กลับ
บริษัท โพสเฮลท์แคร์ จำกัด

ผู้แทนขาย เขต จังหวัด แพร่,น่าน,อุตรดิตถ์

ยา/เภสัชกรรม
20/09/2023
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
ยา/เภสัชกรรม
20/09/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
1 - 5 ปี
เชียงใหม่และภาคเหนือ
ปริญญาตรี
10,000 - 15,000 บาท/เดือน + Commission

หน้าที่และความรับผิดชอบ

- วางแผนการขายผลิตภัณฑ์ของบริษัท  ในจังหวัดที่รับผิดชอบ  3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด แพร่,น่าน,อุตรดิตถ์

- รับผิดชอบการหาลูกค้าใหม่

- ดูแลการเยี่ยมลูกค้าเก่า

- รับผิดชอบในการเก็บหนี้

- วางแผนสำรวจความพึงพอใจลูกค้า


คุณสมบัติ

 เพศ  ไม่จำกัด

อายุ 22 ปีขึ้นไป

จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี  สาขาวิทยาศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง

มีประสบการณ์ขายสินค้าเครื่องมือแพทย์ , ผลิตภัณฑ์ในโรงพยาบาล 1 ปีขึ้นไป

มีบุคลิกดี ,มนุษย์สัมพันธ์ดี ,สื่อสารได้ดี

กระตือรือร้น,มีไหวพริบ เรียนรู้เร็ว เรียนรู้สิ่งใหม่ได้ดี

มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี  มีทักษะการเจรจาต่อรองดี

มีรถยนต์พร้อมใช้งาน

มีที่พักอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ขาย  หรือจังหวัดใกล้เคียง

มีวงเงินสดค้ำประกัน 50,000 บาท  (วางเงินสด 25,000 บาทในวันทำสัญญา  ที่เหลือทยอยหักทุกสิ้นเดือนจนกว่าจะครบตามตกลง)

มีบุคคลค้ำประกันข้าราชการ C 5 ขึ้นไป  หรือเจ้าของธุรกิจ มีใบจดทะเบียนพาณิชย์  หรือพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้ 30,000 ขึ้นไปสวัสดิการ
- ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
- ประกันสังคม

บริษัท โพสเฮลท์แคร์ จำกัด
บริษัท โพสเฮลท์แคร์ จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท โพสเฮลท์แคร์ จำกัด” ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2530 บริษัทมีวัตถุประสงค์หลักคือการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอนามัย โดยเฉพาะด้านผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล เวชภัณฑ์ทางการแพทย์รวมทั้งกระบวนการผลิตให้มีคุณภาพทัดเทียมกับต่างประเทศ โดยพัฒนาศักยภาพให้สามารถแข่งขันในระดับนานาชาติเพื่อรองรับการพัฒนาของประเทศและการเข้าสู่สมาคมอาเซียน โดยบริษัทได้รับ GMP ในปี พ.ศ. 2546 จนถึงปัจจุบัน อีกทั้งยังได้รับมาตรฐานระดับสากล ISO 9001 และ ISO 13485 ในปี พ.ศ. 2558 ขอบเขตของผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อและทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์ ถือเป็นบริษัทของคนไทยเจ้าแรกและเจ้าเดียวที่เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวที่ได้รับมาตรฐานนี้ ซึ่งควบคุมเชื้อโรคที่เราทำอยู่นั้นจะช่วยลดปัญหาการปนเปื้อน การติดเชื้อและการแพร่กระจายของเชื้อโรคทั้งในและนอกโรงพยาบาล นอกจากนี้ยังสนับสนุนงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ และร่วมสร้างประโยชน์ต่อสังคม โดยเฉพาะการทำวิจัยห้องกันการติดเชื้อกับโรงพยาบาลต่างๆ ซึ่งเราทำร่วมกันมานานสิบปี เพื่อคิดค้นหาวิธีป้องกันและยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อโรคในสภานพยาบาล เราได้รับทุนสนับสนุนจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสำนักนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) มาทำงานเชิงวิจัยพัฒนา นอกจากนี้ผมก็ออกตระเวณบรรยายให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ เกี่ยวกับกลไกการติดเชื้อ การเดินทางของเชื้อโรคสู่ร่างกาย เพื่อแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ที่ได้จากการศึกษาวิจัยด้วย
บริษัท โพสเฮลท์แคร์ จำกัด
ที่อยู่
เลขที่ 1 ซอยรามอินทรา 107 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์
0-2917-8681
เว็ปไซต์
แบ่งปัน