาณความก้าวหน้าของงาน การเก็บรายละเอียดและส่งมอบงาน การบริการหลังการขายฯลฯ

-รวบรวม ติดตาม ตรวจสอบการขอเบิกเงินงวดงาน งานแก้ไขเปลี่ยนแปลง งานเพิ่มเติม ระหว่างบริษัทกับผู้รับเหมาหลัก

-ควบคุม และติดตามการทำงานของผู้รับเหมาให้สอดคล้องกับ Shop Drawing สัญญาโครงการ และดูแลการทำงานให้มีความปลอดภัย

-ตรวจสอบความถูกต้องของงานที่รับผิดชอบ รวมทั้งความเรียบร้อยขั้นสุดท้ายของโครงการร่วมกับผู้รับเหมาก่อสร้างหลัก ผู้ควบคุมงาน เจ้าของโครงการ และผู้บังคับบัญชา

-ให้คำแนะนำปรึกษาผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฎิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

-ดูแลและกำกับโครงการให้สำเร็จลุล่วงตามแผนงาน อยู่ในงบประมาณและมีคุณภาพ

-ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานต่างๆ ตามผู้บังคับบัญชามอบหมายให้แล้วเสร็จตามกำหนดไว้


คุณสมบัติ

-เพศชาย

-วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

-สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Ms. word / Excel / Power Point ในระดับดี

-มีประสบการณ์ด้านงานกระจก อลูมิเนียม ไม่น้อยกว่า 5 ปี

-มีความน่าเชื่อถือและมีความเป็นผู้นำ               

-สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

- มีทักษะการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างรวดเร็ว และการเข้าถึงแหล่งความรู้

- มีคุณธรรม จริยธรรม และซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ

- มีความเชื่อว่าผลงานที่ดีนั้นเกิดจาการฝึกฝน พัฒนาทักษะการทำงานของตน

- มีมุมมองที่เชื่องโยงกับอาชีพการทำงาน และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีสวัสดิการ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
- ค่าโทรศัพท์
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ลาบวช
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 2 รีวิว
above standard
4.5
4.0
3.2
3.5
ฟังเสียงจากพนักงาน

logourl
4.3
วิศวกร
>1 ปี, อดีตพนักงาน
4.3
4.3
3.7
3.5
4.7
ภาพรวมถือว่าดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
3/5
การขึ้นเงินเดือน
10%
โบนัสต่อปี
1
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนในระดับกลาง
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
4/5
11/09/2023
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
3/5
การขึ้นเงินเดือน
10%
โบนัสต่อปี
1
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนในระดับกลาง
11/09/2023
บริษัท วาย เอช เอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท วาย เอช เอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท วาย เอช เอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นบริษัทฯ ที่ประกอบธุรกิจ ด้านการออกแบบ ผลิตและติดตั้งงานสถาปัตยกรรมจากอลูมิเนียมและกระจก สำหรับอาคารทั่วไปประเภทอาคารสูงและขนาดใหญ่ เช่น ระบบ Curtain Walls / Metal Cladding / Windows,Doors&Shopfront /Building Related Products เป็นต้น
บริษัท วาย เอช เอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ที่อยู่
2445/27-30 อาคาร ธารารมณ์ บิสซิเนสทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทรศัพท์
0-2318-1383,02-318-1385 ต่อ 127,151 Fax 0-2319-1782
เว็ปไซต์
แบ่งปัน