กลับ
สุขภาพ/โรงพยาบาล
27/09/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
3 - 5 ปี
กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
- จัดทำงบประมาณการฝึกอบรมประจำปี
- วางแผนกำหนดช่วงเวลาในการจัดฝึกอบรม/วางแผนหลักสูตรการฝึกอบรม
- คัดเลือกและจัดหาหลักสูตรและวิทยากรที่หมาะสมกับความต้องการและนโบบายของบริษัทฯ
- ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ในการจัดการฝีกอบรมให้กับพนักงานตามแผนงานประจำปีที่ได้กำหนดไว้
- ประเมินผลการจัดการอบรมทั้งทางด้านความพึงพอใจของพนักงานต่อการจัดการฝึกอบรมและด้านทักษะและความรู้เพิ่มเติมในการนำไปฏิบัติงาน
- ยื่นรายงานการจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับหลักสูตร กำหนดการ ค่าใช้จ่ายและรายชื่อผู้เข้าอบรมให้กับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานทราบ ภายใน 60 วัน เพื่อขอรับรองหลักสูตรและติดตามผล
- จัดทำสื่อเพื่อใช้ในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่
- จัดปฐมนิเทศให้กับพนักงานใหม่ เพื่อทราบข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นมาของบริษัทฯ นโยบาย ระเบียบข้อบังคับ สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่ได้รับ
- งานสนับสนุนอื่น ๆ
**ใส่เกรดเฉลี่ยในประวัติมาด้วย**

คุณสมบัติ

-เพศ ชาย/หญิง

-ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหาร ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล การพัฒนาองค์กร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

-มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล HRD/Training 2 ปีขึ้นไป

-มีความรู้ ความสามารถ และทักษะการบริหารงานโครงการเป็นอย่างดี

-มีความรู้ในด้านการพัฒนาหลักสูตรและเข้าใจเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร

-มีความอดทน รับแรงกดดันได้ดี

-สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

-หากเคยผ่านงานโรงพยาบาลมาจะพิจารณาเป็นพิเศษ


สวัสดิการ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่ายินดีมงคลสมรส
- ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ลาบวช
- วันหยุดประจำปี + วันพักร้อน
- สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ลด 50% สำหรับญาติสายตรง
- สวัสดิการผ้าตัดชุดยูนิฟอร์ม 2-3 ชุด /ปี
- สวัสดิการรักษาฟรี สำหรับพนักงานเเละเจ้าหน้าที่
- สวัสดิการวันเกิดของพนักงาน
- สวัสดิการเบี้ยขยัน,โบนัส,ปรับเงินเดือนทุกปี
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสประจำปี

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 4 รีวิว
flower of heart

4.0

Dream Company
ยอดเยี่ยม
3.8
3.2
2.5
3.0
ฟังเสียงจากพนักงาน

logourl
5.0
เภสัชกร / แพทย์ / สาธารณสุข
>1 ปี, อดีตพนักงาน
5.0
5.0
4.0
4.0
3.5
ทำงานเหมือนครอบครัว
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
มากกว่า 12
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
การขึ้นเงินเดือน
1%
โบนัสต่อปี
ต่ำกว่า 1
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
สังคมดีในบริษัท
4/5
การเมือง
ปานกลาง
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
4/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
3/5
28/03/2020
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
มากกว่า 12
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
การขึ้นเงินเดือน
1%
โบนัสต่อปี
ต่ำกว่า 1
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
28/03/2020
โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล/บริษัท บางปะกอก ฮอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด
โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล/บริษัท บางปะกอก ฮอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำของประเทศในการให้บริการทางการแพทย์แบบองค์รวมด้วยมาตรฐานสากล และเป็นศูนย์การแพทย์เฉพาะทางหลากหลายสาขา ที่ให้บริการด้านสุขภาพทุกรูปแบบ, ทุกระดับ, ทุกสิทธิประโยชน์ และทุกทางเลือกแบบผสมผสาน ทั้งการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษา และฟื้นฟู ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานโดยบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความสามารถและประสบการณ์ พร้อมด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย เป็นที่ประทับใจของผู้ใช้บริการทั้งในและต่างประเทศ สร้างประโยชน์ต่อสังคม สาธารณชน และความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนทุกภาคส่วน 

 
โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล/บริษัท บางปะกอก ฮอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด
ที่อยู่
362 Rama II Road, Bangmod Sub-district, Chomthong District, Bangkok 10150
โทรศัพท์
0-2109-9111 Fax 0-2877-2222
เว็ปไซต์
แบ่งปัน