กลับ
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ

ผู้จัดการ/ผู้เชี่ยวชาญ แผนกพัฒนาความยั่งยืน

บัญชี/ผู้ตรวจบัญชี, การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์, ประกันภัย
วันนี้
รายละเอียดงาน
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
บัญชี/ผู้ตรวจบัญชี, การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์, ประกันภัย
วันนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
3 - 5 ปี
กทม. (จตุจักร, ดอนเมือง, บางเขน, หลักสี่)
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • จัดทำรายงานด้านความยั่งยืนประจำปี ตามหลักเกณฑ์ที่ กลต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET) กำหนด
 • ทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆในบริษัท และเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ESG)
 • ตอบแบบประเมินของหน่วยงานประเมินด้าน ESG เช่น กลต. SET
 • ติดตามและรายงานความคืบหน้าโครงการด้าน ESG
 • ร่วมจัดทำรายงานประจำปี 56-1 One Report ตามเกณฑ์ที่หน่วยงานกำกับดูแล
 • ร่วมจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท, การประชุมผู้ถือหุ้น และการรายงานต่างๆ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ 

คุณสมบัติ
คุณสมบัติผู้สมัคร

 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป การพัฒนาอย่างยั่งยืน, วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, บัญชีการเงิน, หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • มีความรู้ในเรื่องมาตรฐานการรายงานด้านความยั่งยืน
 • มีทักษะในการสื่อสารทั้งการพูดและเขียน, การนำเสนอข้อมูล และการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ
 • มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวข้องกับ ESG, Sustainability
 • มีประสบการณ์ทำงานในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ธุรกิจการเงิน, Bank, Non-Bank, สินเชื่อ, ลีสซิ่ง หรือใกล้เคียง

สวัสดิการ
- Annual salary adjustment.
- Free uniforms after working for 1 year.
- Scholarships for employees' children.
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- ลาบวช
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสประจำปี

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 7 รีวิว
flower of heart

4.5

Dream Company
ยอดเยี่ยม
4.1
4.3
3.5
3.4
ฟังเสียงจากพนักงาน

logourl
5.0
การเงิน
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
5.0
5.0
5.0
5.0
4.7
สนุกในการทำงาน และ สวัสดิการเยี่ยม
สนุกและบรรยากาศการทำงานดีเยี่ยม
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
10%
โบนัสต่อปี
3
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อย
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
15/03/2022
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
10%
โบนัสต่อปี
3
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
15/03/2022
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อรายย่อย ภายใต้เครื่องหมายบริการ "ศรีสวัสดิ์ เงินสดทันใจ" ซึ่งประกอบด้วย 5 ธุรกิจหลัก ได้แก่ 

1) สินเชื่อรายย่อยแบบมีหลักประกันประเภท ทะเบียนรถทุกประเภท บ้านและโฉนดที่ดิน 
2) สินเชื่อรายย่อยแบบไม่มีหลักประกัน
3) บริหารสินทรัพย์ 
4) รับจ้างติดตามหนี้ 
5) บริการที่ปรึกษาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทำธุรกิจสินเชื่อ


โทรสอบถาม : 061-413-2741 , 061-413-0451 , 065-942-8123 ,  063-202-8456 แผนกสรรหาและว่าจ้าง
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
ที่อยู่
เลขที่ 99/392 ซ.แจ้งวัฒนะ 10 แยก 3 (เบญจมิตร) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210
ชื่อผู้ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (คุณอดิสรณ์ และ คุณประยงค์)
โทรศัพท์
0-2693-5555
เว็ปไซต์
แบ่งปัน