กลับ
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
การผลิต
21/09/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
0 - 3 ปี
เชียงใหม่และภาคเหนือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1.วางแผนการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า

2.ควบคุมดูแล และติดตามผลการบำรุงรักษาให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด

3.ตรวจสอบระบบไฟฟ้าตามแผนซ่อมบำรุง และตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี สำหรับยื่นหน่วยงานราชการ/ต่ออายุใบ รง.

4.ตรวจสอบคุณภาพน้ำระบบประปา

5.ออกแบบ และติดตั้งระบบไฟฟ้าให้ได้มาตรฐาน มีความเข้ากันได้ของอุปกรณ์ไฟฟ้าแต่ละตัวเพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาระบบไฟฟ้าให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ

6.ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า กรณีมีการชำรุด

7.เบิกอะไหล่ที่ต้องใช้ในการบำรุงรักษา/ดูแลเครื่องมือช่างให้พร้อมใช้อยู่เสมอ

8.วิเคราะห์ปัญหาสาเหตุในการเสียของระบบไฟฟ้า

9.บันทึกเอกสารควบคุมคุณภาพ ISO GHPs & HACCP เช่น ใบแจ้งซ่อม เพื่อบันทึกอาการ , สาเหตุและวิธีการแก้ไขปัญหา กรณีระบบไฟฟ้าขัดข้อง
คุณสมบัติ

1.วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป

2.เพศชาย อายุ 18 ปี ขึ้นไป

3.มีความรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า

4.หากมีประสบการณ์ทำงานระบบไฟฟ้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ

5.ผ่านการฝึกอบรมช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ระดับ 1

6.มีความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือช่างซ่อมบำรุงรวมถึงวิธีเก็บและบำรุงรักษา

7.มีความรู้เรื่องความปลอดภัยในโรงงาน


สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- บ้านพักพนักงาน
- ประกันสังคม
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสประจำปี

บริษัท ธนะวัฒน์ แพลทตินั่ม สตาร์ช จำกัด
บริษัท ธนะวัฒน์ แพลทตินั่ม สตาร์ช จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท ธนะวัฒน์ แพลทตินั่ม สตาร์ช จำกัด
เลขที่ 99/9 หมู่ 7 ตำบลพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร 62110
ที่อยู่
99/9 หมู่ 7 ตำบลพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร 62110
ชื่อผู้ติดต่อ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
โทรศัพท์
089-839-6660
เว็ปไซต์
แบ่งปัน